Stamreeks A achtste generatie Van Schelven

A-VIIIa
Isaac van Schelven, geboren/gedoopt 31.01/04.02.1784 Nieuw-Beijerland, broodbakker, later timmerman, overleden 20.12.1847 Numansdorp, zn. van Cent (A-VIla) en Annigje van Driel
ondertrouwt 20.07.1811 Numansdorp/Poortugaal/huwt na 03.08.1811 Numansdorp, na afgegeven attest van Poortugaal
Jannetje van der Burght, geboren/gedoopt 14.05./18.05.1788 Piershil, dienstbode, overleden 07.03.1863 Alblasserdam, dr .Aart van der Burgt, schoolmeester te Piershil, en Fya Piek

kinderen:
1. CENT, geboren 05.07.1812 Poortugaal (volgt A-IXa)
2. AART, geboren 15.10.1814 Piershil (volgt A-IXb)
3. ADRIANUS, geboren 08.12.1815 Piershil (volgt A-IXc)
4. JACOB, geboren 23.05.1818 Piershil, overleden:2.09.1818 Piershil
Van Schelven of daaraan gerelateerd, wellicht Antje of Jacob met partner en dochter. Klik voor een vergroting.5. ANTJE, geboren/gedoopt 28.08/17.10.1819 Piershil, overleden 08.03.1886 Pella (lowa-USA), huwt 24.09.1846 Piershil/Numansdorp met DAVID VAN HAM, geboren ca.1820 Zuid Beijerland, overleden na 07.11.1889 Pella {lowa-USA), metselaar, zoon van David van Ham en Cornelia Leeuwenburg
6. JACOB, geboren/gedoopt 06.12.1820/21.01.1821 Piershil, overleden 1858 in de USA
7. FYA, geboren 11.03.1822 Piershil, overleden 11.08.1855 Alblasserdam, huwt 06.05.1853 Zuid Beijerland met CORNELIS STOUT, geboren 15.08.1822 Ilpendam, werkman, ketelmaker, zoon van Leendert Stout en Plonia Verschoor; hij huwt 2e/ 05.06.1857 Alblasserdam met Jannigje Belder, geboren 14.02.1835 Numansdorp, dochtervan Bastiaan Belder en Jaapje van den Boogaard
8. ELIZA, geboren 27.08.1823 Piershil, overleden: 3.12.1823 Piershil
9. ELISABETH, geboren 08.11.1824 Piershil, overleden 15.11.1824 Piershil
10. ELIZA, geboren/gedoopt 03.08/20.08.1826 Numansdorp, begraven 20.09.1826 Numansdorp
11. Een levenloos geboren dochter, 10.12.1828 Numansdorp

Den 4 Februari 1784- ISAAC - V: Cent van Schelve M: Annigje van Driel (DTB Nw.Beijerland l:IIl)

Den 18 Mei 1788 is gedoopt een kind genaamd JANNETJE, de Vader is Aart van der Burgt, de moeder Fija Piek, Get: Teuna van Krimpen (Dm Piershil l:lI)

"Op den 20e july is voor de Maire van Numansdorp in ondertrouw aangetekend IZAAC VAN SCHELVEN, zoon van Cent van Schelven en Annigje van Driel te Nieuw Beijerland en JANNETJE VAN DER BURGT, dogter van Aart van der Burgt en Fija Piek te Piershil, en is hun op verzoek van bevoorn: Maire door den Maire van Poortugaal twee Zondags Huwelijks proclamatien verleend, luidende de afkondiging als volgd: Word bekend gemaakt dat er Huwelijksbelofte is aangegaan tusschen IZAAK VAN SCHELVEN van beroep bakker, woonachtig te Poortugaal zoon van Cent van Schelven en Annigje van Driel woonachtig te Nieuw-beijerland en JANNETJE VAN BURGT meerderjarige dogter van beroep dienstbode woonachtig te Numansdorp, gezegt de Buite Sluis en dogter van Aart van der Burgt van beroep schoolmeester woonachtig te Piershil en Fija Piek. Dat deeze afkondiging door de Maire van Poortugaal op verzoek van de Maire van Numansdorp in het openbaar is gedaan op heden den éénentwintigsten Julij agttien Honderd en Elff des middags ten twaalf Uure, en dat het Huwelijk tusschen gemelde Personen, vervolgens zal voltrokken worden naar het voorschrift der Wet. En opdat niemand hier van eenige onwetenheid zoude kunnen voorwenden zal deze kennisgeving aan den deur van het Huis der Gemeente aangeplakt worden. Voor de 2e maal op den 28 July 1811 gepubliceerd en geaffigeerd. Na dat voorstaande geboden onverhindert zijn gegaan is aan hun het navolgende Attest afgegeven: 'Certificere ik ondergetekende Maire van Poortugaal dat alhier onverhindert zijn gegaan de twee Zondags Huwelijks Geboden van IZAAC VAN SCHELVE zoon van Cent van Schelven en Annigje van Driel woonende te Nieuwbeijerland en JANNETJE V AN DER BURGT dochter van Aart van der Burgt en Fija Piek te Piersbil wonende te Numansdorp, weshalve voorn: Personen voor zoo veel de Maire van Poortugaal aangaat in den Huwelijken Staat kunnen bevestigt worden - Poortugaal den 3e Augustus 18c en Elf (DTB Poortugaal 4)

Isaac van Schelven en zijn vrouw Jannetje van der Burgt komen met attestatie van Piershil naar Numansdorp op resp. 7 en 3 Juli 1826 (NHK-Lidmatenboek-Numansdorp)

Isaac van Schelven ontvangt f 5-0-0 van de diaconie; 7 weken bedeling -1831 -(NHK Numansdorp)

Isaak van Schelven, geboren 1784, timmerman, woont A20, gehuwd met 6 kinderen, ingeschreven voor de Landstorm -1832- (GA Numansdorp 3)

Aangifte door Leendert van der Sijde, 24 jaar, rietdekker, buur, van het overlijden op 20.12. van IZAAK VAN SCHELVEN, zonder beroep, 63 jaar, gew.hebbende te Numansdorp, geboren Nw.Beijerland, echtgenoot van Jannetje van der Burgt, zoon van Cent van Schelven en Annigjen van Driel, beiden overleden - 21.12.1847- acte 99 (BS Numansdorp)

JACOB:
Aangifte door Izak van Schelven, 34 jaar, timmermansknecht, welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld, geboren uit Jannetje van der Burgt, zijn huisvrouw, en het te willen noemen Jacob - 23.05.1818 (BS Piershil)

Aangifte van overlijden op 22.09.1818, 2 uur v.rn., van Jacob van Schelven, 17 weken oud, zoon van Izaak van Schelven en Jannetje van der Burgt -acte 15- 22.09.1818 (BS Piershil)

Jacob van Schelven, 17 weken oud, werd begraven in de kerk "bij de 2e pilaar, 2 tree af' -22.09.1818 (Gaarder Piershil)

ANTJE:
Aangifte van geboorte op 28.08. om 3 uur 's nachts uit Izak van Schelven en Jannetje van der Burgt, zijn huisvrouw -28.08.1819- acte 13 (BS Piershil).

Antje van Schelven doet belijdenis en wordt aangenomen als lidmaat -12.04.1840 (NHK Numansdorp IW2)

Antje en haar man vertrokken in 1848 met ds. G. Baaij naar de Ver. Staten (De Dolerenden -pag.535)

JACOB:
Aangifte door Izak van Schelven, 36 jaren, arbeider, van de geboorte op 06.12. IS avonds half acht, van een kind van het mannelijk geslacht, genaamd Jacob -07.12.1820- acte 17 (BS Piershil)

Jacob van Schelven, arbeider, man, 34 jaar, ned. hervormd, behoeftig, alleen, emigreert voor religievrijheid in 1854 vanuit Zuid-Beijerland, prov. Zuid-Holland- 1854- ("Dutch Emigrants to the United States, South Africa, South America & Southeast Asia, 1835-1880", Wilmington, 1983)

FIJA:
Aangifte door Izak van Schelven Centszn., 38 jaren, timmermansknecht, verklarende, dat Jannetje van der Burgt, zijn huisvrouw, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind genaamd zal worden Fija -11.03.1822 -acte 5 (BS Piershil)

CORNELIS STOUT, ruim 30 jaar, werkman, geboren Ilpendam, won. Alblasserdam, zoon van Leendert Stout, overleden en van Plonia Verschoor, zonder beroep, mede won. Alblasserdam, huwt FIJA VAN SCHELVEN, 31 jaar, zonder beroep, geboren Piershil, won. Zuid-Beijerland, dochter van lsak van Schelven, overleden, en van Jannetje van der Burgt, zonder beroep, mede won. Zuid-Beijerland; Fija van Schelven tekent, de bruidegom verklaart "geen schrijven of naamteekenen te hebben geleerd" -06.05.1853 -acte 8 (ES Zuid-Beijerland)

Aangifte van overlijden op 11.08.1855, 02.00 uur v.m. van Feija van Schelven, z.b., oud 33 jaar, geboren Histert, won. Alblasserdam, echtgenote van Cornelis Stout, werkman, won. Alblasserdam, dochter van lsaac van Schelven en Jannetje van der Burgt -acte 22 -11.08.1855 (ES Alblasserdam)

ELIZA:
Aangifte door Izak van Schelven Centszn, 39 jaar, timmermansknecht, van de geboorte op 26.08 te 3 uur namiddags in huis nr. 9, van een kind van het mannelijk geslacht, krijgende de naam Eliza -27.08.1823 - acte 19 (ES Piershil)

Aangifte door Isaac van Schelven, 39 jaar, arbeider, echtgenoot van Jannetje van der Burgt van overlijden op 23.12. van hun kind Eliza, 15 weken oud -acte 16 -24.12.1823 (ES Piersbil)

ELISABETH:
Aangifte door Izak van Schelven Centszn., 40 jaar, timmermansknecht, van de geboorte van een kind van het vrouwelijk geslacht, dit gevende de naam van Elisabeth -08.11.1824 -acte 21 (ES Piersbil)

ELIZA:
Aangifte geboorte Eliza, dochter van Izaac van Schelven en Jannetje van der Burght -04.08.1826- acte 67 (ES Numansdorp )

Aangifte van overlijden van Eliza van Schelven, ruim 1 maand, dochter van Izaak van Schelven en Jannetje van der Burght -19.09.1826- acte 69 (ES Numansdorp)

A-VIIIb
Willem Centen van Schelven, geboren/gedoopt 16.10./21.10.1798 Nieuw-Beijerland, arbeider, overleden 25.05.1848 Nieuw-Beijerland, zoon van Cent (A-VIla) en Maria van der Waal
huwt 26.09.1830 Nieuw-Beijerland
Willemijntje Rongen, geboren/ gedoopt 27.12.1806/04.0 1.1807 Nieuw-Beijerland, arbeidster, dochter van Leendert Rongen en Helena van Dijk

kinderen:(alle geboren Nieuw-Beijerland)
1. LENA ELISABETH, geboren24.09.1831A, huwt 15.10.1858 met PIETER SLUITER
2. CIENTJE, geboren 29.11.1832, overleden 11.02.1833 Nw.Beijerland
3. MARIA, geboren 23.12.1833 Nw.Beijerland, huwt 04.11.1859 Piershil met HERMEN NOORDERMEER, geboren ca.1831 Piershil, zoon van Adrianus Noordermeer en Elisabeth Maat
4. ANNA, geboren 13.02.1837 Nw.Beijerland, overleden 26.01.1902 Rotterdam, huwt 30.11.1860 Nieuw Beijerland met GERRlT HENDRIK BIJL, geboren ca.1838 Nw.Beijerland, arbeider, overleden 15.02.1927 Rotterdam, zoon van Fulp Bijl en Maria Klijnsmit
5. LEENDERT, geboren 05.10.1839 Nw.Beijerland, overleden 30.08.1847 Nw.Beijerland 6. CENT, geboren 02.03.1842 Nw.Beijerland, overleden 15.04.1856 Nw.Beijerland
7. ARIJ, geboren21.02.1845 (volgt A-IXd)

WILLEM, zoon van Cent van Schelven en Maria van der Waal - geboren 16 October/ gedoopt 21 October 1798 (DTB Nw.Beijerland 2)

WILLEMlJNTJE, dochter van Leendert Rongen en Helena van Dijk, getuige Neeltje Rongen -geboren 27 December 1806/gedoopt 04 Jan. 1807 (DTB Nw.Beijerland 2)

WILLEM VAN SCHELVEN, geboren16.10.1798 Nw .Beijerland, zoon van Cent van Schelven en Maria van der Waal, huwt WILLEMlJNTJE RONGEN, geboren 27.12.1806 Nw. Beijerland, dochter van Leendert Rongen en Helena van Dijk, arbeidster -26.09.1830- acte 6 (ES Nw.Beijerland)

Aangifte van overlijden op 25.05.1848 van WILLEM VAN SCHEL VEN, 49 jaar, zoon van Cent van Schelven en Maria van der Waal, gehuwd met Willemijntje Rongen, z.b. -26.05.1848 -acte 20 (ES Nw.Beijerland)

LENA ELISABETH:
Lena Elisabeth van Schelven. Vlaardingen is 40 jaar getrouwd met Pieter Sluiter -15.10.1898 (Uit de Vroegte/Welker)

CIENTJE:
Aangifte van geboorte op 29.11. 's morgens om 4 uur in huis 29, van een kind genaamd Cientje -29.11.1832 -acte 43 (ES Nw Beijerland)

Aangifte van overlijden van Cientje, oud 10 weken. dochter van Willem van Schelven en Willemijntje Rongen - 11.02.1833- acte 5 (ES Nw.Beijerland)

MARIA:
Aangifte van geboorte op 23.12. des 's nachts half twee in huis nr.12, van een kind genaamd Maria - 24.12.1833 -acte 51 (ES Nw Beijerland)

Hermen Noordermeer, arbeider, 27 jaar, geboren en won. Piershil, zoon van Adrianus Noordermeer en Elisabeth Maat, won. Piershil, huwt Maria van Schelven. dienstbode, 25 jaar, geboren en won. Nw./Beijerland, dochter van Willem van Schelven, overleden, en Willemijntje Rongen, zonder beroep, won. Nw.Beijerland -04.11.1859 -acte 6 (ES Piershil)

ANNA:
Aangifte van geboorte op 13.02. des v.m. 11 uur in huis nr. 66, van een kind genaamd Anna -13.02.1837 - acte 12 (ES Nw.Beijerland)

Gerrit Hendrik Bijl, 22 jaar, arbeider, geboren en won. Nw ..Beijerland, zoon van Fulp Bijl en Maria Klijnsmit, beiden overleden, huwt Anna van Schelven, 23 jaar, z.b., geboren en won. Nw.Beijerland, dochter van Willem van Schelven. overleden en Willemijntje Rongen, z.b., won. Nw.Beijerland -30.11.1860 -acte 11 (ES Nw .Beijerland)

Aangifte van overlijden van Anna van Schelven op 26.01.1902, te 3 uur n.m. aan de van Reijnstraat, 63 jaar, geboren Nw .Beijerland, won. Rotterdam, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Hendrik Bijl, dr .van Willem van Schelven en Willemijntje Rongen. beiden overleden -28.01.1902- acte 536/graf271 (ES Rotterdam)

LEENDERT:
Aangifte van geboorte op 05.10. van een kind genaamd Leendert -05.10.1839- acte 49 (ES Nw.Beijerland)

Aangifte van overlijden op 30.08.1847 van Leendert van Schelven, 7 jaar, z.b., zoon van Willem van Schelven en Willemijntje Rongen -30.08.1847 -acte 46 (ES Nw .Beijerland)

CENT:
Aangifte van geboorte 02.03. van een kind genaamd Cent -04.03.1842- acte 13 (ES Nw. Beijerland)

Aangifte van overlijden op 15.04.1856 van Cent van Schelven. 14 jaar, z.b., zoon van Willem van Schelven en Willemijntje Rongen -15.04.1856- acte 8 (ES Nw.Beijerland)

A-VIIIc
Adriaan van Schelven, geboren/gedoopt 05.01./12.01.1794 Brouwershaven, landarbeider, Ned.Herv., overleden 03.12.1870 Brouwershaven, zoon van Cent (A-VIlc) en Bastiaantje Rooy
huwt 1e 21.08.1818 Brouwershaven
Grietje Klaassen van Espen, geboren 15.01.1797 Elkerzee, overleden 23.09.1820 Brouwershaven, dochter van Jan van Espen en Jacomina Bogeffilans (of Zwagermans)
huwt 2e 03.04.1822 Brouwershaven
Geertruida Nuijers/Nuijen, geboren 09.03.1799 Zonnemaire, overleden 02.03.1836 Brouwershaven, dochter van Cornelis Pieterse Nuijers en Willemijntje Janse Sant
ondertrouwt/huwt 3e 06.03./18.04.1838 Brouwershaven
Lena van 't Noordeinde, geboren 10.03.1810 Noordwelle, Ned.Herv., overleden 12.01.1867 Brouwershaven, dochtervan Leendert van 't Noordeinde en Elisabeth Boot

kinderen: (alle geboren Brouwershaven)

uit het eerste huwelijk
1. SENT, geboren14.12.1818
2. CENT, geboren 10.08.1820

uit het tweede huwelijk
3. BASTIANA, geboren 17.11.1823, overleden 31.12.1840 Brouwershaven
4. CORNELIA, geboren 05.12.1826, overleden 10.11.1827 Brouwershaven
5. ROELAND, geboren 21.09.1828, overleden 20.12.1834 Brouwershaven

uit het derde huwelijk
6. CENT, geboren 21.01.1839, overleden 16.09.1839 Brouwershaven
7. LEENDERT, geboren 22.11.1840, overleden 12.12.1844 Brouwershaven
8. CENT, geboren 01.05.1844, overleden 02.10.1844 Brouwershaven
9. ELIZABETH, geboren 22.09.1845, overleden 29.07.1846 Brouwershaven
10. CENT JOHANNES, geboren 24.07.1850 (volgt A-IXe)

Adriaan van Schelven vermeld in "gen. Van Splunder" als geboren op 02.09.1793 Brouwershaven, terwijl het extract-doopboek van Brouwershaven 05.01./12.01.1794 als zijnde aldaar geboren resp. gedoopt aangeeft ! (CBG)

A-VIIId Constant van Schelven, graf te BrouwershavenA-VIIId
Constant van Schelven Centsz., geboren/gedoopt 13.12./25.12.1803 Brouwershaven, overleden 17.03.1888 Brouwershaven, zoon van Cent (A-VIlc) en Bastiaantje Rooy
huwt 1e 01.04.1829 Brouwershaven
Jannetje Klompe, geboren 30.07.1805 Dreischor, overleden 17.03.1837 Brouwershaven, dochter van Josias Klompe en Lena de Bel
huwt 2e 18.07.1838 Brouwershaven
Tannetje Romeijn, geboren 20.12.1816 Zonnemaire, overleden 24.02.1853 Brouwershaven

kinderen: (alle geboren Brouwershaven)

uit het eerste huwelijk
1. CENT, geboren18.12.1830
2. JOSlA, geboren 27.01.1833
3. CENT, geboren 01.04.1836

uit het tweede huwelijk
4. JOSlAS, geboren 29.11.1839 (volgt A-IXf)
5. JOHANNlS, geboren 07.11.1840, overleden 29.09.1868 Zierikzee
6. BASTIANA, geboren 20.09.1843, overleden 29.08.1844 Brouwershaven
7. NEELTJE, geboren 09.02.1845, overleden 19.01.1905 Dreischor, huwt 10.06.1868 Brouwershaven met Adriaan de Vrieze, geboren 1840 Dreischor, landbouwer, zoon van Willem Janszoon de Vrieze (landbouwer) en Louwrina van Bloois.
A-VIIId-8 Bastiaantje - graf te Brouwershaven8. BASTlAANTJE, geboren 07.08.1846, huwt met PlETER GAANDERSE, landbouwer
9. CENT, geboren 02.07.1848
10. SUZANNE, geboren13.06.1849
11. CENT, geboren 01.01.1851 (volgt A-IXg)
12. CORNELIS, geboren 13.01.1852 (volgt A-IXh)

JOHANNIS:
Aangifte door Aalbert Christiaan van der Zalm, 53 jaar, cipier in het Huis van Arrest, won. Zierikzee en Jacobus Pistorlus, 31 jaar, bewaarder in het Huis van Arrest, won. Zierikzee, beiden geen bloedverwant, van het overlijden op 29.09.1868 binnen deze gemeente te half zeven des morgens, van Johannis van Schelven, 27 jaar, geboren Brouwershaven, landbouwer, won. Brouwershaven, ongehuwd, zoon van Constant van Schelven, landbouwer te Brouwershaven en van Tannetje Romein, overleden te Brouwershaven -29.09.1868- acte 137 (ES Zierikzee)

A-VIIIe
Cent van Schelven, geboren/gedoopt 23.06/07.07.1805 Brouwershaven, overleden 3.12.1854 Brouwershaven, broodbakker, zoon van Cent (A-VIlc) en Bastiaantje Rooy
huwt 1e 29.10.1828 Zierikzee (huwelijk door echtscheiding ontbonden te Zierikzee 27.06.1843)
Cornelia Jacomijna Bakker, geboren 03.04.1809 Zierikzee, overleden 18.05.1855 Zierikzee, dochter van Johannes Bakker en Maria Priester
huwt 2e 16.7.1845 Brouwershaven
Maatje van der Sluis, geboren 1811 Brouwershaven, overleden 23.3.1864 Brouwershaven, dochter van Anthonij van der Sluis en Lena van de Vate

kinderen:

uit het eerste huwelijk:
1. CORNELIS, geboren 13.02.1833 Zierikzee (volgt A-IXi)

uit het tweede huwelijk:
2. Jannetje Suzanna, geboren ~13.6.1849 Brouwershaven, overleden 3.11.1849 Brouwershaven
3. CORNELIS, geboren ?.8.1851 Brouwershaven, overleden 5.9.1852 Brouweshaven

In de geboortacte van Cornelis, opgemaakt in Zierikzee, woont de moeder in Zierikzee en wordt de vader vermeld als broodbakker te Zonnemaire -acte 36- 15.02.1833 -(ES Zierikzee)