Stamreeks B elfde generatie Van Schelven


B-XIa Pieter Christiaan van Schelven (~1960) B-XIa partner Elizabeth van Weelden (~1965)

B-XIa Pieter Christiaan (Piet)  van Schelven, geboren 26.05.1903 Rotterdam, kantoorbediende, overleden 11.07.1969 Rotterdam, zoon van Willem Frans (B-Xb) en Petronella Charlotta Boogaard
huwt 30.05.1923 Rotterdam
Elizabeth (Bets) van Weelden, geboren 03.06.1902 Rotterdam, overleden 24.10.1975 Apeldoorn, dochter. van Eimert van Weelden, schipper en Elizabeth van Kuijk.

kinderen:
1. WILLEM FRANS, geboren 01.11.1923 Rotterdam (volgt B-XIIa)
2. EIMERT, geboren 30.10.1929 Rotterdam (volgt B-XIIb), tweeling met
3. PIETER CHRISTIAAN, geboren 30.10.1929 Rotterdam (volgt B-XIIc)

Aangifte van de geboorte op 03.06. voormiddags 5 uur, in een huis aan de Vlietsteeg, van een kind van het vrouwelijk geslacht uit Elizabeth van Kuijk, zonder beroep, huisvrouw van Eimertt van Weelden, schipper, beide won. alhier, welk kind genaamd zal worden ELIZABETH - 03.06.1902 - acte 5339 (BS Rotterdam)
Namen en data van de kinderen mede ontleend aan de 10 jaren tafels, alsmede publicaties van de B.S. in het R'damsch Nieuwsblad (GA Rotterdam)

rouwkaart Pieter Christiaan (B-Xa) - klik voor een vergroting

Pieter Christiaan ligt begraven op de Zuider Begraafplaats te Rotterdam.

B-XIb
Cornelis van Schelven, geboren 01.02.1904 Rotterdam, zoon van Jan Marinus (B-Xc) en Maaike Teeuwe
huwt 08.10.1947 Rotterdam
Adriana Boon, geboren 13.12.1904 Rotterdam

Deze Cornelis van Schelven is in augustus 1924 naar Amerika geŽmigreerd en zou in 1962 weer naar Nederland zijn teruggekeerd. Volgens de rouwkaart van zijn vader was hij in 1957 in New London, USA.

rouwkaart Petronella M.E. Lucas - klik voor een vergrotingB-XIc
Willem van Schelven, geboren 29.01.1909 Rotterdam, ambtenaar Raad van Arbeid, overleden 25.03.1970 Rotterdam, zoon van Albertus Cornelis (B-Xd) en Johanna Maria Millo
huwt 12.10.1932 Rotterdam
Petronella Maria Elisabeth Lucas, geboren 29.09.1910 Rotterdam, overleden 09.02.1972 Rotterdam

kind:
1. JOHANNA MARIA, geboren 13.01.1934 Rotterdam, huwt 22.11.1956 Rotterdam met FRITS G. DE KIMPE, directeur van het Feijenoord Stadion.

Aangiftedatum geboren en huwelijksdatum ontleend aan 10-jaren tafel Rotterdam (GA Rotterdam)

Aangifte geboren Willem, zoon van J.M van Schelven-Millo op 01.02.1909 - BS Rotterdam (RN 03.02.1909)

Aangifte geboren Petronella Maria E. Lucas op 01.10.1910 (BS Rotterdam)

W. van Schelven, j.m. 23 jaar, Nozemanstraat 30a ondertrouwt op 29.09.1932 met P.M.E. Lucas, j.d, 22 jaar - BS Rotterdam (RN 30.09.1932)

B-XId
Willem Johannes van Schelven, geboren 05.08.1901 Zierikzee, overleden 09.05.1938 Amsterdam, zoon van Adrianus Johannes (B-Xe) en Kornelia Elisabeth de Vlieger
huwt 15.02.1928 Oosterland
Jacoba Elisabeth Hendrikse, geboren 05.03.1903 Oosterland, overleden 17.11.1958 Zierikzee, dochter. van Hendrik Pieter Hendrikse en Janna Maria Schoof; zij huwt 2e 29.11.1939 Oosterland met Jan Hendrik Roskam

kinderen:
1. JANNA MARINA CORNELIA (Annie), geboren 09.05.1930 Zierikzee, huwt 01.09.1948 Dreischor met JAN CORNELIS BERMAN, geboren 24.09.1926, zoon van Leendert Cornelis Berman en Maria Cornelia van Langeraad
2. CORNELIA ELISABETH ADRIANA (Corrie), geboren 31.12.1933 Zierikzee, huwt 18.12.1957 Dreischor met LEENDERT JACOB (Leo) VAN GASTEL, geboren 09.08.1932

JANNA MARINA KORNELIA:
Geboren: Janna Marina Komelia, dochter van Willem Johannes van Schelven en Jacoba Elisabeth Hendrikse -09.05.1930 (Adv.Coll. CBG)
Volgens de rouwkaart van haar grootmoeder in 1965 woonachtig in Emmeloord.

Berman wordt op het internet genoemd als een liefhebber van het fokken van raskonijnen (2003)

CORNELIA ELISABETH ADRIANA:
Verloofd: Corrie van Schelven en Leo van Gastel - Dreischor/Schuddebeurs, 30.12.1953 (Adv.Coll.CBG).
Volgen de rouwkaart van haar grootmoeder in 1965 woonachtig in Zierikzee.

B-XIe
William John van Schelven, geboren 02.12.1914 Grand Rapids (Michigan, USA), Luitenant-kolonel (Overste) in US-Army, overleden 23-1-1976, zoon van Cornelis Gerardus (B-Xf) en Aagje van der Wal
huwt 21.09.1940
Dorothy Mary Ganskors/Gauskow, geboren 29.09.1912 Philadelphia, Delaware USA.

- uit dit huwelijk geen kinderen

William John is begraven op Fort Custer National Cemetery, Augusta, Michigan USA, waarschijnlijk in graf 26 (dd. 28-1-1976).