Stamreeks C zevende generatie Van Schelven

C-VIIa
Guiljaum van Schelven, gedoopt 13.08.1755 Zierikzee, molenaar, verkocht in 1790 zijn helft in de molen "De Bloeme" (zie C-VIa); zijn huis in de Hoofdpoortstraat werd bij het oproer van 24.09.1787 geplunderd, was op het laatst van zijn leven lijkdienaar, overleed 07.10.1820 in het huis wijk D no. 110 Zierikzee, zoon van Izak (C-VIa) en Magdalena Lats, overleden vr 23.11.1803.
huwt 1e 20.04.1777 Zierikzee
Leentje Ball, geboren Zierikzee
huwt 2e 23.11.1803 Zierikzee
Janna de Vos, gedoopt 01.05.1768 te Zierikzee, overleden 24.01.1816 Zierikzee, dochter van Cornelis de Vos en Dina Speelman
huwt 3e 19.06.1816 Zierikzee
Jacoba van der Kleijn, geboren 04.11.1767 Zierikzee, overleden 06.12.1826 Zierikzee, dochter van Pieter van der Kleijn en Lieventje van Weelde, en weduwe van Willem Servee

kinderen: (geboren te Zierikzee)
1. LEENDERT (LEONARDUS), geboren 17.12.1777 (volgt C-VIIIa)
2. MARINUS, gedoopt12.03.1780, begraven 06.06.1780 Zierikzee
3. MAGDALENA ADRIANA, gedoopt14.12.1788, begraven 23.12.1788 Zierikzee

Guiljaum van Schelven ingeschreven te Dordrecht met attestatie als komende van Zierikzee - 05.01.1792 (Inkomende attestaties Nederlands Hervormde Gemeente Dordrecht)

Guilejaem van Schelven gaat met attestatie van Dordrecht naar Zierikzee - 02.07.1801 (Uitgaande attestaties Nederlands Hervormde Gemeente Dordrecht)

C-VIIb
Johannis (Izaks) van Schelven, gedoopt 13.11.1761 Zierikzee, overleden 08.04.1827, molenaar, later slijter van sterke drank, woont eerst aan de Westzijde van de Ravestraat, wijk C 413/14, later in de Hoofdpoortstraat, wijk C 294; zoon van Izak (C-VIa) en Aagje van der Maarsse
huwt 05.12.1797 te Zierikzee
Appollonia Hilleson, geboren/gedoopt 31.07./02.08.1775 Zierikzee, overleden 26.03.1856 Zierikzee in het huis wijk C no.620, dochter van Teunis Janse Hilleson en Cornelia Ditmus

kinderen: (alle geboren/gedoopt Zierikzee)
1. IZAAK, gedoopt13.03.1799 (volgt C-VIIIb)
2. TEUNIS, gedoopt30.07.1800 (volgt C-VIIIc)
3. WILLEM, gedoopt10.12.1802 (volgt C-VIIId)
4. ADRIANA, geboren 02.07.1804, begraven 31.10.1806 Zierikzee
5. AAGATHA MARIA, geboren12.06.1806, begraven 14.10.1807 Zierikzee
6. een levenloos kind begraven 08.06.1808 Zierikzee
7. ADRIAAN, geboren 02.06.1810 (volgt C-VIIIe)
8. CORNELIA, geboren 14.11.1811, overleden 12.09.1866 Rotterdam, huwt 06.04.1831 Zierikzee met DANIEL ANDREAS VAN DER LINDEN, geboren07.11.1802 Zierikzee, schipper, overleden 12.06.1861 Zierikzee, zoon van Johannes van der Linden en Margrieta de Ridder
9. een levenloze zoon geboren 16.09.1817

Johannis van Schelven neemt in 1799 de korenmolen "Den Haas" te Zierikzee over van zijn vader en wordt in 1821 door zijn zoon Izak (1799-1844) als molenaar opgevolgd.

CORNELIA:
Aangifte van overlijden op 12.09. om vier uur namiddags, in een huis aan de Baan nr. 3, te Rotterdam van CORNELIA VAN SCHELVEN, 54 jaar en 10 maanden, werkster, weduwe van Daniel Andreas van der Linden, geboren Zierikzee, wonend Rotterdam, dochter van Johannes van Schelven en Apolonia Theunissen, beiden te Zierikzee overleden -14.09.1866 - acte 3937 (BS Rotterdam)

De Ravestraat en de Hoofdpoortstraat ten opzichte van Den Haas.