Puzzels, die om een oplossing of verklaring vragen

(Puzzles asking for an explanation or solution)

Frits Bolkestein - ex-voorman van de VVD. "Een man die van heel verschillende schelven hooi leeft" (uit Bolkestein, een ongeautoriseerde biografie, Vincent Mentzel, Walter Herfst).

Frits Bolkestein - ex-leader of the Dutch Liberal Party. "A man feading from many sheaves (schelven) of hay." (from Bolkestein, an unauthorized biography, by Vincent Mentzel and Walter Herfst).

De puzzel is niet zo zeer over Van Schelven, maar over de gebruikte uitdrukking.

A Dutch expression where our surname is used, is not familiar.

Van Schelven-prijs (Van Schelven  trophy)

Per 1 september verwisselde H. Seeverens, vanaf september 1998 gedetacheerd door de Stichting Werkbij, het ING voor een andere instelling. Aparte vermelding verdient de toekenning van de Van Schelven Prijs (op 8 december 2000) aan drs. V. Kingma naar aanleiding van haar artikel ‘Katoendrukkerijen in Amsterdam en Nieuwer-Amstel in de 17e en 18e eeuw’, in 1998 verschenen in het Textiel-Historisch Jaarboek.

Gevonden op: http://www.inghist.nl/Instituut/Jaarverslagen/jvsl2001.pdf  (pagina 12)

Het blijkt dat er een Van Schelven-prijs is. Die wordt uitgereikt door de ING (niet het bank/verzekeringsbedrijf, maar het instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Wie kan en wil ons vertellen over de historie van deze prijs?

It seems there is a Van Schelven trophy. It is awarded by the ING (not the banker/insurer, but the Institute for Dutch History.in The Hague. Who can enlighten us on the history of this trophy?

Het antwoord is dat de prijs is ingesteld door Dr. A.L. van Schelven en duidelijk een textiel-historisch perspectief heeft.
The answer is that the trophy is inroduced by Dr. A.L. van Schelven and aims to promote textile-historic research and publications.

Waar hoort Chantal van Schelven in onze stamboom? Where does Chantal fit in our family tree?

Chantal is winnares van het onderdeel DD5 Dikke Toren toernooi Zierikzee 2002 (tennis). Winner DD5 Zierikzee Diike Toren (Fat Tower) tennis tournament 2002.

Lucas van Schelven

Trouwde in Delft (married in Delft). Niet in de stamboom te plaatsen (Not locatable in our family tree).