Stamreeks C achtste generatie Van Schelven

C-VIlla
Leendert (Leonardus) van Schelven, geboren 17.12.1777 Zierikzee, Ontvanger van 's Rijks Directe Belastingen te Tholen c.a., overleden 01.11.1830 Tholen, zoon van Guiljaum (C-VIIa) en Leentje Ball
huwt 09.03.1800 in de Waalse Kerk te Zierikzee
Madelaine (Lijntje) van der Baan, geboren 05.12.1779 Zierikzee, overleden 07.08.1847 Ginneken, dochter van Jacobus van der Baan, chirurgijn operateur en verloskundige te Zierikzee en van diens eerste vrouw Cornelia de Cramer

kinderen:(geboren te Zierikzee)
1. LEONARDA (Leonora), geboren 29.11.1800, overleden 22.11.1801 Zierikzee
2. JACOBUS VAN DER BAAN (VAN SCHELVEN!), geboren 06.11.1801, ongehuwd, overleden 29.08.1842 op "Heylaar" onder  Princenhage, waar hij gelogeerd was. Jacobus van der Baan van Schelven werd, zoals in die tijd vaker gebeurde, vernoemd naar zijn grootvader van moeders kant, teneinde de betreffende naam in stand te houden
3. ADRIANA CORNELIA, geboren 04.08.1803, overleden 24.10.1842 Tholen, huwt 02.06.1830 Tholen met WOUTER CORNELIS DE WIT, geboren 15.11.1799 Tholen, kandidaat-notaris, overleden 13.10.1860 Tholen, zoon van Jacob de Wit en Catharina Francken
4. LEONORA, geboren 21.12.1805, overleden 07.01.1848 Ginneken, huwt 26-06-1845 Breda met THEODORUS PIEPENBRINK, geboren Heemstede, geŽmployeerde bij de Staatsspoorwegen, zoon van Pieter Piepenbrink en Elisabeth van Minkelen.
5. JOHANNA JACOBA, geboren 02.03.1807, huwt 24.04.1835 Zierikzee met CHRETIEN LOUIS DE WIT, geboren 18.06.1804 Tholen, overleden 18.02.1869 Breda (of Zierikzee?), zoon van Jacob de Wit en Catherina Francken

Mededeling van overlijden van Leonardus van Schelven, Rijks Ontvanger van Tholen, Poortvliet en Philipsland, overleden na slechts drie dagen ziekte, zijnde 52 jaar en 10 maanden oud. Geen rouw - Tholen, 01.11.1830 (Adv.Coll.CBG)

T. Piepenbrink en zijn echtgenote L(eonara) Piepenbrink, geboren Van Schelven geven kennis van het overlijden van Magdalena van der Baan, wed. van wijlen de WelEdel Gestr. Heer Leonardus van Schelven, in leven Administrateur van het Hospitaal te Bergen op Zoom, later Ontvanger der Indirecte Belastingen. Geen rouw - Ginneken, 07.08.1847 (Adv.Coll.CBG)

Literatuur Van der Baan: Genealogie van de Zierikzeesche familie Van der Baan (met familiewapen) - Ivan der Baan, Zierikzee 1893 - familiewapen afgedrukt in Nederlandsche Leeuw 1896, pagina 33, alsmede ook omschreven in Gens Nostra 1955, bladzijde 162 en "Navorscher" jaargang 1875

JACOBUS VAN DER BAAN:
Mededeling van het overlijden "hedennacht om 11 1/2 uur, gelogeerd zijnde op "Heijlaar", onder Princenhage, aan zenuwkoortsen van Jacobus van der Baan van Schelven, ca. 41 jaar - getrouwd Mevrouw de Weduwe L. van Schelven, geboren van der Baan - Breda, 31.08.1842 (Adv. Coll. CBG)

Herman Dessauvagies is geboren op 13-12-1807 in Batavia (Nederlands Oost-IndiŽ), assistent resident (Nederlandse bestuursambtenaar, hoofd van een afdeling in een residentie), zoon van Jean Henri Dessauvagies en Carolina Elisabeth de Coning. Herman is overleden op 15-05-1893 in Breda, 85 jaar oud.

Herman trouwde:
(1) 21 jaar oud, op 29-07-1829 in Buitenzorg (N.O.I.) met Wilhelmina Willems, 17 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 10-03-1812 in Grissee (N.O.I.). Wilhelmina is overleden op 14-08-1849 in Pekalongen (N.O.I.), 37 jaar oud.
(2) 46 jaar oud, op 19-12-1853 in Bodjonegoro (N.O.I.) met Helena Dorothea Martens, 22 jaar oud. Helena Dorothea is geboren op 23-08-1831 in Grissee (N.O.I.). Helena Dorothea is overleden op 10-02-1865 in Japara (N.O.I.), 33 jaar oud.
(3) 58 jaar oud, op 06-04-1866 in Breda met Magdalena Leonora de Wit, 26 jaar oud. Magdalena Leonora is geboren op 04-09-1839 in Princenhage, dochter van Chretien Louis (Chretien Louis) de Wit en Johanna Jacoba van Schelven. Magdalena Leonora is overleden op 22-04-1869 in Soerakarta (N.O.I.), 29 jaar oud.
(4) 62 jaar oud, op 28-07-1870 in Breda met Cornelia Adriana Woutera de Wit, 29 jaar oud. Cornelia Adriana Woutera is geboren op 17-04-1841 in Breda, dochter van Chretien Louis (Chretien Louis) de Wit en Johanna Jacoba van Schelven. Cornelia Adriana Woutera is overleden op 21-04-1906 in Teteringen, 65 jaar oud.

Herman trouwde dus na elkaar met 2 dochters uit het gezin van Johanna Jacoba van Schelven. Verder had Herman 26 kinderen bij zijn 4 vrouwen. Een deel hiervan is dood geboren of vroeg gestorven.

C-VIIIb
Izaak van Schelven, gedoopt 13.03.1799 Zierikzee, molenaar (1821-1839), later slijter in sterke drank, overleden 25.10.1844 Zierikzee, zoon van Johannis (C-VIIb) en Appollonia Hilleson
huwt 23.08.1818 Zierikzee
Pieternella de Braal, geboren 12.11.1798 te Zierikzee, overleden 01.01.1875 Zierikzee, dochter van Gerard de Braal en Neeltje van Vliet

kinderen:
1. IZAK, geboren 02.02.1819 Zierikzee, overleden 05.02.1822 Zierikzee

Izaak volgde als oudste zoon van Johannis van Schelven, eigenaar van de molen "Den Haas" te Zierikzee, zijn vader als molenaar op. Hij verkocht deze echter op 21.01.1840 aan Francois Jan van Schaverbeeke.  Deze verkoopt, bij gebrek aan een opvolger, de molen op 21.01.1840 aan Francois Jan van Schaverbeeke uit Goes afkomstig (Molens van Zeeland). In 1838 werd naast de molen op het Bolwerk een woonhuis gebouwd; daarvoor woonden de molenaars in een huis in de Hoofdpoortstraat of Ravestraat.

Hij was pleegvader van zijn neef Cornelis van Schelven, oudste zoon van zijn broer Willem (C-VIIId), waarschijnlijk omdat hun eigen zoon Izak reeds op 3-jarige leeftijd was overleden en zijn vrouw Pieternella de Braal geen kinderen meer kon krijgen. Tengevolge hiervan werd zij depressief, geraakte aan de drank en zou haar vermogen hiermee opgemaakt hebben. Zie ook deze relatie, zoals vermeld onder Cornelis (C-IXc) een advertentie in de Zierikzeesche Courant van 13.09.1816, vermeldende, dat op Vrijdag 20 September 1816 op de Nieuwe Haven zou verkocht worden: "een extra welbezeilde aanschuit, groot 10 lasten met alle deszelfs Haard en loopend wand", is mogelijk van deze Izaak afkomstig

C-VIIIc
Teunis van Schelven, gedoopt 30.07.1800 Zierikzee, varensgezel, overleden 05.12.1854 Zierikzee, zoon van Johannis (C-VIIb) en Appollonia Hilleson
huwt 11.05.1825 Zierikzee
Cornelia Sas, geboren 16.08.1800 Zierikzee, overleden 18.11.1865 Zierikzee, dochter van Pieter Sas en Maria Laarse

kinderen:(alle geboren Zierikzee)
1. JOHANNA, geboren 18.03.1823, overleden 11.05.1888 Zierikzee, huwt 17.03.1849 PHILIPPUS VERHULST, geboren 26.11.1822 Zierikzee, overleden 26.06.1889 Zierikzee, zoon van Zacharias Verhulst en Lijntje Trijzelaar
2. PIETER, geboren(06?)10.02.1826, ongehuwd, overleden 30.11.1854 Zierikzee
3. een levenloze dochter, geboren 19.03.1827
4. CORNELIS, geboren 15.03.1828, overleden 06.10.1831 Zierikzee
5. BOUDEWIJN, geboren 16.09.1830 (volgt C-IXa)
6. JOHANNIS, geboren 05.06.1835 (volgt C-IXb)
7. MARIA, geboren 15.02.1837, overleden 20.10.1919 Rotterdam, huwt 16.10.1861 Zierikzee met NICOLAAS EIJKE, geboren 17.08.1836 Zierikzee, overleden 27.09.1879 Zierikzee, zoon van Cornelis Eijke en Willemina Wolfhage
8. Appollonia Theunisse (Tannetje) is geboren op 02-12-1838 in Zierikzee. Tannetje is overleden op 25-01-1930 in Zierikzee, 91 jaar oud. Tannetje trouwde, 21 jaar oud, op 24-10-1860 in Zierikzee met Aalbregt Klink, 23 jaar oud. Aalbregt is geboren op 04-01-1837 in Zierikzee, zoon van Marinus Klink en Prina Jozina Blanker. Aalbregt is overleden op 26-06-1889 in Zierikzee, 52 jaar oud
9. PIETERNELLA JANNA, geboren 11.01.1843 Zierikzee, huwt 15.12.1869 Kralingen met CASPER JACOBUS DE KLERK, geboren ca.1825 Middelburg, arbeider op de Guano-fabriek te Kralingseveer, zoon van Maria de Klerk

JOHANNA: kinderen uit huwelijk met Philippus Verhulst:
1. Zacharias Verhulst. geboren 04-11-1846, erkend kind, ingeschreven 06-11-1846 te Zierikzee. Overleden 23-04-1846 te Zierikzee. Van beroep koopman. Trouwde 03-11-1869, 22 jaar oud met Barendina Cornelia Hogerheijde, 22 jaar, geboren 21-03-1847 te Zierikzee. Dochter van Jacobus Hogerheijde en Pieternella Berrevoets. Overleden 25-01-1916 te Zierikzee, 68 jaar.
2. Cornelis Verhulst, geboren 1849 teZierikzee, overleden 08-10-1859 te Zierikzee,10jaar.
3. Boudewijn Verhulst , geboren 1851, overleden 15-01-1852 te Zierikzee, 1 jaar.
4. Boudewijn Verhulst, geboren 18-03-1853 te Zierikzee, trouwde 20-11-1873 met Johanna van Oorschot, dochter van Karel Hendrikus van Oorschot en Bastiana Heuseveldt.
5. Leunis Verhulst, geboren 12-08-1855 te Zierikzee, trouwde:
    1. 23 jaar op 27-11-1878 te Zierikzee met Tona Hausser 23 jaar, geboren 04-08-1855. Dochter van Johannes Jacobus          Hendrik Hausser en Prientje Dooge.
    2. 41 jaar op 12-08-1896 te Zierikzee met Dina van de Berge oud 44 jaar geboren 1852, dochter van Dingeman van de Berge en Gertruyda Klink.
    3. 55 jaar op 16-11-1910 te Rotterdam met Elisabeth Voren, 47 jaar geboren 1863 te Ouder Amstel, dochter van Gerrit Voren en Elisabeth Elbers.
6. Maria Pieternella Verhulst, geboren 1858 te Zierikzee, overleden 16-10-1861, 3 jaar.
7. Wilhelmina Verhulst, geboren 1861 te Zierikzee, trouwde 20-05-1891 te Zierikzee, met Andries Cornelis van der Linde, 29 jaar. Zoon van Gommarius van der Linde en Adriana Storm.
8. Cornelia Verhulst, geboren 18-07-1863 te Zierikzee, trouwde 25 jaar oud op 15-05-1887 te Zierikzee met Pieter Jacobus de Munck, geboren 30-01-1861 te Middelburg. Zoon van Pieter Jacobus de Munck en Martina Francina Francooy. Hij is overleden 18-03-1912 te Zierikzee.
9. Adrianus Verhulst, geboren 1866 te Zierikzee, trouwt 24 jaar oud op 23-07-1890 te Rotterdam met Johanna Maria Kramer, 20 jaar oud, geboren 1870, dochter van Dirk Kramer en Maria Neef.

MARIA:
Maria van Schelven is in 1897 naar Rotterdam vertrokken

Aangifte van overlijden op 20.10.1919 om 09.00 uur n.m. in de St.Mariastr.18c, van Maria van Schelven, 82 jaar, geboren Zierikzee, wonend Rotterdam, zonder beroep, weduwe van Nicolaas Eijke, dochtervan Teunis van Schelven en Cornelia Sas -22.10.1919 - acte 5650/graf 3333 (BS Rotterdam)

Het gezin woont van 28.06.1878, komende van Zierikzee tot 18.09.1879, dan weer vertrekkend naar Zierikzee, te Capelle a/d IJssel (Bev.Cap.a/d Y.1870-1890 VIII/41 - GA Rotterdam)

PIETERNELLA JANNA:
CASPER JACOBUS DE KLERK, arbeider, 44 jaar, geboren Middelburg, wonend Rotterdam, zoon van Maria de Klerk, overleden, huwt PIETERNELLA JANNA VAN SCHELVEN, geboren Zierikzee, 26 jaar, zonder beroep, wonend Rotterdam, doch onlangs te Zierikzee, dochter van Theunis van Schelven en Cornelia Sas, beiden overleden - 15.12.1869 - acte 36 (BS Kralingen)

C-VIIId Willen en AdrianaC-VIIId
Willem van Schelven, geboren 10.12.1802 Zierikzee, winkelier, overleden 09.05.1871 Zierikzee, zoon van Johannis (C-VIIb) en Appollonia Hilleson
huwt 06.06.1822 Zierikzee
Adriana MuIIer, geboren 18.04.1796 Zierikzee, gedoopt 24.04.1796 in de Lutherse kerk, overleden 09.03.1872 Zierikzee, dochtervan Hendrik Godlieb Muller en Tona Lanooij

kinderen:(alle geboren Zierikzee)
1. CORNELIS, geboren 09.03.1823 (volgt C-IXc)
2. HENDRIKA, geboren 30.06.1824, ongehuwd, overleden 15.12.1877 Zierikzee
3. AGATHA MARIA, geboren 12.03.1826, huwt 18.09.1850 Zierikzee met ADRIANUS VISSER en emigreert naar Noord-Amerika
4. TONA CORNELIA geboren 14.06.1828, overleden 30.03.1890 Zierikzee, huwt 25.11.1864 Zierikzee met JAN DE VRIES RZn., geboren 08.06.1823 Zwartsluis, schipper, zoon van Reinder de Vries en Aaltje Kruidhof, wedr. van Aaltje Bruins; hij hertrouwt met Adriana Tindsom
5. IZAK, geboren 13.10.1829 Zierikzee, overleden 13.12.1829 Zierikzee, tweeling met
6. JOHANNES, geboren 13.10.1829 Zierikzee, overleden 11.12.1829 Zierikzee
7. IZAK, geboren 08.02.1831 (volgt C-IXd)
8. JOHANNIS, geboren 26.06.1834 (volgt C-IXe)
9. JAN, geboren 19.07.1836 (volgt C-IXf)
10. THEUNIS, geboren 23.10.1838 (volgt C-IXg)

AGATHA MARIA:
Agatha Maria is na haar huwelijk met Adrianus Visser geŽmigreerd naar Noord-Amerika, alwaar later haar broer Johannis (C-Ixe) met zijn gezin zich bij hen voegde.

TONA CORNELIA:
Advertentie van 25-jarig huwelijk J.de Vries Rz. en T.C. van Schelven - Zierikzee, 25.11.1889 (Adv.Coll.CBG)

Twee broers De Vries hadden samen een winkel in galanteriewaren, porcelein etc. te Zierikzee

JOHANNES:
Aangifte door Willem van Schelven, 27 jaar, winkelier, wonend alhier, vader, van overlijden op 11.12.1829, binnen de Stad Zierikzee, in het huis wijk C, nummer 443, te tien uren in den avond, van JOHANNES VAN SCHELVEN, oud 2 maanden, geboren Zierikzee, zoon van Willem van Schelven bovengenoemd, en van Adriana Muller zijne huisvrouw -12.12.1829 - acte 222 (BS Zierikzee)

C-VIIIe
Adriaan van Schelven, geboren 02.06.1810 Zierikzee in het huis Ravestraat, Wijk C.413/4, Overleden 26.04.1880 Zierikzee, in een huis in de Hoofdpoortstraat, Wijk C.620, zoon van Johannis (C-VIIb) en Appollonia Hilleson
huwt 12.09.1838 Zierikzee
Dirki Dietz, geboren 24.02.1818 Zierikzee, overleden 03.04.1877 Zierikzee, dochter van Georg Philippus Dietz en Lijntje Bouman

kinderen:(alle geboren te Zierikzee)
1. JOHANNES, geboren 11.12.1838 (volgt C-IXh)
2. LIJNTJE, geboren 20.01.1841, overleden 31.01.1925a Rotterdam, huwt 26.04.1899 Rotterdam met HENDRIK SCHILT, geboren 30.10.1835 Nieuwerkerk a/d IJssel, pakhuisknecht, wedn. van Maria van Gelderen, zoon van Jasper Schilt en Neeltje Nome
3. APOLONIA, geboren 22.03.1842, overleden 26.10.1918 Amsterdam, huwt met GERRIT MEIJER, geboren ca. 1848, overleden 13.09.1915 Amsterdam
4. JANSJE, geboren 25.07.1843, overl. 06.05.1921 Rotterdam, huwt 10.07.1872 Rotterdam; (huwelijk door echtscheiding ontbonden volgens uitspraak Arr.Rechtbank Rotterdam op 28.11.1887) met MARINUS PIEPER, geboren ca. 1841(24.07.1848?) Goes, timmerman, zoon van Iman Pieper en Neeltje Murre
5. ANTONY, geboren 17.05.1846 (volgt C-IXi)
6. CORNELIS, geboren 23.12.1851, overl. 04.02.1855 Zierikzee

A. van Schelven geeft kennis van het overlijden van zijn echtgenote D. van Schelven, geboren Dietz, 59 jaar - Zierikzee, 03.04.1877 (Adv.Coll.CBG)

J. van Schelven geeft kennis van het overlijden van onze moeder en behuwd-moeder (03.04.1877) (Adv.Coll.CBG)

J. van Schelven deelt uit aller naam het overlijden mede van vader en behuwd-vader Adriaan van Schelven - Zierikzee, 26.04.1880 (Adv.Coll.CBG)

LIJNTJE:
HENDRIK SCHILT, 63 jaar, pakhuisknecht, geboren Nieuwerkerk a/d IJssel, wedn. van Maria van Gelderen, zoon van Jasper Schilt, overleden en Neeltje Nome, huwt LIJNTJE VAN SCHELVEN, 58 jaar, zonder beroep, geboren Zierikzee, wonend Rotterdam, dochter van Adriaan van Schelven en Dirklje Dietz, beiden overleden -26.04.1899 - acte 569 (BS Rotterdam)

APOLONIA:
Overleden Gerrit Meijer, ruim 67 jaar, echtgenoot en vader - getrouwd A.Meijer-Van Schelven, A.E.Schakel-Meijer en A.Schakel, G.C.Meijer en F.L.W.Meijer-Brouwer, A.Meijer en J.G.Meijer-Staalman, alsmede L.Meijer-Amsterdam, 13.09.1915 (Adv.Coll.CBG)

Overleden A. Meijer-Van Schelven, 76 jaar - getrouwd als bij overlijden Gerrit Meijer - Amsterdam, 26.10.1918 (Adv.Coll.CBG)
Voorlopige aanname, dat het hier om Apolonia gaat

JANSJE:
MARINUS PIEPER, 31 jaar, timmerman, geboren Goes, wonend Rotterdam, zoon van Iman Pieper en Neeltje Murre, wonend Goes, huwt JANSJE VAN SCHELVEN, 28 jaar, dienstbode, geboren Zierikzee, wonend Rotterdam, dochter van Adriaan van Schelven en Dirkje Dietz, zonder beroep, wonend Zierikzee -10.07.1872 - acte 594 (BS Rotterdam)

JANSJE VAN SCHELVEN, zonder beroep, wonend Rotterdam, heeft ter hand gesteld het Vonnis van de Arrondissements Regtbank, Rotterdam, gewezen bij verstek den 28.11.1887, ontbindende het op 10.07.1872 te Rotterdam gesloten huwelijk tussen haar en Marinus Pieper, verblijfplaats onbekend, en wel op grond van kwaadwillige verlating -10.03.1888 - acte 10 (BS Rotterdam)

Aangifte van overlijden op 06.05.1921, 03.00 uur n.m., Oostmaaslaan 12, van JANSJE VAN SCHELVEN, 77 jaar, geboren Zierikzee, wonend Rotterdam, gescheiden echtgenote van Marinus Pieper, dochter van Adriaan van Schelven en Dirkje Dietz - 09.05.1921 - acte 2090/graf 1355 - (BS Rotterdam)

CORNELIS:
Aangifte door Adriaan van Schelven, 44 jaar, arbeider, van overlijden op 04.02.1855 binnen deze gemeente, te zeven ure des avonds, van CORNELIS VAN SCHELVEN, oud 3 jaar, geboren Zierikzee, zoon van Adriaan voornoemd en van Dirkje Diest, z.b., wonend Zierikzee, zijne huisvrouw - 04.02.1855 - acte 26 (BS Zierikzee)