Stamreeks A negende generatie Van Schelven

A-IXa
Cent (A-IXa),zijn vrouw en zoon Aart Adrianus (1882)Cent van Schelven, geboren 05.07.1812 Poortugaal, scheepstimmerman, magazijnmeester, overleden 08.03.1887 Alblasserdam, zoon van Isaac (A-VIIla) en Jannetje van der Burght
huwt 1e 01.03.1837 Vlissingen
Dina van de Wall, geboren ca. 1809 Dordrecht, overleden 31.07.1857 Alblasserdam, dochter van Pieter van de Wal en Jenneke Schotel
huwt 2e 03.08.1860 Alblasserdam
Jannetje de Vos, geboren 14.09.1823 Meerkerk, overleden 24.12.1911 Rotterdam, weduwe van Johannes Monteban, dochter van Huibert de Vos en Willemina van Rodenburg

kinderen:

uit het eerste huwelijk
1. DINA, geboren19.01.1835 Vlissingen, huwt 17.12.1858 Alblasserdam met JAN VISSER, geboren 05.05.1835 Puttershoek, zoon Pieter Visser, scheepstimmerman, en Huigje Naaktgeboren

uit het tweede huwelijk
2. JANNETJE WILHELMINA, geboren25.04.1862 Alblasserdam (volgt A-Xa)
3. ISAAC, geboren 01.05.1864 Alblasserdam, overleden 17.06.1866 Alblasserdam
4. AART ADRIANUS, geboren 01.01.1866 Alblasserdam (volgt A-Xb)

Handschrift - acte 18 (BS Poortugaal)
In het Jaar Eenduizend Acht Honderd Twaalf den zevenden der Maand Julij des voordemiddags ten tien Uuren is voor ons Maire officier vanden Burgerlijken Staat der gemeente van Poortugaal Canton Ridderkerk Departement der Monde vande Maas, gecompareerd Isaak van Schelven oud Agtentwintig Jaar van Beroep Broodbakker woonende op den Dijkstraat dezer gemeente welke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft voorgesteld den vijfden Julij uit hem Declarant en Jannetje van der Burgt deszelfs huisvrouw gebooren en aan hetwelk hij verklaard heeft den voornaam CENT te willen geven. Degemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Willem Ziekenheiner oud drie en dertig jaaren van beroep Smit woonende op den Dijkstraat en Arij van Noord oud ruim zesendertig Jaaren van beroep Schoenmaker mede woonende op den Dijkstraat, gemeente van Poortugaal, en hebben Vader en getuigen deeze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend - 07.07.1812

Cent van Schelven wordt 18.03.1831 ingelijfd bij de 10e Afdeling Infanterie (Nationale Militie 5a -G.A Numansdorp ).

Cent van Schelven heeft de tiendaagse veldtocht tegen België meegemaakt -1830-1833 (Handschriften gezinsblad 35)

Aangifte van overlijden op Vrijdag 31.07.1857 's morgens elf uur te Alblasserdam, van DINA VAN DE WAL, 48 jaren, geboren te Dordrecht, zonder beroep, echtgenote van Cent van Schelven, werkman, wonend Alblasserdam, dochter van Pieter van de Wal en Jenneke Schotel, beiden overleden - 01.08.1857- acte 84 (ES Alblasserdam)

Aangifte door Huibert de Vos, arbeider, 37 jaar, wonend Meerkerk, dewelke een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld, op den 14e dezer alhier uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Willemina van Rodenburg, vroedvrouw, wonend alhier, geboren en aan hetwelk de voornaam te zullen geven van JANNEGJE -15.09.1823 -acte 27 (ES Meerkerk)

CENT VAN SCHELVEN, 48 jaar, timmerman, geboren Poortugaal, wonend Alblasserdam, wedn. van Dina van der Wall, zoon van Izaak van Schelven en Jannetje van der Burgt, huwt JANNETJE DE VOS, 36 jaar, z.b., weduwe van Johannes Monteban, dochter van Hubert de Vos, overleden, en Willemina Rodenburg, z.b., wonend Rotterdam -03.08.1860 (ES Alblasserdam)

Aangifte van overlijden op Dinsdag 08.03.1887 des rniddags half een te Alblasserdam in een huis staande Kinderdijk, wijk 8 no.2, van CENT VAN SCHELVEN, oud 74 jaar en 8 maanden, geboren Poortugaal in 1812, gew. hebbende Alblasserdam, zonder beroep, vroeger weduwnaar van Dina van der Wal, thans echtgenoot van Jannetje de Vos, zonder beroep, wonend Alblasserdam, zoon van Izaak van Schelven en Jannetje van der Burg, beiden overleden - 09.03.1887- acte 29 (ES Alblasserdam)

Aangifte van overlijden op 24.12. des voorrniddags 7 uur, in een huis Nijverheidsstraat 52, alhier, van JANNIGJE DE VOS, 88 jaar, geboren Meerkerk, wonend alhier, zonder beroep, weduwe van Cent van Schelven, dochter van Huibert de Vos en Wilhelmina van Roodenburg, beiden overleden -27.12.1911- acte 5682/graf 3595 (ES Rotterdam)

DINA:
Blijkens acte in huwelijksvoltrekking binnen deze stad is Dina van der Wall door vader Cent van Schelven en moeder Dina van der Wall bij hun huwelijk op den eersten Maart 1837 door de ouders van haar sulks erkend - Vlissingen 04.03.1837, zijnde de aantekening op de geboorte-acte van Dina van der Wall op 19.01.1835, dochter van Dina van der Wall, ongehuwd -Extract geboorte afgegeven te Vlissingen 09.11.1858 als bijlage bij het huwelijk van Dina van der Wall met Jan Visser op 17.12.1858 (ES Alblasserdam)

ISAAC:
Aangifte van de geboorte op 01.05.1864,06.30 uur v.m. van Isaac, zoon van Cent van Schelven, 52 jaar, scheepstimmerman, wonend Alblasserdam, en Jannetje de Vos -02.05.1864- acte 63 (ES Alblasserdam)

Aangifte van overlijden op 17.06.1866, 06.00 uur, in de leeftijd van 2 jaar en 2 maanden, van Izaac van Schelven, zoon van Cent van Schelven, timmerman, en Jannetje de Vos, beiden wonend Alblasserdam - 18.06.1866 -acte 73 (ES Alblasserdam)

A-IXb

Aart van Schelven, geboren 15.10.1814 te Piershil, verver, koekkramer, evangelist, predikant te Gent, Goes en voorts reizend predikant in dienst van de Confessionele Vereniging, zoon van Isaac (A-VIlla) en Jannetje van der Burght, overleden 09.01.1900 Wageningen
huwt 16/30.10.1840 Zuid-Beijerland
Otilia Elisabetta Schaap, geboren 10.06.1820 Wieldrecht, overleden 13.02.1845 Zuid-Beijerland, dochter van Otto Schaap en Lijsje Ariesdr de Jong
huwt 26/29.07.1846 Fijnaart-Heijningen
Johanna Maria Maris, geboren 11.01.1819 Zevenbergen, overleden 17.10.1889 Oude-Wetering, begraven te Leimuiden, dochter van Bastiaan Maris en Lijntje Nooteboom.

 A-IXb Aart van SchelvenJohanna Maria Maris

fragment uit een schilderij van P. Ketel - klik voor een vergroting

kinderen:

uit het eerste huwelijk
1. JANNETJE, geboren19.09.1841 Zuid-Beijerland, overleden 06.09.1842 Zuid-Beijerland
2. GERRIT, geboren17.11.1842 Zuid-Beijerland (volgt A-Xc)
3. IZAAK, geboren 12.05.1844 Zuid-Beijerland, overleden 08.09.1844 Zuid-Beijerland

uit het tweede huwelijk
4. BASTlAAN, geboren 27.08.1847 Breda (volgt A-Xd)
5. IZAK, geboren 19.11.1850 Middelburg, overleden 28.02.1945 Zeist
6. CORNELIS, geboren 26.03.1852 Middelburg, overleden 11.04.1853 Vilvoorde (B)
7. JOHANNES CORNELIS, geboren 01.03.1854 Brussel (volgt A-Xe)
8. JEANETTE LIJNTJE ANNA, geboren 05.11.1855 te Gent (B), overleden 19.05.1944 Zeist
9. CORNEILLE LOUIS FRANCOIS, geboren 05.04.1858 (volgt A-Xf)
10. HENRI ROBERT, geboren 10.08.1861 Gent (B), overleden 24.12.1861 Gent (B)

zie de nevenstaande tekst - klik voor een vergrotingEen foto die mensen bijeen brengt die een flinke stempel drukken op de A-tak van de familie. Van links naar rechts:
A-XIe Arnout Jacob, later advocaat, procureur en rechter te Rotterdam
A-IXb-8 Jeanette Lijntje Anna, een leven waarvan we nog weinig weten
A-XId Aart Arnout, later hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
A-IXb Aart van Schelven - voor deze groep de Pater Familias met een bewogen leven
A-IXb-5 Izak, een leven waarvan we nog weinig weten
A-Xf Corneille Louis Francois, één van de vier dolerende dominees, in Wageningen is een straat naar hem vernoemd.

Aangifte door Otto Schaap, oud 27 jaar van de geboorte van een dochter op 10.06 genaamd OTILIA ELISABETTA - 10.06.1820-acte 7 (ES Wieldrecht)

Isaac, Aart Arnout en Arnout Jacob rond 1897 - klik voor een vergrotingEen sportief uitstapje op de fiets (~1897) voor, van links naar rechts:
A-IXb-5 Izak, een leven waarvan we nog weinig weten
A-XId Aart Arnout, later hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
A-XIe Arnout Jacob, later advocaat, procureur en rechter te Rotterdam

 

Aart van Schelven, geboren 1814, woont A20, verver, ongehuwd, ingeschreven voor de landstorm -1832-(GA Numansdorp 3)

AART VAN SCHELVEN, 26 jaar, geboren Piershil, wonend Zuid-Beijerland, zoon van Izak van Schelven, timmerman, en Jannetje van der Burgt, zonder beroep, wonend beide te Numansdorp, huwt OTILIA ELISABETTA SCHAAP, 20 jaar, zonder beroep, geboren Wieldrecht, wonend Zuid-Beijer1and, dochter van Otto Schaap, bouwman, en Lijsje de Jong, zonder beroep, wonend beide te Zuid-Beijerland -30.10.1840 -acte 44 (ES Zuid-Beijerland)

Van Schelven, koekkramer, staat met kraam op de kermis te Oud-Beijerland -21/23.09.1843 -(GA Oud-Beijerland X)

De vrouw van Van Schelven, kraamster, staat met kraam op kermis te Oud-Beijerland -26/28.09.1844 -(GA Oud-Beijerland X)

Aangifte door Aart van Schelven, verver, man van de overledenen, verklaart, dat op 13.02. des morgens half vijf is overleden OTILIA ELISABETTA SCHAAP, zonder beroep, gewoond hebbende te Zuid-Beijerland, in de ouderdom van ruim 24 jaren, geboren te Wieldrecht, huisvrouw van Aart van Schelven, voornoemd, dochter van Otto Schaap, bouwman, en Lijsje de Jong, zonder beroep, beiden wonend alhier -14.02.1845 -acte 9 (ES Zuid-Beijerland)

AART VAN SCHELVEN, geboren Piershil, gem. Koorndijk, wonend Zuid-Beijerland, colporteur, 31 jaar, wedn. van Ottilia Elisabeth Schaap, zoon van Izak van Schelven en Jannetje van der Burgt, huwt JOHANNA MARIA MARIS, geboren Zevenbergen, wonend Fijnaart-Heijningen, 27 jaar, dochter van Bastiaan Macis en Lijntje Nooteboom - 29.07.1846 (ES Fijnaart-Heiningen)

Van Schelven, predikant te Gent zijnde, preekt te Heinenoord op 04.11.1860 (NHK Heinenoord B XII)

Schelven (A. van), destijds predikant bij de hervormde gemeente te Gent en Brussel, schreef:
- Christelijke gezangen ten gebruike der Vlaemsche Evangelische kerk, Brussel 1857;
- Feestrede gehouden in de Vlaemsche kerk te Brussel op Zondag 18 Augustus 1861, over de hooge waerde, die de hervormde kerken in België van de XVIe eeuw aen hare geloofsbelijdenis gehecht hebben, Brussel 1862.

Van Schelven bedankt voor felicitaties ontvangen bij gelegenheid van zijn 60e verjaardag en het feit dat hij 30 jaar dominee is - Goes, 17.10.1874 (Adv.Coll.CBG)

Dankbetuiging voor vele blijken van belangstelling bij 30-jarig huwelijksfeest op 29.07.1876 -Goes, 31.07.1876- A.van Schelven en Joh.Maria van Schelven-Maris (Adv.Coii.CBG)

A. van Schelven, V.D.M en J.M. Maris vieren hun 37 1/2 jarige echtvereniging - Beverwijk, 28.01.1884 (Adv.Coll. CBG)

Van Schelven en J.M. Maris bedanken voor de vele ontvangen felicitaties ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest op 29.07.1886 en de meer dan 4O-jarige arbeid in het Koninkrijk Gods - Oude Wetering, 30.07.1886 (Adv.Coll.CBG)

De heer en mevrouw Van Schelven-Maris danken voor vele blijken van belangstelling bij het overlijden van hun schoondochter (Louiza Diederika van Teijlingen, vrouw van Bastiaan van Schelven) -Oude Wetering, 06.12.1887 (Adv.Coll.CBG)

Kennisgeving van het overlijden van Johanna Maria van Schelven, geboren Maris, ruim 70 jaar oud; gel A van Schelven, em. pred. -17.10.1889- Oude Wetering bij Leiden (Adv.Coll.CBG)

Dankbetuiging voor medeleven en belangstelling bij overlijden van Johanna Maria van Schelven, geboren Maris - Oude Wetering, December 1889 (Adv.Coll.CBG)

A. van Schelven dankt voor ontvangen felicitaties op 15.10.1894 ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag (Adv .Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van Aart van Schelven, emeritus predikant, ruim 85 jaar -Wageningen, 09.01.1900 (Adv.Coll.CBG)

Aart van Schelven was eerst verver en timmerman. In 1845 was hij scriba van de Chr. Afgescheiden Gemeente in Zuid-Beijerland, maar ten gevolge van twisten keerde hij terug tot de Ned Herv. Kerk. In 1845 werkte hij als bijbelcolporteur in Zuid- en Noord-Beveland voor het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap, om later reizend evangelist te worden en in 1854 geordend predikant te Gent in dienst van de Societé Missionaire Evangélique BeIge. Van 1873 tot 1878 werkte hij voor de Ver. tot Bevordering van Christelijke Belangen op Noord- en Zuid-Beveland en daarna als reizend predikant van de Confessionele Vereeniging met standplaats Beverwijk In 1886 ging hij met de Doleantie mee. Hij publiceerde een groot aantal traktaatjes en geschriften van apologetisch of historisch karakter (De dolerenden van 1886 -Leusden/Kampen 1990).

Schelven (Aart van), prédicateur, zijn levensloop vermeld als predikant, beginnend als evangelist voor de Bible-Society in Londen onder de rooms-katholieken in Brabant onder bescherming van de Bredase ds. Hasebroek, vestigt zich in Middelburg en werkt daar samen met dichter/ds. Ten Kate, wordt zelf predikant in Vilvoorde (B) (1852), Gent (B) (1854-1873), Goes (1873-1886), Beverwijk (1886) en woonde na zijn emeritaat in Oude Wetering (1886-1890) en Wageningen (1890-1900), waar hij ook is overleden. In deze levensbeschrijving worden de omstandigheden vermeld, waaronder hij als protestant moest werken. Tevens vermelding van hierbij gebruikte bibliografie. (Biographie Nationale, Bruxelles 1911-1913)

JANNETJE:
Aangifte van geboorte op 19.09.1841, n.m. 1 uur in huis 73, van Jannetje van Schelven, dochter van Aart van Schelven. 27 jaar, verver, en Ottillia Elisabetha Schaap -acte 37- 20.09.1841 (BS Zuid-Beijerland)

Aangifte van overlijden op 05.09.1842, 09.00 uur n.m. in huis 73, van Jannetje van Schelven. ca. 1 jaar oud, dochter van Aart van Schelven, verver, en Ottillia Elisabetha Schaap - aangifte door o.a. Hermanus Doesburg, onderwijzer en oom -acte 45 -06.09.1842 (BS Zuid-Beijerland)

IZAAK (*1844):
Aangifte van geboorte op 12.05.1844, om 05.00 uur v.m., huis 73,van Izaak van Schelven. zoon van Aart van Schelven, 30 jaar, verver, en Ottillia Elisabetha Schaap -acte 25 -13.05.1844 (BS Zuid-Beijerland)

Aangifte van overlijden op 08.09.1844, 10 uur v.m., huis 73 van Izaak van Schelven, 4 maanden oud, zoon van Aart van Schelven, 30 jaar, verwer, en Ottillia Elisabetha Schaap -acte 43 -09.09.1844 (BS Zuid-Beijerland)

IZAK (*1850):
Studeerde theologie aan de Universiteit van Genève (1880-1884), echter zonder deze studie af te maken. Was Nederduits Hervormd, later Gereformeerd, overleed in Zeist op 95-jarige leeftijd.

A-IXc
Adrianus (A-IXc)Adrianus van Schelven, geboren 08.12.1815 Piershil, schoenmaker, overleden 28.02.1896 Zuid Beijerland, zoon van Isaac (A-VIlla) en Jannetje van der Burght
huwt 13.08.1845 Numansdorp
Angenieta Maria Kimmel, geboren 15.01.1820 Klundert, dienstmeid, overleden 25.05.1888 Zuid Beijerland, dochter van Johannes Jacobus Kimmel, veldwachter te Klundert en Johanna Jacoba Loos

kinderen: (alle geboren Zuid-Beijerland)
1. IZAAK, geboren 28.08.1846, overleden 27.09.1846 Zuid Beijerland
2. JOHANNA JACOBA, geboren 05.06.1848, overleden 16.06.1922 Zuid-Beijerland, huwt 02.11.1877 Zuid-Beijerland met ARIE WEIJERS, geboren 30.04.1848 Zuid-Beijerland, timmerman, overleden 12.10.1922, zoon van Adrianus Weijers en Maria de Zeeuw
3. IZAAK, geboren 15.09.1850, overleden 19.05.1852 Zuid-Beijerland
4. JANNETJE, geboren 11.02.1853, overleden 30.04.1891 Schoonhoven, huwt 28.04.1871 Zuid-Beijerland met KLAAS OPREL, geboren 17.06.1840 Simonshaven, metselaar, zoon van Job Oprel en Pietertje Troost
5. ANTJE, geboren 19.03.1857, overleden 15.04.1912A Zuid-Beijerland

Aangifte door Yzaac van Schelven van de geboorte op 07.12., van een kind van het mannelijk geslacht uit zijn huisvrouw Jannetje van der Burgt, welk kind genaamd zal worden ADRIANUS -07.12.1815 (ES Piershil)

Aangifte door Johannes Kimmei, oud 30 jaar, veldwachter, verklarende, dat op 15.01.1820 te Klundert is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hemzelf en Johanna Jacoba Loos, zijn huisvrouw, welk kind de namen worden gegeven van ANGENIETA MARIA -15.01.1820 -acte 3 (ES Klundert)

ADRIANUS VAN SCHELVEN doet belijdenis op 29.03.1839 (NHK Klaaswaal A4)

De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zuid-Holland verklaart, dat ADRIANUS VAN SCHELVEN, etc., binnen de gemeente Numansdorp (4e Kanton) voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen het nummer 21, hetwelk hem tot dienst verpligtende, hij daaraan heeft voldaan door personeele optreding, ingelijfd den 28.02.1835 bij de Afdeeling Infanterie, zijnde gepasporteerd den 25 Mei 1838 als boven het contigent dienende - Signalement: L.: 1 el 710 streep - aangezigt: rond - Voorhoofd: idem - oogen: bruin - mond: groot - kin: rond - haar en wenkbraauwen: d.bruin - 1845 (Huw.bijl.)

ADRIANUS VAN SCHELVEN, oud omtrent 30 jaren, schoenmaker, wonend Zuid-Beijerland, zoon van Izaak van Schelven, timmerman, en Jannetje van den Burgt, zonder beroep, wonende beiden te Numansdorp, huwt ANGENIETA MARIA KIMMEL, oud ruim 25 jaren, dienstmeid, wonend Numansdorp, dochter van Johannes Kimmel, veldwachter, en Johanna Jacoba Loos, zonder beroep, wonende beiden te Klundert -13.08.1845 acte 23 (ES Numansdorp)

Mededeling van 25 jarige echtvereniging van A. van Schelven en A.M. Kimmel -Zuid-Beijerland, 09.08.1870 (Adv.Coll.CBG)

Adrianus van Schelven en Angenita Maria Kimme140 jaar getrouwd -Zuid-Beijerland -13.08.1885 (Uit de vroegte -Welker)

Aangifte door Adrianus van Schelven, 72 jaar, schoenmaker, van het overlijden op 25.05.1888, n.m. 1 uur in huis 74 wijk A, van zijn echtgenote ANGENIETA MARIA KIMMEL, zonder beroep, 68 jaar, geboren Klundert, dochter van Johannes Kimmel en Johanna Jacoba Loose, beiden overleden -26.05.1888- acte 11 (ES Zuid-Beijerland)

Aangifte door Arie Weijers, 48 jaar, timmerman, en Klaas van der Sluis, 40 jaar, arbeider, van het overlijden op 28.02. in wijk B van ADRIANUS VAN SCHELVEN, weduwnaar van Agnieta Maria Hommel(!), zoon van Yzaac van Schelven en Jannetje van der Burgt -28.02.1896 -acte 10 (ES Zuid-Beijerland)

IZAAK:
Aangifte van geboorte op 28.08.1846, 04.00 uur v .rn. in huis 83, Zuid-Beijerland van Izaak van Schelven, zoon van Adrianus van Schelven, 30 jaar, schoenmaker, en Angenieta Maria Kimmel -28.08.1846 -acte 58 (ES Zuid-Beijerland)

Aangifte van overlijden op 27.09.1846, v.m. 08.00 uur Zuid-Beijerland van Izaak van Schelven, 1 maand oud, zoon van Adrianus van Schelven en Angenieta Maria Kimmel -28.09.1846 -acte 71 (ES Zuid-Beijerland)

JOHANNA JACOBA:
Aangifte van geboorte op 05.06.1848, 02.00 uur n.rn. in huis 83 te Zuid-Beijerland van JOHANNA JACOBA, dochter van Adrianus van Schelven, 32 jaar, schoenmaker, en Angenieta Maria Kimmel -06.06.1848 -acte 20 (ES Zuid-Beijerland)

JOHANNA JACOBA VAN SCHELVEN, 29 jaar, z.b., geboren en wonend Zuid-Beijerland, dochter van Adrianus van Schelven en Angenieta Maria Kimmel, huwt ARlE WElJERS, 29 jaar, timmerman, geborenen wonend Zuid-Beijerland, zoon van Adrianus Weijers en Maria de Zeeuw -02.11.1877 -acte 16 (ES Zuid-Beijerland)

IZAAK:
Aangifte van geboorte op 15.09.1850, 03.00 uur v.m. in huis 83A van IZAAK, zoon van Adrianus van Schelven, 34 jaar, schoenmaker, en Angenieta Maria Kimmel -16.09.1850- acte 50 (ES Zuid-Beijerland)

Aangifte van overlijden op 18.05.1852, 04.00 uur n.m. in huis 83 van IZAAK VAN SCHELVEN, 1 jaar en 8 maanden oud, zoon van Adrianus van Schelven en Angenieta Maria Kimmel- 19.05.1852- acte 23 (ES Zuid- Beijerland)

JANNETJE:
Aangifte van geboorte op 11.02.1853, half twaalf in de nacht, in huis 83 van JANNETJE, dochter van Adrianus van Schelven, 37 jaar, schoenmaker, en Angenieta Maria KimmeI -12.02.1853 -acte 11 (ES Zuid-Beijerland)

Aangifte van geboorte op 17.06.1840 aan den dijkstraat, huis nr.19, van KLAAS, zoon van Job Oprel, 46 jaar, metselaar, en van Pietertje Troost, zijn echtgenote -18.06.1840 -acte 3 CES Simonshaven)

JANNETJE VAN SCHELVEN, ruim 18 jaar, geboren en wonend Zuid-Beijerland, z.b., dochter van Adrianus van Schelven en Angenieta KimmeI, huwt met KLAAS OPREL, 30 jaar, metselaar, geboren Simonshaven, wonend Zuid-Beijerland, zoon van Job Oprel, overleden, en Pietertje Troost, z.b., wonend Simonshaven -28.04.1871 - acte 3 CES Zuid-Beijerland)

ANTJE:
Aangifte van geboorte op 19.03.1857, 7 uur n.m., in Huis Nr. 83 van ANTJE, dochter van Adrianus van Schelven, 41 jaar, schoenmaker, en Angenieta Maria Kimmel- 20.03.1857- acte 25 CES Zuid-Beijerland)

A-IXd
Arij van Schelven, geboren 21.02.1845 Nieuw-Beijerland, overleden 07.06.1926 Rotterdam, zoon van Willem (A-VIlIb) en Willemijntje Rongen
huwt 1e/ 19.10.1871 Nieuw-Beijerland
Maria Boender, geboren 11.01.1852 Nieuw-Beijerland, naaister, overleden 28.11.1876 Nieuw-Beijerland, dochter van Aart Boender en Neeltje Troost
huwt 2e/ 22.02.1877 Nieuw-Beijerland
Jannetje Diephout, geboren 01.05.1842 Hekelingen en Vriesland, overleden 17.04.1916 Rotterdam, weduwe van Jan Hordijk, dochter van Arie Diephout en Kaatje Zevenbergen

kinderen: (alle geboren Nieuw-Beijerland)

uit het eerste huwelijk
1. WILLEM, geboren 07.08.1872, overleden 22.09.1872 Nieuw-Beijerland
2. WILLEM, geboren 14.09.1873 (volgt A-Xg)
3. AART, geboren 05.05.1876, overleden 21.04.1877 Nieuw-Beijerland

uit het tweede huwelijk
4. KAATJE, geboren 22.01.1878 Nieuw-Beijerland, overleden 18.07.1926 Rotterdam, huwt 10.11.1909 Rotterdam met ARIE DE GOOIJER, geboren ca.1881 Den Helder, courantenbezorger, wedn. van Woutrina Cornelia Coelers en zoon van Arie de Gooyer en Jacoba Heugel
5. LEENDERT, geboren 08.10.1880 (volgt A-Xh)
6. MARINUS PIETER, geboren 29.04.1884 (volgt A-Xi)
7. DIRK, geboren 05.02.1887, overleden 21.05.1888 Nieuw-Beijerland
8. LENA ELISABETH, geboren 19.03.1890, overleden 07.10.1971 Rotterdam, huwt 13.09.1911Rotterdam met JEAN HENRI COELERS, geboren 07.08.1885 Dordrecht, vuurstoker, machinist, overleden 26.11.1955 Rotterdam, zoon van Jean Henri Coelers, machinist en Geertrui de Hooge

Aangifte van de geboorte van een kind genaamd ARIE op 21.02.1845, zoon van Willem van Schelven, arbeider, 36 jaar, en Willemijntje Rongen, z.b., beide wonend Nieuw-Beijerland -22.02.1845 -acte 11 CES Nieuw-Beijerland)

Aangifte van de geboorte op 11.01. 's avonds 10 uur in huis 55, uit Neeltje Troost en Aart Boender, welk kind de naam MARIA krijgt -13.01.1852- acte 4 CES Nieuw-Beijerland)

Aangifte van de geboorte van een kind genaamd JANNETJE op 01.05.1842, 's nachts te 3 uur in huis nr. 67, dochter van Arie Diephout en Kaatje Zevenbergen -03.05.1842 -acte 11 CES Hekelingen en Vriesland)

ARIE VAN SCHELVEN, arbeider, 26 jaar, geboren en wonend Nieuw-Beijerland, zoon van Willem van Schelven, overleden en Willemijntje Rongen, arbeidster, wonend Nieuw-Beijerland, huwt MARIA BOENDER, naaister, 19 jaar, geboren en wonend Nieuw-Beijerland, dochter van Aart Boender, overleden, en Neeltje Troost, naaister, wonend Nieuw-Beijerland. 19.10.1871- acte 12 CES Nieuw-Beijerland)

ARIJ VAN SCHELVEN, weduwnaar van Maria Boender, 25 jaar, geboren en wonend Nieuw-Beijerland, zoon van Willem van Schelven, overleden, en Willemijntje Rongen, arbeidster, wonend Nieuw-Beijerland, huwt JANNETJE DIEPHOUT, weduwe van Jan Hordijk, 32 jaar, arbeidster, geboren Hekelingen, wonend Goudswaard, dochter van Arie Diephout en Kaatje Zevenbergen, beiden overleden -22.02.1877 -acte 2 -CES Nieuw-Beijerland)

Arij, boerenarbeider, en Jannetje Diephout wonen in Rotterdam bij het huwelijk van Kaatje (Nov. 1909) en Marinus Pieter (April 1911) en in IJsselmonde bij het huwelijk van Lena Elisabeth (Sept. 1911)

Arij, boerenarbeider, woont Oost-Varkenoordseweg 2508, Rotterdam -1911 (Alg.Adresboek van Rotterdam)

Aangifte van overlijden op 17.04.1916 namiddags 11 uur in een huis aan de Dordtschestraatweg 103klein, alhier, van JANNETJE DIEPHOUT, 73 jaar, wonend Rotterdam, zonder beroep, eerder weduwe van Jan Hordijk, laatst huisvrouw van Arij van Schelven, dochter van Arie Diephout en Kaatje Zevenbergen, beiden overleden - 20.04.1916 - acte 2086 (ES Rotterdam)

WILLEM:
Aangifte van geboorte door Arie van Schelven, 27 jaar, gehuwd met Maria Boender, van een zoon Willem op 07.08.1872- 21.00 uur in Huis No.68 -08.08.1872- acte 37 (ES Nieuw-Beijerland)

Aangifte door Arie van Schelven, 27 jaar, van het overlijden op 22.09.1872 te 19.00 uur in Huis No.68 van Willem van Schelven, z.b., wonend Nieuw-Beijerland, zoon van hemzelf en zijn huisvrouw Maria Boender - 23.09.1872- acte 40 (ES Nieuw-Beijerland)

AART:
Aangifte van geboorte op 05.05.1876 - 07.00 uur in Huis No.68 van Aart, zoon van Arij van Schelven, 33 jaar, arbeider, en Maria Boender -06.05.1876- acte 22 (ES Nieuw-Beijerland)

Aangifte van overlijden op 21.04.1877 - 04.30 uur in Huis No.68 van Aart van Schelven, zoon van Arij van Schelven, 32 jaar en Maria Boender, overleden -21.04.1877- acte 17 (ES Nieuw-Beijerland)

KAATJE:
Aangifte door Arij van Schelven, 32 jaar, arbeider, van geboorte op 22.01.1878 des avonds half acht uit zijn echtgenote Jannetje Diephout in huis A nr. 68 van een kind genaamd Kaatje -23.01.1878 -acte 4 (ES Nieuw-Beijerland)

ARIE DE GOOIJER, 28 jaar, geboren Den Helder, wonend Rotterdam, courantenbezorger, wedn. van Woutrina Cornelia Coelers en zoon van Arie de Gooijer, overleden, en Jacoba Heugel, 58 jaar, zonder beroep, wonend Rotterdam, huwt KAATJE VAN SCHELVEN, 31 jaar, zonder beroep, geboren Nieuw-Beijerland, wonend Rotterdam, dochter  van Arie van Schelven, boerenarbeider, en Jannetje Diephout, zonder beroep en beiden wonend Rotterdam -10.11.1909- acte 2526 (ES Rotterdam)

Aangifte van overlijden van Kaatje van Schelven, vrouw van A de Gooijer, 48 jaar, vindt plaats te Rotterdam op 20.07.1926 (ES Rotterdam)

DIRK:
Aangifte van geboorte op 05.02. des nachts half twaalf van een kind genaamd Dirk

LENA ELISABETH:
Aangifte van geboorte op 19.03. 's morgens 3 uur, van een kindgenaamd Lena Elisabeth -19.03.1890 -acte 22 (Nieuw-Beijerland)

Lena Elisabeth van Schelven, 21 jaar, zonder beroep, geboren Nieuw-Beijerland, wonend te Rotterdam, doch de laatste 6 maanden te IJsselmonde, dochter van Arie van Schelven, 64 jaar, boerenarbeider en Jannetje Diephout, 68 jaar, z.b. beiden wonend te IJsselmonde, huwt JEAN HENRI COELERS, 26 jaar, vuurstoker, geboren Dordrecht en wonend Rotterdam, zoon van Jean Henri Coelers, 49 jaar, machinist en van Geertrui de Hooge, 48 jaar, zonder beroep - 13.09.1911-acte 2278 (ES Rotterdam)

A-IXe
Cent Johannes van Schelven, geboren 24.07.1850 Brouwershaven, landarbeider, Ned. Herv, overleden 19.07.1926 Brouwershaven, zoon van Adriaan (A-VIIIC) en Lena van 't Noordeinde
huwt 1e/ 29.05.1872 Brouwershaven
Wilhelmina Wegter, geboren 11.07.1851 Brouwershaven, dochter van Hendrik Wegter en Sara de Koningh
huwt 2e/05.09.1877 Brouwershaven
Elisabeth van Splunder, geboren 07.03.1855 Renesse, lidmaat van de Ger.Kerk, overleden 10.11.1929 Brouwershaven, dochter van Jacobus van Splunder, arbeider, en Krina de Oude overleden 14.07.1877

kinderen: (alle geboren Brouwershaven)

uit het eerste huwelijk
A-XIe-1 Lena en dochter Dina, graf te Brouwershaven1. LENA, geboren 14.01.1873, (overleden 01.02.1953 Brouwershaven), huwt 12.05.1897 Brouwershaven met ADRIAAN DE NOOIJER, geboren 1873 Arnemuiden (overleden 01.02.1953 Brouwershaven), zoon van Jan de Nooijer en Maatje Grootjans
2. SARA, geboren 16.05.1874, overleden 02.06.1874 Brouwershaven
3. SARA, geboren 07.10.1876, overleden 11.09.1877 Brouwershaven

uit het tweede huwelijk
4. DINA CORNELIA, geboren 21.12.1878, overleden 05.04.1947 Rotterdam, huwt 27.08.1903 met MARINUS PIETER FLOHIL, sleepbootkapitein, overleden 02.03.1951 Rotterdam, Zl1. van Pieter Flohil en Wilhelmina Kloet
5. ADRIANA, geboren 31.01.1882 (volgt A-Xj)
6. JACOBUS, geboren 20.03.1885 (volgt A-Xk)
7. JOHANNES, geboren 29.10.1887 (volgt A-Xm)
8. WILLEM, geboren 16.03.1890 (volgt A-Xn)
9. BASTIANA, geboren 08.08.1892, overleden 17.01.1980 Breukelen
10. CORNELIA, geboren 10.04.1895, overleden 10.11.1980 Wilnes, huwt 30.11.1922 Zonnemaire met JOHANNES VAN SPLUNDER, geboren 21.09.1892 Zonnemaire, gemeenteveldwachter, tevens onbez. rijksveldwachter, wonend Wilnis (1941), wijk 1-245, lidmaat van de Gereformeerde Kerk, overleden 15.03.1970 Wilnis, zoon van Willem van Splunder (broer van zijn schoonmoeder), en Johanna van Nieuwenhuize
11. ELIZABETH, geboren 24.09.1900, overleden 02.10.1955 Arnhem, huwt 01.06.1949 Wilnes met HENDRIK KORFKER, geboren 27.02.1880 Nijmegen, oud-hoofd van een MULO-schooI, overleden 07.04.1952 Arnhem, zoon van Berend Korfker en Jacoba Elisabeth Breebaart, en weduwnaar van Christina Fris

LENA:
Het gezin Adriaan de Nooijer/Lena van Schelven is met kinderen en kleinkinderen omgekomen tijdens de stormramp van februari 1953

A-IXf
Josias van Schelven, geboren 29.11.1839 Brouwershaven zoon van Constant (A- VIIId) en Tannetje Romeijn
huwt
Levina de Vrieze, geboren 07.05.1841 Dreischor

kinderen: o.a.
1. CONSTANT ANTHONIE, geboren 01.06.1882 Brouwershaven (volgt A-Xo)

A-IXg Cent van Schelven - graf te BrouwershavenA-IXg
Cent van Schelven, geboren 01.01.1851 Brouwershaven, overleden 29.05.1933 Brouwershaven, zoon van Constant (A-VIlld) en Tannetje Romeijn
huwt 17.05.1876 Renesse
Dina Steur, geboren 16.05.1852 Renesse, overleden 17.07.1939 Brouwershaven, dochter van Krijn Steur en Martina Gast

kinderen: (alle gedoopt Brouwershaven)
1. CONSTAND JOHANNES, geboren 08.02.1877 (volgt A-Xp)
2. MARTINA PIETERNELLA, geboren15.02.1878, overleden 01.05.1932 (huwelijk door echtscheiding ontbonden) met JOB JAN ROMEIJN
3. KRIJN JOHANNES, geboren 20.03.1879 Brouwershaven (volgt A-Xq)
A-IX-2 Martina Pieternella, graf te Brouwershaven A-IXf-4 Cornelis Josias, graf te Brouwershaven4. CORNELIS JOSIAS, geboren 15.04.1880, overleden 13.11.1886 Brouwershaven
5. TANNETJE MARTINA, geboren 09.04.1882, overleden 13.02.1960 Zonnemaire, huwt 02.11.1904 Brouwershaven met JAN ADRIAAN VAN DER BIJL JOHZN., geboren 23.05.1969 Zonnemaire, landbouwer op de hofstede aan de Bosweg, overleden 09.11.1954 Zonnemaire, zoon van Johannis van der Bijl en Kristina Batenburg, en wedochter van Janna Jacoba Goemans
6. KRIJNA CONSTANTIA, geboren 27.12.1883, overleden 25.03.1967 Brouwershaven, huwt 02.03.1910 Brouwershaven met GILLES JAN DE VLIEGER, geboren 30.05.1881 Brouwershaven, landbouwer, overleden 06.06.1973 Brouwershaven, zoon van Johannes de Vlieger en Janna Romeijn
7. NEELTJE, geboren 12.05.1885, overleden 29.07.1925, huwt MARIUS MOL
8. CORNELIS JOSIAS, geboren 24.04.1896 (volgt A-Xr)

Cent van Schelven, landbouwer, 25 jaar, geboren Brouwershaven, zoon van Constand van Schelven, landbouwer, en Tannetje Romeijn huwt Dina Steur, particuliere, 24 jaar, geboren Renesse, dochter van Krijn Steur en Martina Gast, zonder beroep- 17.05.1876- acte nr. 4 (ES Renesse)

Mededeling van overlijden van Cent van Schelven -ruim 82 jaar; get. Wed. C. van Schelven-Steur - Brouwershaven, 29.05.1933 (Adv.Coll.CBG)

A-IXh Cornelis en Jannetje, graf te BrouwershavenA-IXh
Cornelis van Schelven, geboren 13.01.1852 Brouwershaven, zoon van Constant (A-VIlld) en Tannetje Romeijn, overleden na 1931
huwt Jannetje Johanna Brandenburg

Cornelis van Schelven en Jannetje Johanna Brandenburg, Brouwershaven zijn bij notaris J. van der Bern (Not.Archief-Indices Test. en Huw.voorw. -origineel in Middelburg)

A-IXi
Cornelis van Schelven, geboren 13.02.1833 Zierikzee, overleden 22.05.1898 Middelburg, zeeman, zoon van Cent (A-VIIIe) en Cornelia Jacomijna Bakker
huwt 16.12.1868 Middelburg
Mariegie Maatje Dekker, geboren 07.01.1839 Middelburg, overleden 29.03.1914 Middelburg, dochter van Jan Dekker en Johanna Leijntje Kuipers. Margie Dekker, die later huwde met Willem Villée, en weduwe van Hugo Cense.

kinderen: (alle geboren Middelburg)
1. JOHANNES CORNELIS, geboren 17.10.1869 (volgt A-Xs)
2. MARIEGIE MAATJE, geboren 10.11.1871, overleden 28.03.1951 Rotterdam, huwt 1e 25.05.1892 Middelburg (huwelijk door echtscheiding ontbonden, uitspraak 05.05.1909 Arr.rechtbank Middelburg; ingeschreven 01.10.1909 Middelburg) met JOHANNES JACOBUS VAN AARTSEN, geboren 30.10.1869 Middelburg, koopman, overleden 16.10.1952 Middelburg, zoon van Pieter Jacobus van Aartsen en Maria Pieternella Seijmour; huwt 2e/ 18.09.1912 Rotterdam met JOHANNES VENNIUS, geboren 20.03.1874 Leimuiden, overleden 07.04.1948 Rotterdam, zoon van Johannes Vennius en Jannitta Rietdijk
3. CORNELIS, geboren 06.01.1876
4. CORNELIA, geboren 03.04.1877, overleden 02.06.1965 Vlissingen, huwt 30.05.1901 Vlissingen met DIRK SM1T, geboren 13.01.1876 Vlissingen, overleden 06.06.1918 Vlissingen
5. LEENDERT, geboren 19.01.1879 (volgt A-Xt)

Margie Dekker huwt Willem Villée -(Naamlijst der geborene, gehuwde en overledene personen, aangegeven bij den Burgerlijke Stand der Stad Middelburg)

Mariegie Maatje Dekker (22) huwt Hugo Cense (28), beiden van Middelburg -20.03.1861- (Naamlijst etc.)

Cornelis van Schelven, 35 jaren, van Zierikzee huwt Mariegie Maatje Dekker, weduwe, beiden van Middelburg- 16.12.1868- (Naamlijst etc.)

Mededeling van 25-jarig huwelijk op 16.12.1893 van Cornelis van Schelven en Mariegie Maatje Dekker - get. kinderen -geen plaats (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van Cornelis van Schelven - 65 jaar, get. Wed. Van Schelven-Dekker - Middelburg, 22.05.1898 (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van Wed C. van Schelven, geboren Dekker, 75 jaar -get. J.L.Cense -Middelburg, 29.03.1914 (Adv.Co11.CBG)

MARIEGIE MAATJE:
Mariegie Maatje, 40 jaar, zonder beroep, geboren Middelburg, wonend Rotterdam, gescheiden echtgenote van Johannes Jacobus van Aartsen, dochter van Cornelis van Schelven, overleden, en Mariegie Maatje Dekker, z.b., wonend Middelburg, huwt Johannes Vennius, 38 jaar, los werkman, geboren Leimuiden, wonend Rotterdam, zoon van Johannes Vennius en Jannitta Rietdijk, beiden overleden -18.09.1912- acte 2597 (BS Rotterdam).