Stamreeks B tiende generatie Van Schelven

B-Xa
Karel Adriaan van Schelven, geboren 03.08.1868 Zierikzee, groot-majoor bij het Koninklijk Ned.-Indisch Leger, Gezaghebber Binnenlands Bestuur te Billiton, Secretaris van de Nationale Noodhulp Organisatie behorende bij de Nationale Landstorm Commissie, Den Haag, overleden 14.05.1945 Zutphen, zoon van Cornelis (B-IXa) en Jacomine van Setten
huwt 14.09.1910 's-Gravenhage/Billiton (met volmacht)
Dirkje Visser, geboren 21.04.1884 Leeuwarden, overleden 06.09.1972 's-Gravenzande, dochter van Hendrik Visser en Minke Coets

kinderen:
1. JACOMINA MINKE, geboren 29.08.1911 Manggar (NOI), overleden 10.11.1988 Delft, crematie 15.11.1988 in Crematorium "Eikelenburg", Rijswijk, huwt 01.02.1936 's-Gravenhage met Ir. FRANCISCUS LEOPOLDUS JOHANNES VAN LAMOEN, geboren 01.09.1912 Soerabaia (NOI), overleden 22.07.1994 Delft, crematie 27.07.1994 in Crematorium "Eikelenburg", Rijswijk, zoon van Hendricus Cornelis van Lamoen en N.N.

K. A van Schelven, krachtens het Kon.Besluit van 1 September 1909 nr. 41, ter beschikking gesteld van de Gouverneur Generaal van Ned. IndiŽ ten einde te worden geplaatst als civiel gezaghebber op den voet van het besluit van den G.G. van 23 Juni 1908 nr. 17 - Belast met de aanneming van de betrekking van civiel gezaghebber tb.v. den assistent-resident van Billiton op / 250 per maand - M.i.v. 20 Mei 1915 op verzoek eervol ontheven van de waarneming zijner betrekking. In de kantlijn: afgewezen een verzoek om restitutie van passagekosten betaald voor zijne echtgenoote op een tijdstip, dat zij nog recht op overtocht had -October/November 1911

KAREL ADRIAAN VAN SCHELVEN, volgens notariŽle acte verleden te Tandjong Priok, 42 jaar, wnd. civiel gezaghebber, geboren Zierikzee, wonende Tandjong Priok, zoon van Cornelis van Schelven en Jacomina van Zetten, beiden overleden, huwt DIRKJE VISSER, 26 jaar, geboren Leeuwarden, wonende Den Haag, dochter van Hendrik Visser en Minke Caets, beiden overleden -14.09.1910 - acte 1645 (BS 's-Gravenhage)

Gehuwd: K. A van Schelven en Dirkje Visser - Billiton/s-Gravenhage, 14.09.1910 - (Adv.Coll.CBG)

Krantenbericht naar aanleiding van het afscheid na een 17-jarige ambtsperiode als secretaris van de Nationale Noodhulp Organisatie door de res.majoor K.A. van Schelven - geen plaats - 01.09.1938 - (Dossier Van Schelven/CBG)

Ondertekening van J.M van Lamoen-van Schelven en Ir. F.J. van Lamoen en kleinkinderen (Java) in overlijdensadvertentie van Karel Adriaan van Schelven -14.05.1945 (Adv.Coll.CBG)

Hoog bezoek bij de Landstorm - klik voor een vergrotingB-Xa - vergroting uit de nevenstaande krantenfotoDe Landstorm is een voorloper van wat de meeste van ons zullen kennen als de Nationale Reserve. Een legeronderdeel dat functioneerde op basis van vrijwilligheid en als belangrijkste kenmerk heeft dat het sterk regionaal begrensd is. De betrokken militairen zijn niet alleen dichtbij huis, maar weten ook erg goed de weg in het terrein. Het is immers bij wijze van spreken de eigen achtertuin. Deze Landstorm is opgericht naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Het vaandel (Koninklijke erkenning) dateert uit 1916. Ook in de eeuw daarvoor heeft de Landstorm bestaan. Bijvoorbeeld rond de onafhankelijkheidsstrijd van de Zuidelijke Nederlanden (1830). In de bijbehorende generaties Van Schelven vindt u daar de bewijzen van.

Mededeling van overlijden door een noodlottig ongeval van KAREL ADRIAAN VAN SCHELVEN, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, oud-ambtenaar BB en oud-reserve-majoor der mil. adm - get. Zutphen: D. van Schelven-Visser, Java: J.M. van Lamoen-van Schelven en Ir. F.J.van Lamoen en kleinkinderen, Zutphen: N. Visser-Westerbeek van Eerten en MVisser - Zutphen, 14.05.1945 (Adv.Coll.CBG)

JACOMINE MINKE:
Mededeling van overlijden van vrouw, moeder, schoonmoeder en oma Jacomina Minke van Lamoen-van Schelven, 77 jaar - "Voor haar echtgenoot en kinderen is zij door de jaren heen de grote steunpilaar geweest" -Delft, 10.11.1988 (Adv. NRC-Handelsblad)

Mededeling van overlijden van vader, schoonvader en opa Ir. Franciscus Leopoldus Johannes van Lamoen in de leeftijd van 81 jaar - "In onze gedachten blijft hij bij ons" - Delft, 22.07.1994 (Adv. NRC-Handelsblad)

B-Xb Willem Frans van Schelven (~1955)rouwkaart Petronella  Charlotta Bogaard - klik voor een vergrotingB-Xb
Willem Frans van Schelven, geboren 01.12.1873 Zierikzee, huisschilder (1899), bootwerker (1900), vishandelaar (1939), overleden 18.12.1963 Rotterdam, zoon van Cornelis (B-IXa) en Jacomine van Setten
huwt 27.09.1899 Rotterdam
Petronella Charlotta Bogaard, geboren 14.11.1877 Rotterdam, overleden 22.01.1938 Rotterdam, dochter van Pieter Christiaan Bogaard en Cornelia Roels

kinderen:
1. JACOMINA CORNELIA (Mientje), geboren 09.02.1900 Rotterdam, overleden 09.12.1977 Rotterdam
2. PIETER CHRISTIAAN, geboren26.05.1903 Rotterdam (volgt B-XIa)

WILLEM FRANS VAN SCHELVEN, 25 jaar, huisschilder,geboren Zierikzee, wonende Rotterdam, zoon van Cornelis van Schelven, wonende Rotterdam en Jacomina van Setten, overleden, huwt PETRONELLA CHARLOTTA BOGAARD, 21 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Rotterdam, dochter van Pieter Christiaan Bogaard, overleden en Cornelia Roels, zonder beroep - 27.09.1899 - acte 1759 (BS Rotterdam)

Aangifte van overlijden op 22.01., voormiddags 5 uur, van PETRONELLA CHARLOTTA BOGAARD, 60 jaar, geboren en wonende Rotterdam, zonder beroep, echtgenote van Willem Frans van Schelven, dochter van Pieter Christiaan Bogaard en Cornelia Roels, beiden overleden - 24.01.1938 - acte 355/grafnr. 313 (BS Rotterdam).

getuigschrift B-Xb Willem Frans - klik voor een vergroting getuigschrift B-Xb Willem Frans - klik voor een vergroting

1950  B-Xb Willem Frans en B-Xb-1 Jacomina Cornelia - Dirk Muysstraat 25, RotterdamJACOMINA CORNELIA:
Aangifte van geboorte van JACOMINA CORNELIA op 09.02.1900, n.m. 5 uur in een huis aan de Steven Hoogedijkstraat, dochter van Willem Frans van Schelven, bootwerker, en Petronella Charlotta Bogaard, beide wonende alhier -12.02.1900 - acte 1459 (BS Rotterdam)

Jacomina Cornelia is haar hele leven ongehuwd gebleven en heeft haar vader tot zijn dood verzorgd. Ze woonden jaren in hetzelfde huis aan de Dirk Muysstraat 25, Rotterdam. Zie foto.

getuigschrift Jacomina Cornelia - klik voor een vergroting getuigschrift Jacomina Cornelia - klik voor een vergroting Getuigschriften van Jacomina Cornelia (Mientje)

rouwkaart van Jan Marinus (B-Xc) - klik voor een vergrotingrouwkaart Maaike Teeuwe (B-Xc-partner) - klik voor een vergrotingB-Xc
Jan Marinus van Schelven, geboren 05.10.1875 Zierikzee, expediteursknecht (1902), schilder H.A.L.(1939), overleden 29.09.1957 Rotterdam, zoon van Cornelis (B-IXa) en Jacomine van Setten
huwt 02.07.1902 Rotterdam
Maaike Teeuwe, geboren 23.05.1877 Delfshaven, overleden 21.07.1931 Rotterdam, dochter van Arie Teeuwe en Antonia van der Stroom

kinderen:
1. CORNELIS, geboren 01.02.1904 Rotterdam (volgt B-XIb)
2. ANTONIA, geboren 27.04.1906 Rotterdam, onderwijzeres(tot 1932), overleden 01.11.1983 Rotterdam, huwt 21.09.1932 Rotterdam met LAMMERT DE VRIES, geboren 03.12.1901 Idaarderadeel, huisarts in Rotterdam-Strevelswijk, overleden 18.02.1977 Rotterdam

JAN MARINUS VAN SCHELVEN, 26 jaar, expediteursknecht, geboren Zierikzee, wonende Rotterdam, zoon van Cornelis van Schelven, huisschilder, wonende Rotterdam en Jacomina van Setten, overleden, huwt MAAIKE TEEUWE, 25 jaar, zonder beroep, geboren Delfshaven, wonende Rotterdam, dochter van Arie Teeuwe, los werkman en Antonia van der Stroom, beide wonende Rotterdam - 02.07.1902 - acte 1244 (B.S.Rotterdam)

rouwkaart B-Xd Albertus Cornelis - klik voor een vergrotingB-Xd
Albertus Cornelis van Schelven, geboren 09.07.1879 Zierikzee, verversknecht (1908), verver (1939), overleden 26.04.1969 Rotterdam, zoon van Cornelis (B-IXa) en Jacomina van Setten
huwt 03.06.1908 Rotterdam
Johanna Maria Millo, geboren 27.09.1880 Rotterdam, overleden 01.12.1966 Rotterdam, dochter van Willem Millo en Theodora Cornelia Huijsmans

kinderen:
1. WILLEM, geboren 29.01.1909 Rotterdam (volgt B-XIc)

Aangifte van de geboorte op 27.09.1880, voormiddag 5 uur, in een huis aan de Hartmanslaan, alhier, van een kind van het vrouwelijk geslacht, dochter van Theodora Cornelia Huijsmans, zonder beroep en Willem Milo, sjouwer, wonende Rotterdam, welk kind genaamd zal worden JOHANNA MARIA - 29.09.1880 - acte 4377 (BS Rotterdam)

ALBERTUS CORNELIS VAN SCHELVEN, 28 jaar, verversknecht, geboren Zierikzee, wonende Rotterdam, zoon van Cornelis van Schelven en Jacomina van Setten, beiden overleden, huwt JOHANNA MARIA MILLO, 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Rotterdam, dochter van Willem Millo, 66 jaar, los workman en Theodora Cornelia Huijsmans, 64 jaar, z.b., beiden wonende Rotterdam - 03.06.1908 - acte 1296 (BS Rotterdam)

A.C.van Schelven, schildersknecht, woont in 1911: Josephstraat 172a en in 1939 als verver: Nozemanstraat 30a (Alg. Adresboek van Rotterdam 1911, resp.1939)

rouwkaart B-Xe Adrianus Johannes - klik voor een vergrotingrouwkaart Kornelia Elizabeth de Vlieger - klik voor een vergrotingB-Xe
Adrianus Johannes van Schelven, geboren 29.03.1877 Zierikzee, vermogend landbouwer, fruitteler, ouderling Ned.Herv.Gem., overleden 14.02.1947 Zierikzee, zoon van Willem (B-IXb) en Sijsje Cappelle
ondertrouwt 10.08.1899 Zierikzee/Zonnemaire, huwt 29.08.1899 Zierikzee
Kornelia Elizabeth de Vlieger, geboren 11.01.1879 Zonnemaire, overleden 17.10.1965 Zierikzee, dochter van Johannes de Vlieger en Janna Romeijn

kinderen:
1. WILLEM JOHANNES, geboren 05.08.1901 Zierikzee (volgt B-XId)

Ondertrouwd: A. J. van Schelven en C.E. de Vlieger, Zierikzee/Zonnemaire -10.08.1899 (Adv.Coll.CBG)

B-Xf
Cornelis Gerardus van Schelven, geboren 08.05.1879 Zierikzee, overleden 1966 te Virginia USA (Social Security Death Index) zoon van Willem (B-IXb) en Sijsje Cappelle
huwt 07.09.1912 Illinois (USA)
Aagje van der Wal, geboren 20.03.1891 Weidum, dochter van Douwe van der Wal en Marthe van der Slogt

kinderen:
1. MARTHE, geboren 24.04.1913 Chicago, Ill.(USA), huwt 17.04.1941 Atlanta (USA) met WILLIAM SURLEAU HILL, geboren 19.10.1912 in Frankrijk, predikant van de Episcopale Kerk, eerst te Pittsburg, later in Lansingh, Michigan.
2. WILLIAM, geboren 02.12.1914 Grand Rapids, Michigan (volgt B-XIe)
3. SYLVIA, geboren 25.12.1921 Clarendon, Virginia, huwt 10.01.1945 Washington, D.C. met FREDERICK JOSEPH MOHR, geboren Milton, Wash.

Cornelis Gerardus was van november 1895 tot januari 1899 leerling op het Chr. Gymnasium te Zetten

Hij vertrok op 08.05.1902 naar de U.S.A.

Kalamazoo, Michigan

Martha Van Schelven Hill, 89, died peacefully March 31, 2003 as friends were gathering to attend the Peace Circle she founded at Wyndham West of the Heritage Community. Born during the First World War, on April 24, 1913 in Chicago, Illinois, to Aagje and Cornelius Van Schelven, Martha was committed to peace all of her life. At the time of her death, Martha said that her only regret was that, in spite of all her efforts and those of her husband, the Rev. William S. Hill, the world was as far from peace today as it was the day of her birth. Martha had been a member of WAND, Womenís Action for Nuclear Disarmament in Ann Arbor.

Born of immigrants from a war-weary Holland, Martha grew up in Virginia and in Atlanta, Georgia, where she attended Agnes Scott College. She met William when she was secretary of the Episcopal Cathedral in Atlanta. Married on April 17, 1941, they hoped to work with the Quakers during the Second World War, but when Martha became pregnant with their son, Christopher, they lived in Hopkinsville, Kentucky, where William was the rector of an Episcopal Church; and where, while a conscientious objector, William ministered to the troops stationed at Fort Campbell. At the end of the war, the family moved to Cranbrook, Michigan, where their daughter Pamela was born.

In 1948 the family moved to Uniontown, Pennsylvania where William was the rector of St. Peterís Episcopal Church and worked with coal miners and their families. The family moved to Wilkinsburgh, Pennsylvania in 1953; and in 1959, moved to Lansing, Michigan, where William was the rector of St. Paulís Episcopal Church until 1982. Martha helped to start a childrenís day care center at St. Paulís, and gave birthday parties for the children at the Michigan School of the Blind. As the secretary for the Spartan Cooperative Nursery School at Michigan State University, Martha became a lifelong champion for Head Start. When the Hills retired to Dexter, Michigan, they were members of the Interfaith Council for Peace and Justice in Ann Arbor, and Martha became active in WAND, Womenís Action for Nuclear Disarmament.

Martha continued her work for peace after William died in 1992. When Martha moved to Wyndham Retirement Community in Kalamazoo in October, 1997, she became a member of the United Nations. Her greatest hope was that her grandchildren, Katrina Hill Hardesty and Jonathan Hill, who illuminated her life, would grow up in a peaceful world. She was thrilled when Chris and Kate and Jon and Jay, Kateís husband, participated in a Peace March in New York in February.

Martha is survived by her sister, Sylvia Van Schelven Mohr, her children and grandchildren, her son-in-law, Michael Bump, and her grandson-in-law, Jay Hardesty. At the end, Marthaís family grew to include her friends and the caring staff of Wyndham West, Dr. Duranceau and his staff, Hospice, and the members of the Peace Circle, who gathered together to sing to her in her last moments, Let there be peace on earth, and let it begin with me. Martha is preceded in death by her husband, Bill, to whom she now returns with joy.

Friends are invited to a memorial service and celebration of Marthaís life at St. Paulís Episcopal Church in Lansing, to be held on Friday, April 11th at 2:00 p.m. The family kindly asks that in lieu of flowers, memorials might be made to the Three Rivers Area Hospice or to the St. Paulís Episcopal Church Memorial Fund to help the homeless and the needy.

B-Xg
Willem van Schelven, geboren 20.09.1883 Rotterdam, kantoorbediende, procuratiehouder, overleden 30.09.1956 Rotterdam, zoon van Cornelis(B-IXe) en Catharina Kempf
huwt 04.06.1908 Rotterdam
Catharina Charlotta Renner, geboren 13.10.1883 Rotterdam, overleden 15.01.1965 Rotterdam, dochter van Cornelis Renner en Petronella Wielders

kinderen:
1. PETRONELLA CATHARINA, geboren 11.03.1909 Rotterdam, overl. 05.12.1997 Rotterdam, begr. 09.12.1997 op de Herv. Begraafplaats te Rotterdam-Hillegersberg, huwt met TEUNIS VERDOUW
2. CATHARINA WILHELMINA, geboren07.07.1917 Amsterdam, overleden 07.01.1963 Gouda, crematie 11.01.1963 Driehuis-Westerveld, huwt 09.01.1941 met JOHAN MARINUS BORGHSTIJN, geboren 06.02.1912 Rotterdam

Aangifte van de geboorte van een kind genaamd WILLEM, zoon van Cornelis van Schelven, 36 jaar, rijksambtenaar en Catharina Kempf, zijn huisvrouw, op 20.09.1883 om 4 uur am. in een huis aan de Paardestraat - getuige Frederik Kempf, 74 jaar, zonder beroep - 21.09.1883 - acte 4482 (B.S. Rotterdam)
Aangifte door Cornelis Renner, 27 jaar, winkelbediende, wonende Rotterdam, van de geboorte op 13.10. voormiddag 8 uur in een huis aan de Mauritsstraat, van een kind van het vrouwelijk geslacht uit Petronella Wielders. zonder beroep, mede wonende alhier, zijn huisvrouw, welk kind genaamd zal worden CATHARINA CHARLOTTA -15.10.1883 - acte 4868 (BS Rotterdam)

WILLEM VAN SCHELVEN, 24 jaar, kantoorbediende, geboren en wonende Rotterdam, zoon van Cornelis van Schelven, overleden, en Catharina Kempf, zonder beroep, wonende te Rotterdam, huwt CATHARINA CHARLOTTA RENNER, 24 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Rotterdam, dochter van Cornelis Renner, overleden, en Petronella Wielders, zonder beroep, wonende Rotterdam - 04.06.1908 - acte 1324 (B.S.Rotterdam)