Project GedCom

Als u de "Nieuw op de Van Schelven familie website" pagina volgt, dan zitten er de laatste tijd grote gaten in het nieuws dat u te melden valt. Er wordt aan iets groots en ingrijpends gewerkt: een interactieve stamboom. Dat wil zeggen een stamboom die in de veelheid aan gegevens van de Van Schelven-stamboom alleen diť gegevens zichtbaar maakt waar u om vraagt.

Daarvoor is het nodig dat de Van Schelven-stamboom werd ondergebracht in een elektronische kaartenbak (database). Dat werk is inmiddels volbracht. Vervolgens moet u er nog mee overweg kunnen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. En dat valt niet mee. Weliswaar zijn andere families ons al voor gegaan. Maar die namen blijkbaar genoegen met andere normen dan wij als het gaat om vormgeving, gebruiksgemak, reactiesnelheid, onderhoudbaarheid om maar een paar zaken te noemen.

We hopen u stap voor stap de meerwaarde van de elektronische kaartenbak te laten zien.

STAP 1: De Verjaarskalender

GedCom is een inrichting van de kaartenbak die is ontwikkeld door de Mormoonse kerk (www.mormon.org). Wij hebben ons niet verbonden aan deze kerk, maar hebben wel dankbaar gebruik gemaakt van de standaard die zij hebben neergezet voor het opslaan van familiegegevens (www.gendex.com/gedcom55/55gctoc.htm) en alle software die in het kielzog daarvan is ontstaan.

If you read the "Nieuw op de Van Schelven familie website" page (what's new page) regularly, you will notice a increasing number of gaps lately. Something big is in the making; an interactive family tree. A family tree that filters its fast amount of information to your needs.

This involves to convert the Van Schelven family tree to an electronic file cabinet (database). That work has been done. Now you need to work with it. That's what is taking form right now. It turns out to be more complicated than it looked initially. Other families did the same job. However, they had other standards on design, user friendliness, speed, maintainability to name a few.

We hope to share the added value of the database with you in small steps at a time.

STEP 1:    Birthday Calendar

GedCom is a design for a electronic file cabinet developed by the Mormon Church (www.mormon.org). We didn't make any commitment or connections to this church but complied to the standard (www.gendex.com/gedcom55/55gctoc.htm) which they developed and maintain. It is well proven and there is a lot of software developed in the slip stream of this standard.