Stamreeks A zesde generatie Van Schelven

A-Vla
Isaac van Schelven, gedoopt 19. 01.1716 Haamstede, molenaar te Haamstede, later te Nieuw-Beijerland, timmerman, glazenmaker, verver, kerkmeester (1748-1752), diaken (1757-1758), aangifte overlijden 05.05.1761 Nieuw-Beijerland, zn. van Cent (A-Va) en Leentje Stoffels Breekpot
huwt 1e ca. 1742
Crijntje Padmos, aangifte overlijden 29.03.1745 Nieuw-Beijerland
ondertrouwt/huwt 2e 04.09./19.09.1745 Nieuw-Beijerland
Elisabeth van der Schoor, gedoopt 12.11.1724 Nieuw-Beijerland, overleden 20.05.1779 aldaar, dr. van Leendert Claasse van der Schoor en Maria Zinkweg Willemsdr.; zij ondertrouwt/huwt 2e 19.09./04.10.1767 Nieuw-Beijerland met Huibert van der Meiden

kinderen:(alle gedoopt Nw .Beijerland)

uit het eerste huwelijk
1. LIJNTJE, ged. 20.01.1743 (get. Neeltje Gouswaart), aangifte overlijden 27.06.1752 Nw .Beijerland

uit het tweede huwelijk
2. MARIA, ged. 21.08.1746 (get. Maria Willemsdr. Zinkweg), aangifte overlijden 15.06.1752 Nw .Beijerland
3. VINCENT, ged. 15.10.1747 (get. Maria Dirksdr.Troost), aangifte overlijden 27.10.1748 Nieuw-Beijerland, tweeling met
4. LEENDERT, ged. 15.10.1747 ( get. Maria Willemsdr. Zinkweg), aangifte van overlijden 27.10.1748 Nieuw-Beijerland
5. NEELTJE, ged. 19.01.1749 (get. Neeltje Fokke), aangifte overlijden 15.06.1752 Nieuw-Beijerland
6. CENT, ged.18.10.1750 (get. Maria Troost (volgt A-VIIa)
7. MARIA, ged. 03.12.1752 (get. Maria Willemsdr.Zinkweg), overleden 08.03.1831 Nieuw-Beijerland,
o.t./huwt 14.04./17.05.1775 Nieuw-Beijerland met ARIJ VAN DER MEIJDEN, ged. 10.02.1743 Nieuw-Beijerland, bakker, overleden voor 1831, zn. van Johannis Corstiaansm. van der Meide en Leentje van der Willigen
8. LIJNTJE, ged. 28.07.1754 (get.Cornelia van der Stelt), aangifte overlijden 05.10.1781 Nieuw-Beijerland, o.t./huwt 07.10./30.10.1774 Nieuw-Beijerland met LEENDERT VAN DER VOS, ged. 02.04.1747 Nieuw-Beijerland, zn. van Harmen van der Vos en Lijsbeth Troost; hij o.t./huwt 2e 30.11./16.12.1787 Nieuw-Beijerland met Anna Zandersdr. Schoonhout,j.d. geb. Oudenhoorn
9. MAERTJE, ged. 05.06.1756 (get. MariaTroost), bakster, begraven 05.11.1811 Nieuw-Beijerland, o.t. 28.08. Piershil, huwt 21.09.1778 Nieuw-Beijerland met SALOMON VAN BOCHOVE, ged. 11.06.1752 Nieuw-Beijerland, kerkmeester, veerman, herbergier, kastelein, overleden 11.04.1828 Nieuw-Beijerland, zn. van Aart Jansm. van Bokhoven en Pleuntje Vermaat; hij huwt 2e/ 12.12.1819 met lda van der Hoeven. Kinderen van Salomon en Maartje:
1 Anna van Bochove, geboren op 20-12-1791 in Nieuw-Beijerland. Anna trouwde, 29 jaar oud, op 03-06-1821 in Nieuw-Beijerland met Leendert de Raad, 25 jaar oud. Leendert is geboren op 03-01-1796 in Abbenbroek, zoon van Willem de Raad en Ariaantje Boer.
2 Boudewijn van Bochove, geboren in 1794 in Nieuw-Beijerland. Boudewijn trouwde met Grietje Meeldijk. Grietje is overleden vóór 1841. Boudewijn trouwde, 47 jaar oud, op 20-06-1841 met Bastiaantje Groeneweg, 37 jaar oud. Bastiaantje is geboren in 1804 in Piershil, dochter van Pieter Groeneweg en Maria Kooij.
10. LENA, ged. 19.08.1759 (get. Maria Zinkweg), overleden 31.08.1837 Nieuw-Beijerland, o.t./huwt 26.04.19.05.1782 Piershil met BASTlAAN DAM, ged. 16.02.1755 Piershil, rentenier, diacoon, schepen van Piershil, overleden 20.07.1821 Nw .Beijerland, zn. van Johannes Dam en Elisabeth Moerkerke
11. ISSAAC, ged. 11.10.1761 (get.Willem Leenderse van der Schoor en Maria Willemse Zinkweg) (volgt A-VIIb)

19 january 1716- ISAAK VAN SCHELVÉ van Cent en Leentje Stoffels Breekpot -get. Neeltje Cornelis Bosschieter en Antonie Hendrikse van Maaskant, won. Ouwerkerk (Doopboek Haamstede)

Den 12 November 1724- k: LIJSEBETH - V: Leendert Claasz. van der Schoor - M: Maria Willemsz. Sinkwegh - G: Annetje Frederiks Srnit (Doopboek Nieuw-Beijerland l:II)

29e Maert 1745- vrouw van Isaacq van Schelven (CRlJNTJE PADMOS) onder de Classis van f 3-0-0 (Gaarder Nieuw-Beijerland l/III)

Den 4 September 1745 aanget. Izaak Van Schelven, Wed van Crijntje Padmos, geb. van Haamstede, woonende alhier, met Elisabeth van der Schoor J.D., geb. en woonende alhier -getr. den 19 dito (DTB Nieuw-Beijerland I:IV)

Den 4e September 1745 ISAACQ VAN SCHELVEN met ELISABET VAN DER SCHOOR, beijde alhier onder Classe van 3 gl dus voor beijden f 6-0-0 (Nieuw-Beijerland)

Izaacq van Schelven, timmerman, glazenmaker, ontvangt gedurende de periode 1745 tot 1762 diverse bedragen voor "werk aan kerk en school", zoals "het maken van glaesen en stoppen van ruyten; het maken van nieuwe goten en ondersteunen van de zolder van de consistorie; het maken van een nieuwe kerkbank" . Hij is tevens kerkmeester van de Hervormde gemeente van Nieuw-Beijerland en ondertekent als zodanig de betreffende jaarrekeningen over de periodes 1746 t/m 1750 (NHK/Nieuw-Beijerland)

5 Meij 1761 - aangegeven het lijk van ISAAK VAN SCHELVEN in de vierde Classis -f 3.- (Gaarder Nieuw-Beijerland 2:ll)

Den 19 September 1767 -HUIBERT VAN DER MEIJDEN, weduwnaar van Laurentie Gardenier met ELISABET LEENDERSD. VAN DER SCHOOR, wed. van Isaac van Schelven, beide gebooren & woonende alhier - Getrouwt den 4 October 1767 IpTB Nw .Beijerland I ;IV)

20 Meij 1779 - Aangegeven Lijk van de vrouw van Huijbert van der Meijden genaamd ELISABETH VANDER SCHOOR in de Ie Classe f 30:-:- (Gaarder Nieuw-Beijerland 2:ll)

27.10.1748 -Isaac van Schelven doet aangifte van overlijden van 2 kinderen (Gaarder Nieuw-Beijerland). Aangenomen wordt dat het hierbij om de tweeling Vincent en Leendert gaat.

15.06.1752 -Isaac van Schelven doet aangifte van overlijden van 2 kinderen (Gaarder Nieuw-Beijerland). Aangenomen wordt, dat hiermede Maria en haar zusje Neeltje worden bedoeld.

LIJNTJE:
27.06.1752 -Isaac van Schelven geeft het overlijden aan van zijn dochter Lijntje, ongehuwd, dubbel recht- dus f 6-0-0 (Gaarder Nw Beijerland)

LENA:
23.10.1782 - Bastiaan Dam en Lena van Schelven testeren voor schepenen van Piershil, hij ziekelijk, beneden f 2000-0-0 gegoed

14.10.1831 -Lena van Schelven, wed. Bastiaan Dam testeert voor notaris Daniel Los (NA Nieuw-Beijerland)

A-VIb
Cornelis van Schelven, geboren/gedoopt Jl4.02./17.02.1737 Haamstede, zn. van Cent (A-Vc) en Neeltje Fokker
huwt ca. 1762 (Haamstede?)
Joppa Adriaensdr. Glopper, gedoopt 21.09.1738 Burgh, dr. van Arriaan Cornelisse Glopper en Neeltje Leenderts Krijgsman

kinderen:
1. CENT, gedoopt 06.02.1763 Haamstede (volgt A-Vllc)
2. NEELTJE, gedoopt 29.06.1764 Haamstede
3. ADRIAAN, geboren/gedoopt 29.01./02.02.1766 Haamstede, tweeling met
4. MARIA, geboren/gedoopt 29.01./02.02.1'766 Haamstede

14 february 1737 - Cornelis van Schelve van Centhe en Neeltje Fokkers -get. Cornelis van Schelve en Barber de Waal te Oosterland (Doopboek Haamstede)