Stamreeks B negende generatie Van Schelven

B-IXa Cornelis van Schelven (~1870) B-IXa partner Jacomine van Setten (~1870)B-IXa
Cornelis van Schelven, geboren 21.04.1836 Zierikzee, huisschilder, overleden 16.10.1903 Rotterdam, zoon van Adriaan (B-VIIIc) en Jacoba van de Stolpe
ondertrouwt 28.09./huwt 11.10.1865 Zierikzee
Jacomine van Setten, geboren 10.03.1844 Zierikzee, overleden 14.02.1891 Rotterdam, dochter van Jan Marinus van Setten en Catharina Lagcher

kinderen: (allen geboren Zierikzee)
1. JACOBA CATHARINA, geb. 28.04.1866, overleden 21.02.1952 Rotterdam, huwt 22.07.1896 Rotterdam met KASPAR LOFFEL, geb. 14.12.1869 Weisenau/Hessen(D), varensgezel, overleden 09.05.1945 Rotterdam, zoon van Georg Loffel en Elisabeth Leithauser
2. KAREL ADRIAAN, geb. 03.08.1868 (volgt B-Xa)
3. CATHARINA ADRIANA, geb. 26.08.1869, overleden 19.03.1909 Rotterdam, huwt 17.07.1901 Rotterdam met JOANNES ANTONIUS VAN KAN, geb. 01.11.1863 Kethel en Spaland, zoon van Johannes Bernardus van Kam, brandersknecht, en Johanna Maria van Wel
4. MARIA HENDRIKA, geb. 27.06.1872, overleden 21.01.1958 Rotterdam, huwt 16.08.1893 Rotterdam GERRIT PIETER VETH, geb. 13.09.1869 Delfshaven, smid, overleden 11.07.1941 Rotterdam, zoon van Gerrit Veth, machinist en Geertrui Theresia Floris
5. WILLEM FRANS, geb. 01.12.1873 (volgt B-Xb)
6. JAN MARINUS, geb. 05.10.1875 (volgt B-Xc)
7. KRINA WILHELMINA, geb.11.01.1877, overleden 07.07.1877 Zierikzee
8. ALBERTUS CORNELIS, geb. 09.07.1879 (volgt B-Xd)

Ondertrouwd: C. van Schelven en J. van Setten - Zierikzee 28.09.1865 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte van overlijden op 14.02., voormiddags 9 uur in een huis aan de Schiekade, van JACOMINA VAN SETTEN, 46 jaar, geb. Zierikzee, won. Rotterdam, zonder beroep, huisvrouw van Cornelis van Schelven, dochter van Jan Marinus van Setten en Catharina Lagcher, beiden overleden

Aangifte van overlijden op 16.10. om 11 uur v.m. in een huis aan de Bergweg, van CORNELIS VAN SCHELVEN, 67 jaar, geb. Zierikzee, won. Rotterdam, huisschildersknecht, weduwnaar van Jacomina van Setten, zoon van Adriaan van Schelven en Jacoba van der Stolpe, beiden overleden - 17.10.1903 - acte 4834/graf 3034 (BS Rotterdam)

De kerk van Brouwershaven werd in 1856 opgeschilderd. Op een bordje in de kerk stond vermeld "Van Ogtrop en C.van Schelven", waarmee waarschijnlijk deze Cornelis van Schelven was bedoeld.

Cornelis van Schelven was eigenaar van een schildersbedrijf in Zierikzee, dat volgens de overlevering voornamelijk gefinancierd zou zijn geweest met de bruidschat van zijn vrouw. De totale investering zou fl. 80.000.- hebben bedragen. Onbekend is, waardoor het bedrijf met een faillissement gesloten moest worden. (Familie Van Schelven door Cent van Schelven *09.04.1894/A-XIb)

JACOBA CATHARINA:
KASPAR LÖFFEL, 26 jaar, varensgezel, geboren en won. Weisenau (Hessen), zoon van Georg Löffel, overleden en Elisabetha Leithauser, zonder beroep, won. Weisenau, huwt JACOBA CATHARINA VAN SCHELVEN, 30 jaar, zonder beroep, geboren Zierikzee, won. Rotterdam, dochter van Cornelis van Schelven, huisschilder, won. Rotterdam en Jacomina van Setten, overleden - 22.07.1896 - acte 1158 (BS Rotterdam)

CATHARINA ADRIANA:
Aangifte door Johannes Bernardus van Kan, 40 jaar, brandersknecht, van de geboorte op 01.11.1863 v.m. half negen, in huis wijk B nr. 104, van JOANNES ANTONIUS, geboren uit hemzelf en zijn huisvrouw Johanna Maria van Wel, zonder beroep - 02.11.1863 - acte 57 (BS Kethel en Spaland)

JOANNES ANTONIUS VAN KAN, 37 jaar, bootwerker, geboren Kethel en Spaland, won. Rotterdam, zoon van Johannes Bernardus van Kan en Johanna Maria van Wel, beiden overleden, huwt CATHARINA ADRIANA VAN SCHELVEN, 31 jaar, zonder beroep, geboren Zierikzee, won. Rotterdam, dochter van Cornelis van Schelven, verversknecht, won. Rotterdam en Jacomina van Setten, overleden - 17.07.1901 - acte 1342 (BS Rotterdam)

Aangifte van overlijden op 19.03.1909 te negen uur v.m. aan de Anthoniestraat 3, van CATHARINA ADRIANA VAN SCHELVEN, 39 jaar, geb. Zierikzee, won.Rotterdam, zonder beroep, huisvrouw van Joannes Antonius van Kan, dochter van Cornelis van Schelven en Jacomina van Setten, beiden overleden -20.03.1909 - acte 1496/graf 977 (BS Rotterdam)

MARIA HENDRIKA:
GERRIT PIETER VETH, 23 jaar, smid, geboren Delfshaven, won. Rotterdam, zoon van Gerrit Veth, machinist en Geertrui Theresia Floris, zonder beroep, won. Rotterdam, huwt MARIA HENDRIKA VAN SCHELVEN, 21 jaar, zonder beroep,geboren Zierikzee, won. Rotterdam, dochter van Cornelis van Schelven, schilder, won. Rotterdam en Jacomina van Setten, overleden -16.08.1893 - acte 1083 (BS Rotterdam)

B-IXb
Willem van Schelven, geboren 14.10.1841 Zierikzee, koopman en winkelier, overleden 15.03.1885 Zierikzee, zoon van Adriaan (B-VIIIc) en Jacoba van de Stolpe
o.t./huwt 07.06.1872/21.06.1872 Zierikzee
Sijsje Cappelle, geboren 25.05.1846 Zierikzee, overleden 17.03.1935 Middelburg, dochter van Adrianus Johannes Capelle en Geertruida Gaanderse

kinderen: (allen geboren Zierikzee)
1. GEERTRUIDA JACOBA, geb. 16.06.1873, overleden 03.01.1956 Amsterdam, huwt 29.08.1899 Zierikzee met MAARTEN BOOGERD, geb. 15.04.1877 Kerkwerve, handelaar in kunstmest, overleden 12.06.1950 's-Gravenhage, zoon van Leendert Cornelis Boogerd en Maatje Hanse
2. JACOBA ADRIANA JOHANNA, geboren 04.12.1875 Zierikzee, verpleegster, ongehuwd, overleden 26.03.1949 Middelburg
3. ADRIANUS JOHANNES, geb. 29.03.1877 (volgt B-Xe)
4. CORNELIS GERARDUS, geb. 08.05.1879 (volgt B-Xf)

Ondertrouwd: W. van Schelven Azn. en S. Cappelle - Zierikzee, 07.06.1872 (Adv.Coll.CBG)
Mededeling van het huwelijk van W. van Schelven en S. Cappelle - Zierikzee, 21.06.1872 (Adv.Coll.CBG)
Overlijdensdatum van Willem van Schelven wordt in een oproep aan debiteuren en crediteuren vermeld als: 15.03.1885 (Adv.ColLCBG)

Op verzoek van Sijsje Capelle, wed. van de Heer Willem van Schelven en in de hoedanigheid van moeder-voogdes van de (vier hiervoor genoemde en dan) minderjarige kinderen, die de enige erfgenamen zijn van hun vader, worden alle belanghebbenden in de nalatenschap door deurwaardersoproep gedagvaard. Twee oproepen worden geplaatst in de Zierikzeesche Nieuwsbode en het Alg. Handelsblad op resp. 13.02 en 31.03.1866 (Adv.Coll.CBG)

rouwkaart Geertruida Jacoba - klik voor een vergrotingOverlijden wordt gemeld van S. Cappelle, wed. van W.van Schelven in de leeftijd van 88 jaar - Middelburg, 17.03.1935 - get. J.AJ. van Schelven (Adv.ColLCBG)
Overlijdensadvertentie van haar moeder S.Cappelle, wed.van W.van Schelven, 88 jaar, Middelburg 17.03.1935 is alleen ondertekend door: J.A.J. van Schelven (Adv.ColLCBG)

GEERTRUIDA JACOBA:
Overleden: Maarten Boogerd, 73 jaar, get. 's-Gravenhage - G.J. Boogerd-van Schelven; Amsterdam - M.S. Pott-Boogerd -12.06.1950 (Adv.Coll.CBG)

Overleden na een kortstondig ziekbed,(mijn moeder) Geertruida Jacoba van Schelven, 82 jaar, wed. van Maarten Boogerd, begraven op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen, 's Gravenhage - getekend M.S. Pott-Boogerd - Amsterdam, 03.01.1956 (Adv.Coll.Hein.)

Frans van Schelven en Helena Maria Johanna van de PolB-IXc
Frans van Schelven, geboren 07.01.1844 Zierikzee, Rijks-IJkmeester te Hoofddorp, overleden 09.05.1877 Haarlemmermeer, zoon van Adriaan (B-VIIIc) en Jacoba van de Stolpe
o.t. 16.10.1873 Alkmaar, huwt 30.10.1873 Alkmaar
Helena Maria Johanna van de Pol, geboren ca.1853 Alkmaar, overleden 09.05.1877
Haarlemmermeer, dochter van Jan van de Pol en Maria Lambertha Hendrika Vreedenburgh

kinderen:
1. MARIA JACOBA geb.ca.1874 Haarlem, overleden 09.05.1877 Haarlemmernieer
2. HENDRIKA geb. 23.03.187., overleden 02.04.187.

Frans van Schelven was student aan de Polytechnische School te Delft in het seizoen 1864-1865 en 1865-1866

Frans van Schelven (van Amsterdam) en Helena Maria Johanna van de Pol zijn ondertrouwd en geven een receptie op 26.10.1873 - Alkmaar, 16.10.1873 (Adv.Coll. CBG)

Overlijden wordt gemeld op 02.04 (zonder jaartal en plaats) van Hendrika, 10 dagen oud - get. F. van Schelven en H.M.J. van Schelven-van de Pol (Adv.Coll.CBG)

Dankbetuiging voor belangstelling bij de geboorte en het overlijden van ons kind - get. F. van Schelven en H.M.J. van Schelven-van de Pol (zonder datum/plaats)(Adv.Coll.CBG)

Aangifte dat op den tienden dezer des morgens ten half vijf ure uit de ringvaart dezer gemeente nabij den Bennebroekerweg en in de nabijheid van het huis staande alhier nummer drieënvijftig, in de ouderdom van vierendertig jaren is opgehaald het lijk van en mitsdien is overleden FRANS VAN SCHELVEN, van beroep ijker, chef van dienst, geb. Zierikzee en won. Haarlem, gehuwd geweest met Helena Maria Johanna van de Pol, zoon van Adriaan van Schelven, overleden, en van Jacoba van der Stolpe, z.b., won. Zierikzee -12.05.1877 - acte 157 (BS Haarlemmermeer)

Aangifte als boven, echter van HELENA MARIA JOHANNA VAN DE POL, oud vierentwintig jaren, z.b., geb. Alkmaar, won. Haarlem, gehuwd geweest met Frans van Schelven, dochter van Jan van de Pol en Maria Lambertha Hendrika Vreedenburgh, beide overleden -12.05.1877 - acte 158 (BS Haarlemmermeer)

Aangifte als boven, echter van MARIA JACOBA VAN SCHELVEN, tweeëneenhalf jaar, geb. en won. Haarlem, dochter van Frans van Schelven en Helena Maria Johanna van de Pol, beide overleden -12.05.1877 -acte 159 (BS Haarlemmermeer)

Ongeluk bij Bennebroek, PolitienieuwsOngeluk bij Bennebroek - 08.05.1877 (Tekening Politienieuws 13.05.1877).
Mededeling van overlijden van "mijn jongste zoon Frans, Arrondissements-IJker te Haarlem, en zijne vrouw en hun enig kind, een meisje van bijna 3 jaar, op den avond van 9 Mei, door een noodlottig toeval in den Haarlemmermeer" - Wed. A van Schelven, geb. Van der Stolpe - Zierikzee, 15.05.1877 (met als extra mededeling:)"Wegens buitenlandse betrekkingen eerst heden geplaatst" (Adv.Coll.CBG) dankbetuiging voor medeleven bij overlijden kinderen en kleindochter uit Haarlem door Wed. A. van .Schelven-Van der Stolpe - Zierikzee, 15.06.1877 (Adv.Coll.CBG)
Voetnoot van Henk van Schelven (A-XIIa): wellicht is het jaar 1877 niet juist maar moet het 1876 zijn. Dit naar aanleiding van het bronmateriaal; het Politienieuws zou de editie van 6-5-1876 - 15-7-1876 zijn.

B-IXd
Marinus van Schelven, geboren 24.04.1844 Haamstede, Commies bij de spoorwegmaatschappij Grand Central Belge, ongehuwd, overleden 09.07.1878 Rotterdam, wonende Antwerpen, zoon van Willem (B-VIIId) en Maatje Waling

W. van Schelven en M. van Schelven-Waling, zijn ouders, geven kennis van het overlijden van hun oudste zoon M. van Schelven, Commies enz. - Rotterdam, 09.07.1878 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte van overlijden op 09.07. te 1 uur namiddags in een huis aan de Noordersingel, van MARINUS VAN SCHELVEN, 34 jaar oud, geb. Haamstede, won. Antwerpen, Commies bij de spoorwegmaatschappij Grand Central Belge, ongehuwd, zoon van Willem van Schelven en Maatje Waling, beiden zonder beroep en wonende Rotterdam -10.07.1878 - acte 2448 (BS Rotterdam)

B-IXe
Cornelis van Schelven, geboren 's Heerenhoek 17.02.1847, Commies bij ’s Rijks Belastingen, overleden 19.07.1906 Rotterdam, zoon van Willem (B-VIIId) en Maatje Waling
ondertrouwt 23.03./huwt 12.04.1882 Rotterdam
Catharina Kempf, geboren 16.06.1845 Rotterdam, overleden 21.08.1940 Rotterdam, dochter van Fridrich Kempf en Elizabeth Vehling

kinderen: (allen geboren Rotterdam)
1. WILLEM, geboren 20.09.1883 (volgt B-Xg)
2. FREDERIK, geboren 31.10.1884, overleden 28.11.1886 Rotterdam
3. MAATJE, geb. 11.06.1886, overleden 07.01.1944 Rotterdam, huwt 1.09.1909 Rotterdam met DIRK PIETER BOUTKAN, geb. 06.03.1883 Nieuw Helvoet,fabrieksarbeider, overleden 04.07.1950 Rotterdam, zoon van Arie Boutkan en Arentje Riedijk

Aangifte door Fridrich Kempf, 36 jaar, broodbakker, won. Schiedamschedijk 83, van de geboorte op 16.06.1845,12 uur des middags te zijnen huize, van een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem declarant en Elizabeth Vehling, deszelfs huisvrouw, zonder beroep, mede won. alhier, welk kind genaamd zal worden CATHARINA -17.06.1845 - acte 1509 (BS Rotterdam)

Mededeling van ondertrouw van Cornelis van Schelven Wzn, van Gouda en Catharina Kempf - Rotterdam, 23.03.1882 (Adv.Coll.CBG)

CORNELIS VAN SCHELVEN, Commies bij 's Rijks Bel., 35 jaar, geb.'s Heerenhoek, wonende Gouda, zoon van Willem van Schelven en Maatje Waling, huwt CATHARINA KEMPF, 36 jaar, zonder beroep, geb. en won. Rotterdam, dochter van Fridrich Kempf en Elizabeth Vehling -12.04.1882 - acte 271 (BS Rotterdam)

Dankbetuiging voor belangstelling ondervonden bij hun huwelijk op 12.04.1882 te Rotterdam door Cornelis van Schelven Wzn. van Gouda en Catharina Kempf (Adv.Coll.CBG)

Het echtpaar C. van Schelven-Kempf ondertekenen mede de overlijdensadvertentie van Willem van Schelven, (vader en schoonvader)- Rotterdam, 24.03.1891 (Adv.Coll.CBG)

C. van Schelven bedankt voor medeleven, ondervonden bij het overlijden van Willem van Schelven - Rotterdam, 14.04.1891 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte van overlijden op 19.07.1906 om 01 uur v.m. in een huis aan de Agniesestraat, van CORNELIS VAN SCHELVEN, 59 jaar, geb. 's-Heerenhoek, won. Rotterdam, echtgen. van Catharina Kempf, zoon van Willem van Schelven en Maatje Waling, beiden overleden - 20.07.1906 - acte 3382/graf 2067 (BS Rotterdam)

FREDERIK
Aangifte door Leendert Kempf, 75 jaar, zonder beroep, van de geboorte op 31.10.1884 om 10 uur n.m. in een huis aan de Binnenweg van een kind van het mannelijk geslacht, zoon van Cornelis van Schelven, commies, 37 jaar, en Catharina Kempf, welk kind genaamd zal worden FREDERIK - 01.11.1884 - acte 5387 (BS Rotterdam)

FREDERIK VAN SCHELVEN, 2 jaar, zoon van Cornelis van Schelven en Catharina Kempf is 28.11.1886 om 2 uur am. in een huis aan de Mauritsstraat overleden -30.11.1886 -acte 148 (BS Rotterdam)

Aangifte door Frederik Kempf, 78 jaar, van de geboorte van MAATJE, dochter van Cornelis van Schelven, 39 jaar, rijksambtenaar, en Catharina Kempf op 11.06.1886 om 1 uur v.m. in een huis aan de Mauritsstraat -11.06.1886 - acte 108 CBS Rotterdam)

MAATJE
Aangifte door Frederik Kempf, 78 jaar, van de geboorte op 11.06.1886 om 1 uur v.m. in een huis aan de Mauritsstraat, van MAATJE, dochter van Cornelis van Schelven, 39 jaar, rijksambtenaar, en Catharina Kempf -11.06.1886 - acte 108 (BS Rotterdam)

DIRK PETER BOUTKAN, 26 jaar, fabrieksarbeider, geboren Nieuw Helvoet, won. Rotterdam, zoon van Arie Boutkan, 76 jaar, boerenarbeider, won. Oostvoorne, en Arentje Riedijk, huwt MAATJE VAN SCHELVEN, 23 jaar, zonder beroep, geb. en won. Rotterdam, dochter van Cornelis van Schelven, overleden, en Catharina Kempf, 56 jaar, zonder beroep, won. te Rotterdam - 01.09.1909 - acte 1954 (BS Rotterdam)