Stamreeks C zesde generatie Van Schelven

C-VIa
Izak van Schelven, gedoopt 05.09.1728 Zierikzee, molenaar, overleden 11.04.1804 Zierikzee, zoon van Willem (C-Vc) en Maria van Doesburg; woonde in een huis aan de Westzijde van de Ravestraat
huwt 1e 03.03.1754 Zierikzee
Magdalena Lats, gedoopt 11.07.1734 te Zierikzee, begraven 14.01.1760 Zierikzee, dochter van Leendert Lats en Stoffelina Hol
huwt 2e 22.03.1761 Zierikzee
Aagje van der Maarsse, gedoopt 04.02.1725 Zierikzee, begraven 13.12.1796 Zierikzee, dochter van Johannis van der Maarsse en Maria Cornelisse

kinderen: (alle geboren/gedoopt te Zierikzee)

(uit het eerste huwelijk)
1. MARIA, gedoopt 22.02.1754, overleden -.10.1754 Zierikzee
2. GUILJAAM, gedoopt 13.08.1755 (volgt C-VIIa)
3. MARIA, gedoopt 28.11.1756, overleden -.01.1757 Zierikzee
4. WILLEM, gedoopt 08.10.1758- heeft Zierikzee waarschijnlijk verlaten met onbekende bestemming
5. een levenloos kind, geboren 08.01.1760 en op deze datum ook begraven, terwijl op 14.01.1760 de moeder werd begraven

(uit het tweede huwelijk)
6. JOHANNES, gedoopt 13.11.1761 (volgt C-VIIb)
7. MARIA, gedoopt 07.11.1766, begraven 11.01.1804 Zierikzee, huwt 28.11.1793 met JOHANNES PHIlLIPPUS WAGNER, geboren 1765 Amhem, overleden 15.11.1843 Zierikzee, zoon van George Christoph Wagner en Maria Catharina Meester; hij hertrouwt met Johanna Heffner

Izak van Schelven was voor de helft eigenaar van de molen "De Bloeme" bij de Westbrug te Zierikzee. De andere helft behoorde aan de familie Phernambucq. Deze molen, afgebroken in 1898, was gebouwd in opdracht van Jan Jacobse Soetewey, en genoemd naar een oude houten molen "De Blomme", die voltooid was in 1661 en op een oude toren in de stadswal was gesticht. Bij de bouw van deze nieuwe molen "De Bloeme", verkocht Jan Jacobse de helft van zijn eigendom in een standaardmolen, liggende buiten de stadspoort. ("Zierikzee, zoals het was...", 1970, door J.L. Braber en C.P. Pols/blz.79)

Getrouwd aan huis ISAAC VAN SCHELVEN en MAGDALENA LEENDERTS LA(T)S, beiden won. en van Zierikzee - 03.03.1754 (Trouwboek Zierikzee)
Grafschriften der voormalige St.Lievens Monsterkerk te Zierikzee: in de Noordkerk (de noordelijkste van de drie schepen - van het koor naar het Westen in de "Meedelvers-kapel") graf nr.38 - Hier leyt begrave MAGDALENA L.CATS, huisvr. van I. van Schelven, overt. Jan. 1760 (ML 1895/blz.13)

MARIA:
Maria van Schelven wordt vermeld als te zijn gehuwd met Joh.Ph. Wagener - 1805 *(Lasonder 3934)*

C-VIb
Pieter van Schelven, gedoopt 17.06.1731 Zierikzee, overleden voor 12.12.1783 mogelijk te Middelburg(?), zoon van Willem (C- Vc) en Maria van Doesburg
ondertrouwt / huwt 15.10./03.11.1768 Middelburg
Cornelia Masklun, geboren Goes; zij ondertrouwt 27 12.12.1783 Amsterdam met Jan van der Hagen, van Bergen, geboren 1755.

Aangetekend te Middelburg den 1.October 1768 PIETER VAN SCHELVEN en CORNELIA MASKLUN; gehuwd te Middelburg in de Hervormde Kerk den 3.November 1768 (Waalse fiches CBG)

Compareren Jan van der Hagen, van Bergen, geref., oud 28 jaar op de Joden Breestraat, ouders doot, geass. met Urbanus van der Krans, woont als boven, en Cornelia Masklun, van ter Goes geboren, weduwe van Pieter van Schelven, woont als boven - zij ondertekent - (in marge: sij man doot goed) - 12.12.1783
(DTB Amsterdam - Ondertrouwboek 1751-1811)