Publicaties van de familie Van Schelven (Publications by the Van Schelven family)

Auteur (Author) Titel (Title) Aard (Type) Uitgever (Publisher) Jaar
Aart (A-IXb) De stem mijns liefsten rede Wormser, Amsterdam 1887
Aart (A-IXb) Een ernstig rechtsgeding rede Wormser, Amsterdam 1887
Aart (A-IXb) De verheerlijkte Heiland van zichzelven getuigende rede Wormser, Amsterdam 1888
Aart (A-IXb) Israels vrijsteden, eene teekening van den weg des behouds rede Wormser, Amsterdam 1889
Aart (A-XIf) Tusschen bommen en roovers, met de Nederlandsche Ambulance in AbyssiniŽ boek Scheltens & Giltay - Amsterdam 1936
Aart A. (A-XId) De Nederduitsche vluchtelingenkerken der 16e eeuw in Engeland en Duitsland proefschrift Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1908
Aart A. (A-XId) De bewerking van eene piŽtistisch-getinte gemeente referaat Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1914
Aart A. (A-XId) Levensbericht van Johan Adam Wormser artikel Wormser, Amsterdam 1916
Aart A. (A-XId) Rapport aan de classis Middelburg inzake de kwestie Ds. J.B. Netelenbos rapport   1918
Aart A. (A-XId) Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie in het laatste kwart der 16e eeuw inaugurele rede Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1919
Aart A. (A-XId) Het heilig recht van opstand boek Kok, Kampen 1920
Aart A. (A-XId) Kerkeraadsprotocollen der Nederduitsche vluchtelingenkerk te Londen, 1560-1563 boek MŁller, Amsterdam 1921
Aart A. (A-XId) Zeldzame Nederlandsche theologica van omstreeks 1585  artikel Het Boek, vol. 10 1921
Aart A. (A-XId) Een catalogus van den Amsterdamschen boekverkooper Cornelis Claesz. artikel Het Boek Vol. 11 1922
Aart A. (A-XId) Franciscus Gomarus artikel Altorffer, Middelburg 1922
Aart A. (A-XId) Werken van Marten Micron artikel Het Boek, vol. 10 1922
Aart A. (A-XId) Het zeereglement van Peter den Groote (1720 v.v.) artikel Het Boek Vol. 13 1924
Aart A. (A-XId) De idee van den vooruitgang boek Kok, Kampen 1927
Aart A. (A-XId) Verklikkers-rapporten over Antwerpen in het laatste kwartaal van 1566 artikel Historisch Genootschap 1929
Aart A. (A-XId) Willem van Oranje, geloof en politiek boek Tjeenk-Willink, Haarlem 1933
Aart A. (A-XId) Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen. boek Tjeenk Willink, Haarlem 1933
Aart A. (A-XId) Willem van Oranje's geloof en godsdienstpolitiek rede Tjeenk Willink, Haarlem 1933
Aart A. (A-XId) De School met den Bijbel en het onderwijs in de geschiedenis brochure De Standaard, Amsterdam 1934
Aart A. (A-XId) Marnix van Sint Aldegonde boek Utrecht 1939
Aart A. (A-XId) Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel I. boek W. ten Have NV, Amsterdam 1943
Aart A. (A-XId) Uit de strijd der geesten, historische naspeuringen boek W. ten Have NV, Amsterdam 1944
Aart A. (A-XId) Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel II. Schotland- Engeland- Noord - Amerika. boek W. ten Have NV, Amsterdam 1951
Aart A. (A-XId) Wegkruisingen in het landschap der theorie van de geschiedschrijving boek W. ten Have NV, Amsterdam 1953
Aart A. (A-XId) Beza's De Iure Magistratuum in Subditos boek W. ten Have NV, Amsterdam 1954
Aart A. (A-XId) Verzameling preken en tijdredes      
Aart A. (A-XId) e.a. Historisch onderzoek naar den levensstijl van het Calvinisme referaat Kirchner, Amsterdam 1925
Aart A. (A-XId) e.a. Christendom en historie: lustrumbundel uitgegeven vanwege het Gezelschap van Christelijke Historici in Nederland  boek Uitgeversmij. Holland, Amsterdam 1931
Aart A. (A-XId) e.a. De Hugenoten: een historisch verhaal van hun lijden en strijden boek W. ten Have NV, Amsterdam 1938
Aart A. (A-XId) e.a. Prins Willem van Oranje: vier toespraken brochure Werk-Comitť 1938, Amsterdam 1938
Aart A. (A-XId) e.a. Van hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen boek G.F. Callenbach N.V., Nijkerk 1938
Aart A. (A-XId) e.a. Verzameling brieven aan/van Nicolaas Japikse bundel handschriften 1940
Aart A. (A-XId) e.a. Verzameling brieven aan/van Cornelia Geertrui Hendrika Japikse bundel handschriften 1944
Aart A. (A-XId) e.a. Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel III. boek W. ten Have NV, Amsterdam 1965
Arnout J. (A-XIe) De naamlooze vennootschap als corporatie proefschrift M.J. Portielje, Amsterdam 1908
Arnout J. (A-XIe) Het Woningvraagstuk brochure Ruys, Utrecht 1912
Arnout J. (A-XIe) De wetgeving op het onderwijs: lager, middelbaar, hooger en nijverheidsonderwijs, leerplicht boek Belinfante, 's-Gravenhage 1930
Arnout J. (A-XIe) e.a. Rechtspraak op het burgerlijk wetboek : Boek I / herz. en tot het eind van 1904 boek Sijthoff, Leiden 1905
Arnout L. (A-XIIe) Philips van Almonde, admiraal in de gecombineerde vloot 1644-1711 proefschrift M. Lindenbaum & Co. N.V., Amsterdam 1947
Arnout L. (A-XIIe) Nederlands Patriciaat bijdrage Bureau v. Genealogie, Den Haag 1953
Arnout L. (A-XIIe) Textiel in hout en steen verbeeld artikel Rayon Revue 1956
Arnout L. (A-XIIe) 50 jaar SO: NV Spinnerij Oosterveld 1911 6 maart 1961 brochure NV Spinnerij Oosterveld, Enschede 1961
Arnout L. (A-XIIe) Hengeler wind: de ontwikkeling van het industrieel klimaat van Hengelo sinds 1865 boek Tjeenk Willink, Haarlem 1965
Arnout L. (A-XIIe) Toekomst Twente: verslagenboek van het symposion Toekomst Twente, 23-25 juni 1966 boek Werkgroep Toekomst Twente 1966
Arnout L. (A-XIIe) Techniek op de tijd-as rede   1974
Arnout L. (A-XIIe) Techniek, innovatie, arbeid in historisch perspectief boek Afscheidscollege, TH Twente Enschede 1979
Arnout L. (A-XIIe) Stamreeks Zeggelt. Onderneming en familisme: Opkomst, bloei en neergang van textielonderneming Van Heek & Co. boek Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1984
Arnout L. (A-XIIe) Grundel: van boerenplaatsje tot villawijk brochure Broekhuis, Hengelo 2002
Arnout L. (A-XIIe) e.a. Economie en geestelijke volksgezondheid referaat Donner, Rotterdam 1958
Arnout L. (A-XIIe) e.a. Werknemers van morgen Inleidingen Edeca, Hoorn 1969
Arnout L. (A-XIIe) e.a. Twickel: behoud van een cultuurmonument boek Broekhuis, Hengelo 1985
Arnout L. (A-XIIe) e.a. De Dolerenden boek Kok, Kampen 1990
Arnout L. (A-XIIe) e.a. Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie: een geschiedenis en bronnenoverzicht boek NEHA, Amsterdam 1993
Anna Louise (A-XIIe-3) e.a. Hulpverlening aan ouderen met gedragsstoornissen in Rotterdam boek Erasmus Universiteit 1990
Bastiaan (A-Xd) Brief van/aan Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius 1822-1893 bundel handschriften 1886
Bastiaan (A-Xd) Vervallen en weer opgericht rede Wormser, Amsterdam 1886
Bastiaan (A-Xd) Als mijn hart overstelpt is rede Wormser, Amsterdam 1887
Bastiaan (A-Xd) De Heere heeft groote dingen aan ons gedaan rede Wormser, Amsterdam 1887
Bastiaan (A-Xd) De hierarchie en de overheid tegenover den Heere rede Wormser, Amsterdam 1887
Bastiaan (A-Xd) Van het karakter en het goddelijk recht der doleerende kerken rede Wormser, Amsterdam 1887
Bastiaan (A-Xd) Ik zal haar lokken rede Wormser, Amsterdam 1888
Bastiaan (A-Xd) De eerste avondmaalsviering rede Wormser, Amsterdam 1889
Bastiaan (A-Xd) Het Zeeuwsche mysticisme rede Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 1916
Constant M.E. (A-XIIId) Van pionieren naar consolideren artikel IKR-bulletin 1995
Corneille L.F. (A-Xf) In Memoriam Ds. Aart van Schelven handboek Gereformeerde Kerken, Middelburg 1910
Corneille L.F. (A-Xf) In den kruitdamp: de vrijmaking van Oude en Nieuwe Weterings Kerk boek Zomer, Wageningen 1911
Denise (A-XIIo-1) e.a. Een hoofd heeft veel te vertellen, in De wereld van het jonge kind artikel Themanummer Kompact 1997
Gerrit (A-Xc) e.a. Holland emigration to Michigan: its causes and results   Holland, Michigan 1918
Izak H. (A-XIIIr) e.a. De effecten van leeftijd, mammadensiteit en familieanamnese op de sensitiviteit van het eerste screeningsmammogram  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1996
Izak H. (A-XIIIr) e.a. Een vergelijking van magnetische-resonantiecholangiografie niet endoscopische retrograde cholangiografie  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1996
Izak H. (A-XIIIr) e.a. MRI van de lumbosacrale regio bij kinderen met anorectale malformaties  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1996
Izak H. (A-XIIIr) e.a. Vergelijking tussen conventionele thoraxopname en hoge-resolutie-CT bij bronchiŽctasieŽn  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1996
Johannes A. (A-XIz) Brouwershaven in vroeger tijden fotoboek Deboektant, Oostvoorne 1994
L. e.a. Orthographic Facilitation and Categorical Interference in a Word-Translation Variant of the Stroop Task artikel Canadian Journal of Psychology 1990
Leonard (A-XIIm-2) e.a. Wall-following Control of a Mobile Robot white paper Proceedings IEEE Int.Conf. on Robotics and Automation 1992
Leonard (A-XIIm-2) e.a. The Development of a 3D Optical Bodycontour Measurement and Position Verification System white paper   1997
Leonard (A-XIIm-2) e.a. Observer variations in short period spectral analysis of heart rate variability  artikel Journal of the autonomic nervous system  1999
Marianne Renate Uw advocaat thuis boek Het Spectrum, Utrecht 1991
Nanette Th. (A-XIIs-2) Geen voorkeur? Gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Richtlijn 76-207-EEG - artikel 2, lid 4 - promotie - kandidaten van verschillend geslacht met gelijke kwalificaties - voorrang aan vrouwelijke kandidaten. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: PrejudiciŽle beslissing in de zaak Kalanke tegen Freie Hansestadt Bremen (C-450-93, 17 oktober 1995, n.n.g.)  artikel Ars aequi  1996
Nanette Th. (A-XIIs-2) Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving artikel Ministerie van Binnenlandse Zaken 1996
Onno (A-XIIIh) Hoe zit een strategisch marketingplan in elkaar losbladige F&G, Bunnik 1991
Onno (A-XIIIh) Hoe zet je een operationeel marketingplan in elkaar losbladige F&G, Bunnik 1993
Onno (A-XIIIh) e.a. Marketing en Informatietechnologie losbladige Samsom, Alphen a/d Rijn 1988
Onno (A-XIIIh) e.a. Welke hulpmiddelen zijn er om strategieŽn te evalueren losbladige F&G, Bunnik 1992
Onno (A-XIIIh) e.a. Customer Profiling & Satisfaction Questionnaires toolbox KPMG, Utrecht 1994
Onno (A-XIIIh) e.a. De Marketeer in de Wolken, een andere kijk op marketing en informatietechnologie boek Samsom, Alphen a.d. Rijn 1994
Onno (A-XIIIh) e.a. Big-8, methode voor Business Planning + Picturebase toolbox KPMG, Utrecht 1995
Peter C. (B-XIIId) Bescherming van software en chips in juridisch perspectief boek Koninklijke Vermande, Lelystad 1986
Peter C. (B-XIIId) Het specificeren van software-kwaliteit; een praktische handleiding artikel Computerrecht 1994
Peter C. (B-XIIId) Aanbestedingspraktijk laat ICT-bedrijven zwemmen artikel Automatisering Gids 2002
Peter C. (B-XIIId) Hogere eisen ICT artikel Het Financieele Dagblad 2002
Peter C. (B-XIIId) Internationaal OESO-onderzoek naar ADR artikel Tijdschrift voor Mediation 2002
Peter C. (B-XIIId) Isolement informatica kan dodelijk zijn artikel Automatisering Gids 2002
Peter C. (B-XIIId) Mediation en de toegang tot de rechter artikel Tijdschrift voor Mediation 2003
Peter C. (B-XIIId) Met titel ICT-architect is niets mis artikel Automatisering Gids 2003
Peter C. (B-XIIId) Wetsvoorstel Verlengde Aansprakelijkheid Thuiskopie-heffing artikel Computerrecht 2003
Peter C. (B-XIIId) Mediation in de praktijk: Mediationregeling in IT-contract gepasseerd artikel Tijdschrift voor Mediation 2004
Peter C. (B-XIIId) Mediationafspraken wťl of niet juridisch afdwingbaar? Ontwikkelingen in de Nederlandse rechtspraak artikel Tijdschrift voor Mediation 2004
Peter C. (B-XIIId) Rechtspraak: Doorprocederen na een geslaagde fiscale mediation: misbruik van procesrecht? artikel Tijdschrift voor Mediation 2005
Peter C. (B-XIIId) e.a. Detachering in de automatiseringsbranche hoofdstuk Sociaal Recht 1995
Peter C. (B-XIIId) e.a. Overheidsaanbestedingen in de IT hoofdstuk Samsom, Alphen aan den Rijn 1995
Peter C. (B-XIIId) e.a. Softwarerecht, bescherming en gebruik van programmatuur sedert de Richtlijn Softwarebescherming boek Kluwer Rechtswetenschappen, Deventer 1995
Peter C. (B-XIIId) e.a. 10 jaar IT en Recht; verleden, heden en toekomst hoofdstuk Samsom, Alphen aan den Rijn 1996
Peter C. (B-XIIId) e.a. Meester over 2000; meester over IT hoofdstuk SDU, Den Haag 1999
Peter C. (B-XIIId) e.a. 12 over de SGOA boek Stichting geschillenoplossing Automatisering, Rijswijk 2000
Peter C. (B-XIIId) e.a. E-governance boek Elsevier, Amsterdam 2001
Peter C. (B-XIIId) e.a. Recht en elektronische handel hoofdstuk Kluwer, Deventer 2002
Peter C. (B-XIIId) e.a. Loshetzelfop.nl boek Elsevier, Amsterdam 2004
Peter C. (B-XIIId) e.a. Veiligheid: studies over inhoud, organisatie en maatregelen boek Kluwer, Alphen a/d Rijn 2004
Richard (A-XIIs-1) MCC V 2.0 implementation manual: Miranda to Clean compiler brochure University of Nijmegen, Nijmegen 1988
Theodorus (A-XIg) Over latente infecties met gasbacillen  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1917
Theodorus (A-XIg) De tegenwoordige stand van het vraagstuk der traumatische neurosen  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1919
Theodorus (A-XIg) Trauma und Nervensystem: mit gleichmšssiger BerŁcksichtigung der Kriegserfahrungen der Ententelšnder und der Mittelmšchte boek Karger, Berlin 1919
Theodorus (A-XIg) Luminal bij migraine artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1921
Theodorus (A-XIg) Luminal of boorzuur artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1922
Theodorus (A-XIg) Revolutie en psychosen rede Van Rossen, Amsterdam 1922
Theodorus (A-XIg) Psychiatrie en psychoanalyse  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1929
Theodorus (A-XIg) Moderne zielkunde: wat iedereen van Freud, Adler en Jung begrijpen en toepassen kan boek Van Stockum, 's-Gravenhage 1930
Theodorus (A-XIg) Psychologie van het Kind boek Kosmos, Amsterdam 1936
Theodorus (A-XIg) Wat maakt u van uw leven? Elementen van een psychologische  levensbeschouwing boek Kosmos, Amsterdam 1936
Theodorus (A-XIg) Weten-Begrijpen-Handelen boek Kosmos, Amsterdam 1937
Theodorus (A-XIg) Waar moet ik het zoeken? boek Kosmos, Amsterdam 1939
Theodorus (A-XIg) Niet tevergeefs boek Kosmos, Amsterdam 1946
Theodorus (A-XIg) An introduction to definitive philosophy and basic psychology boek Kosmos, Amsterdam 1947
Theodorus (A-XIg) e.a. Oorlogsneurologie artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1918
Theodorus (A-XIg) e.a. Trauma und Nervensystem  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1920
Theodorus (A-XIg) e.a. Les tumeurs du cerveau artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1921
Theodorus (A-XIg) e.a. Travaux neurologiques de guerre  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1921
Theodorus (A-XIg) e.a. Bildnerei der Geisteskranken artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1922
Theodorus (A-XIg) e.a. De Nederlandse volkskarakters boek Kok, Kampen 1938
Theodorus (A-XIg) e.a. La dťpression constitutionelle artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1940
W.D. e.a. Acuut hartinfarct? Open het betrokken vat  artikel Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1993
W.D. e.a. Temporary heterotopic auxiliary liver transplantation for fulminant hepatitis B artikel Journal of Hepatology Vol. 23 1995
W.D. e.a. Acute Hemodynamic Effects of Preload-Dependent Cardiovascular Profile of the Partial Phosphodiesterase Inhibitor Nanterinone in Patients with Mild to Moderate Heart Failure  artikel Cardiovascular drugs and therapy 1996
Willem (C-XIIIh) Projecten voor allochtone randgroepjongeren: een evaluatie boek RU Leiden 1989
Willem (C-XIIIh) Onderzoek allochtone sportorganisaties artikel Spel en sport 1994
Willem (C-XIIIh) Sportstimulering doorgelicht artikel Spel en sport 1994
Willem (C-XIIIh) Jeugd in beweging artikel Spel en sport 1996
Willem (C-XIIIh) e.a. Assimilatie van vooroorlogse migranten; Drie generaties Polen, Slovenen, Italianen in Heerlen boek Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1980
Willem (C-XIIIh) e.a. Ogen in je rug. Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland boek Samsom, Alphen a/d Rijn-Brussel 1987
Willem (C-XIIIh) e.a. Religion, Politics, and Violence in Rural Bosnia boek VU University Press, Amsterdam 1995
Willem F. (B-XIIIf) e.a. Regulatie van de glycogenolyse proefschrift VU Amsterdam 1990
Willem F. (B-XIIIf) e.a. Gastrointestinal problems as a function of carbohydrate supplements and mode of exercise artikel Med.Sci. Sports Exerc. 1993
Willem F. (B-XIIIf) e.a. Koolhydraatrijke voeding - Invloed op het optreden van maag- en darmklachten en het prestatievermagen tijdens langdurige inspanning  artikel Geneeskunde en Sport 1995