Stamreeks C elfde generatie Van Schelven

C-XIa
Nicolaas van Schelven, geboren 19.06.1899 Rotterdam, boorder (1939), bankwerker, overleden 22.09.1976 Delft, zoon van Izaak (C-Xa) en Johanna Frederika Pieren
huwt 28.12.1921 Den Haag
Paulina van Spronsen, geboren 10.06.1900 a/b van een schip liggende in de Wijnhaven te Rotterdam, overleden 31.03.1977 Delft, dochter van Antonie van Spronsen, schipper, en Cornelia Hartman

kinderen:
1. JOHANNA FREDERIKA, geboren 21.03.1922 Delft, huwt 10.04.1946 Delft met A. VAN DEN BERG
2. ANTONIE, geboren 11.12.1923 Rijswijk (ZH) (volgt C-XIIa)
3. NICO, geboren 07.04.1925 Rijswijk (ZH) (volgt C-XIIb)
4. PETRONELLA, geboren 21.07.1941 Delft, huwt 26.04.1963 Delft met FLORIS JOHANNES BODE, geboren 01.07.1942 Delft, zoon van F. Bode en Magdalena van Vliet

Aangifte door Geesje Oostenhuis, vrouw van Dirk de Jong, 41 jaar, verloskundige, van de geboorte op 10.06.1900, des namiddags 6 uur in een schip liggende in de Wijnhaven, van een kind van het vrouwelijk geslacht uit Cornelia Hartman, zonder beroep, huisvrouw van Antonie van Spronsen, schipper, wonende beiden te 's-Gravenhage, welk kind genaamd zal worden Paulina -13.06.1900 - acte 5608 (BS Rotterdam)

Maria Hendrina Vrijman, verloskundige geeft aan, dat een kind geboren is op 19.06.1899, v.m. 08.00 uur in een huis aan de Zegwaardstraat, zoon van Johanna Frederika Pieren, zonder beroep, huisvrouw van Izak van Schelven, handelsreiziger. welk kind genaamd zal worden NICOLAAS - 19.06.1899 - acte 5356 (BS Rotterdam)

Mededeling van overlijden van mijn man, vader, groot- en overgrootvader Nicolaas van Schelven op de leeftijd van 77 jaar - get: Delft: P. van Schelven-van Spronsen, J.F.van den Berg-van Schelven en A. van den Berg, Avan Schelven en F.van Schelven-Kapper, Rijswijk: N. van Schelven en G. van Schelven-de Wal; Delft: P. Bode-van Schelven en F.J. Bode - Delft, 22.09.1976 (Rouwkaart)

Mededeling van overlijden van onze moeder, groot- en overgrootmoeder Paulina van Schelven-van Spronsen, weduwe van Nicolaas van Schelven, op de leeftijd van 76 jaar - get als bij overlijden van vader -Delft, 31.03.1977 (Rouwkaart)

C-XIb
Nicolaas Hendrik van Schelven, geboren 21.07.1880 Krimpen aan den IJssel, molenaar op de molen 't Slot, Gouda, overleden 18.10.1950 Gouda, begraven "IJsselhof, Gouda, zoon van Willem (C-Xb) en Lijsje den Hartog
huwt 14.04.1905 Stolwijk
Hilligje Margje van Meijeren, geboren 01.01.1882 Stolwijk, overleden 16.02.1957 Gouda, dochter van Cornelis van Meijeren, kruidenier, en Neeltje de Vries

kinderen:
1. CORNELIS, geboren 05.10.1906 Gouda (volgt C-XIIc)
2. WILLEM ELISE, geboren 11.04.1910 Gouda (volgt C-XIId)
3. NICOLAAS HENDRIK, geboren 22.11.1915 Gouda (volgt C-XIIe)

Aangifte door Willem van Schelven, 29 jaar, korenmolenaar, die verklaarde, dat in zijn huis Anr.95, op 21.07. des avonds 5 uur een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Lijsje den Hartog, zijn huisvrouw, welk kind de naam wordt gegeven van NICOLAAS HENDRIK - 22.07.1880 - acte 51 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aangifte door Cornelis van Meijeren, 30 jaar, winkelier, wonende alhier, wijk A.nr.7, verklarende, dat op Zondag 01.01. des voormiddags ten elf ure, ten huize van hem comparant, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijn huisvrouw Neeltje de Vries, welk kind genaamd zal worden HILLIGJE MARGJE - 02.01.1882 - acte 2 (BS Stolwijk)

NICOLAAS HENDRIK VAN SCHELVEN, jongeman, 24 jaar, korenmolenaar, geboren en wonende Krimpen a/d IJssel, meerderjarige zoon van Willem van Schelven, korenmolenaar, en Lijsje den Hartog, zonder beroep, echtelieden, wonende Krimpen a/d IJssel, huwt HILLIGJE MARGJE VAN MEIJEREN, jongedochter, 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis van Meijeren, vrachtrijder, en Neeltje de Vries, zonder beroep, echtelieden, wonende Stolwijk -14.04.1905 - acte 6 (BS Stolwijk) overleden: Nicolaas Hendrik van Schelven,70 jaar - get.: Gouda: H.M.van Schelven-van Meijeren; C. van Schelven en A van Schelven-Bouter; Krimpen a/d IJssel: W.E. van Schelven en M.G. van Schelven-Oskam; Gouda: N.H. van Schelven en G. van Schelven-Hagedom - Gouda, 18.10.1950 (Adv.Coll.CBG) mededeling van overlijden van Hilligje Marrigje van Meijeren, wed. van Nicolaas Hendrik van Schelven, 75 jaar - Gouda: get. C.van Schelven, W.E.van Schelven, N.Rvan Schelven -16.02.1957 (Adv.Coll.CBG)

Nicolaas Hendrik (Sr.) was een enthousiast zeiler met een zgn. groot Hollandse boot met tjotter genaamd "Hilda" - 25.05.1922 - (Wedstrijdprogramma van een zeilwedstrijd op de rivieren "Den Hollandschen IJssel en Maas")

Molen 't Slot - Gouda (zie de overeenkomst met de foto)Nicolaas Hendrik was molenaar/eigenaar van de molen "'t Slot" liggend in de stad Gouda aan de Punt bij de Hollandse IJssel. Het was een korenmolen, die in 1832 als stellingmolen was gebouwd op de oorspronkelijke fundamenten van het kort voor 1581 gesloopte kasteel van de Heeren van Ter Gouw. In dat jaar werd door de stad toestemming gegeven op die plaats een standaardmolen te bouwen, later vervangen door een achtkante stellingmolen, die echter op Paasdag 1831 afbrandde.Hierna werd de huidige molen op de oorspronkelijke fundamenten gebouwd. ("Zuid-Hollands Molenboek"samengesteld door A. Bicker Caarten, H.J.van der Burg, M.van Hoogstraten en LJ.de Kramer i.o.v. de Prov. Molencommissie - 1961)

C-XIc
Cornelis van Schelven Wzn., geboren 03.02.1883 Krimpen aan den IJssel, schipper, overleden 03.04.1951 Capelle aan den IJssel, zoon van Willem (C-Xb) en Lijsje den Hartog
huwt 04.01.1917 Capelle op d'IJssel
Cornelia Maria Baas, geboren 19.10.1884 Capelle op d'IJssel, dochter van Cornelis Huibertus Baas en Grietje de Zanger, overleden 15.07.1955 Rotterdam

Uit dit huwelijk geen kinderen

Aangifte door Willem van Schelven, 31 jaar, korenmolenaar, verklarende, dat zijn huisvrouw Lijsje den Hartog, zonder beroep, te zijnen huize A.nr.95, op 03.02. 's middags 4 uur, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk genaamd zal worden CORNELIS - 05.02.1883 - acte 8 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aangifte van geboorte op 19.10.1884 om 6 uur n.m. in huis B 96 van een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd CORNELIA MARIA, dochter van Cornelis Huibertus Baas, agent ener assurantie, 28 jaar, wonende binnen deze gemeente en Grietje de Zanger, zijn huisvrouw, zonder beroep, won.Cappelle op d'IJssel - 20.10.1884 -acte 119 (BS Cappelle op d'IJssel)

CORNELIS VAN SCHELVEN, 33 jaar, schipper, geboren en wonende Krimpen a/d IJssel, zoon van Willem van Schelven, koornmolenaar, en Lijsje den Hartog, zonder beroep, beiden wonende Krimpen a/d IJssel, huwt CORNELIA MARIA BAAS, 32 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Cappelle op d'IJssel, dochter van Cornelis Huibertus Baas, beroep en woonplaats onbekend, en Grietje de Zanger, zonder beroep, wonende Cappelle op d'IJssel - 04.01.1917 - acte 1 (BS Cappelle op d'IJssel)

Was enthousiast zeiler met een 'spiegelboot' genaamd "Kikkertje" - 25.05.1922 - (Wedstrijdprogramma van wedstrijden op de rivieren "Den Hollandschen IJssel en Maas")

C-XId
Hendrik Nicolaas van Schelven, geboren 01.04.1886 Krimpen aan den IJssel, onderwijzer bij het Openbaar Lager Onderwijs (O.L.O), overleden 20.06.1956 Rotterdam, zoon van Willem (C-Xb) en Lijsje den Hartog
huwt 1e 14.11.1917 Rotterdam (met zijn nicht)
Martijntje Cornelia van Schelven (Izaksdr.), geboren 25.04.1872 Dubbeldam, overleden 17.01.1928 Rotterdam, dr.van Izak van Schelven(C-Xa) en Adriaantje den Hartog, en gescheiden echtgenote van Pieter Jacob Kooyman
huwt 2e 19.09.1928 Rotterdam
Jannetje Kerger, geboren 10.07.1892 Krimpen aan den IJssel, overleden 29.08.1969 Rotterdam, dochter van Johannes Gerardus Kerger, bankwerker, en Aartje van der Heul

uit beide huwelijken geen eigen kinderen

Aangifte door Willem van Schelven, 34 jaar, korenmolenaar, verklarende dat zijn huisvrouw Lijsje den Hartog, te zijnen huize A.nr.95, op 01.04. des voormiddags 6 uur, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk genaamd zal worden HENDRIK NICOLAAS - 02.04.1886 - acte 25 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aangifte door Johannes Gerardus Kerger van de geboorte op 10.07.1892, 16.30 uur in wijk B, Nr.60a van een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijn huisvrouw Aartje van der Heul, welk kind genaamd zal worden JANNETJE -11.07.1892 - (BS Krimpen a/d IJssel)

HENDRIK NICOLAAS VAN SCHELVEN, 31 jaar, onderwijzer, geboren Krimpen a/d IJssel, wonende Rotterdam, zoon van Willem van Schelven, koornmolenaar, en Lijsje den Hartog, zonder beroep, wonende Krimpen a/d
IJssel, huwt MARTIJNTJE CORNELIA VAN SCHELVEN, 45 jaar, zonder beroep, geboren Dubbeldam, wonende Rotterdam, gescheiden echtgenote van Pieter Jacob Kooijman, dochter van Lzak van Schelven en Adriaantje den Hartog, beiden overleden -14.11.1917 - acte 3318 (BS Rotterdam)

Aangezien het bij het eerste huwelijk om broers-kinderen handelde, werd toestemming van de Kroon vereist.

In de betreffende huwelijksacte wordt hieraan echter niet gerefereerd

Heden ging op 10-jarige leeftijd van ons heen, ons innig geliefd pleegkind Ruth Sybille Oppenheimer - get. RN.van Schelven en J.van Schelven-Kerger - Rotterdam, 21.10.1942 (Adv. Coll. CBG)

Overleden: Hendrik Nicolaas van Schelven, 70 jaar, get. Mevr. J.van Schelven-Kerger - Rotterdam, 20.06.1956 (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van "mijn pleegmoeder" Jannetje Kerger, wed. van H.N.van Schelven - get S.S. Oppenheimer - Rotterdam, 29.08.1969 (Adv.Coll.CBG)

graf Krimpen a/d IJssel - klik voor een vergrotingC-XIe
Willem van Schelven Wzn., geboren 02.05.1888 Krimpen aan den IJssel, molenaar, overleden 26.10.1941 Krimpen a/d IJssel, zoon van Willem (C-Xb) en Lijsje den Hartog
huwt 02.11.1922 Capelle a/d IJssel
Adriana Cornelia van Es, geboren 02.04.1892 Capelle op d'IJssel, overleden 22.10.1979 Krimpen a/d IJssel

kinderen:
1. LIJSJE / LIDA, geb.06.01.1924 Krimpen a/d IJssel, huwt 15.05.1952 Krimpen a/d IJssel met HENDRIK ANDREAS JAN VAN DENDEREN, geboren 09.08.1922 Almelo, zoon van Jan Hendrik van Denderen en Christina Wilhelmina Flach.

kinderen van Lijsje van Schelven en Hendrik Andreas Jan van Denderen:
1. Christina Wilhelmina van Denderen, geboren 22.03.1953
2. Adriana Cornelia (Janneke) van Denderen, geboren 22.04.1955

Adriana Cornelia (Janneke) trouwde, 24 jaar oud, op 16.11.1979 met Hendrik Johannes Sarink
Kinderen van Janneke en Hendrik Johannes:
1. Juriaan Bart Sarink, geboren 30.08.1988 Gouda
2. Maarten Just Sarink, geboren op 16.03.1992 Gouda

Willem van Schelven nam het graanbedrijf op molen "Onverwacht" te Krimpen a/d IJssel, van zijn vader Willem(Corneliszn.) over en vestigde zich met zijn vrouw, komende van Capelle a/d IJssel en aldaar ook eerst gehuwd zijnde, op 17.12.1923 te Krimpen a/d IJssel (Bev.Cap.a/d Yssel 1910-1930)

Aangifte door Willem van Schelven, 36 jaar, korenmolenaar, verklarende dat zijn huisvrouw Lijsje den Hartog, te zijnen huize A.nr.95, op 02.05. des voormiddags 6 uur, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk genaamd zal worden WILLEM - 04.05.1888 - acte 27 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aangifte door Klaas van Es, 34 jaar, steenovenstoker, wonende alhier, verklarende, dat op 02.04. namiddags zes ure, in huis wijk B nr. 8 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem declaranten deszelfs huisvrouw Gijsbertha Slappendel, zonder beroep, wonende mede alhier, welk kind zal genaamd worden ADRIANA CORNELIA - 04.04.1892 - acte 31 (BS Cappelle op d'IJssel)

"DE EERSTE STEEN WERD GELEGD den 10 JUNI 1892 door WILM V. SCHELVEN WZ oud 4 Jaar" -Tekst van de gevelsteen in de woning aan de IJsseldijk, gelegd door bovengenoemde Willem, het huis gebouwd door zijn vader Willem van Schelven Sr.(C-Xb). Deze liet dit huis bouwen nadat twee kinderen in de molen waren verongelukt. De woning werd gesloopt in 1990, waarbij deze gevelsteen geplaatst is in de nieuwe woning van de laatste molenaar en bewoner Willem Elise en zijn vrouw Maria Geertruida Oskam -(Steekmast 8, Krimpen a/d IJssel -1990)

Drie opeenvolgende generaties van Schelven, tevens de opeenvolgende molenaars van de molen "Onverwacht": v.l.n.r.: de zoon van de stichter Cornelis, Willem (1851-1930), diens zoon Willem (1888-1941) en de laatste molenaar Willem Elise (1910-1988), zoon van Nicolaas Hendrik (foto uit ca. 1928)

Volgens de legger was de grond van de molen ca in eigendom van Francina van der Linde (ook de oorspronkelijke eigenaar van de buitengronden bij de stichting van de molen was een Van der Linde) tot overdracht bij legaat in 1922 aan Pieter v.d. Linde Pieterszn. te Haastrecht, die in datzelfde jaar het gebied weer verkocht. Omschrijving van het terrein: Rietland 1 are 85 ca.; Slikken/zelling 35 are; Molen, Stal en Erf 14 are 80 ca.; Erf 48 ca.; totaal 52 are 13 ca. - Sectie A No. 1166 in de Perceelsgewijze Kadastrale Legger of Lijst der Eigenaren etc. Polders Langeland en Kortland - Prov.ZdHolland - Hoogh.v.d. Krimpenerwaard -3e Distr. Hoofdpl. Ouderkerk a/d IJssel - Gem. Krimpen a/d IJssel

Ook deze Willem van Schelven was een enthousiast zeiler met zowel een zgn. spiegelboot "Jansje" als met een 'grote hollandse boot' met de naam "Hendrika" - 25.05.1922 - (Wedstrijdprogramma van wedstrijden op de rivieren "Den Hollandschen IJssel en de Maas")

C-XIf
Pieter van Schelven, geboren 01.09.1895 Krimpen aan den IJssel, adjunct commies afdeling bevolking bij de Gem. Rotterdam, overleden 31.01.1945 Bad-Kreuznach(D), zoon van Willem (C-Xb) en Lijsje den Hartog
huwt 04.06.1924 Rotterdam
Anna Sophie Wemken, geboren 19.04.1905 Etzhorn/Oldenburg (D), overleden 26.01.1992 Rotterdam

kinderen:
1. WILLEM, geboren 06.02.1936 Rotterdam

Aangifte door Willem van Schelven, 44 jaar, korenmolenaar, verklarende, dat zijn huisvrouw Lijsje den Hartog, zonder beroep, te zijnen huize wijk A. nr.95 op 01.09. voormiddags 4 uur is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind genaamd zal worden PIETER - 03.09.1895 - acte 72 (BS Krimpen a/d IJssel)

P. van Schelven per 01.05.1920 als aankomend schrijver benoemd, per 15.10.1920 als klerk op tijdelijke voet, per 25.08.1921 definitief op Secretarieafdeling B van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister -Nr.43/44-Ambtenboek Rotterdam 1896-1920 (GA Rotterdam)

P. van Schelven, gemeenteambtenaar, woont in 1927 Roo Valkstraat Ib en aan de Dennendaal 10 in 1939 (Adresboek van Rotterdam van resp. 1927 en 1939)

Pieter van Schelven is tijdens de tweede wereldoorlog te Bad Kreuznach omgekomen in een Duits concentratiekamp na gevangenneming voor zijn deelname aan ondergrondse activiteiten. Hij was adjunct-commies op de afdeling bevolking te Rotterdam

C-XIg
Cornelis van Schelven, geboren 10.02.1890 Oude Tonge, overleden 29.12.1935 Middelharnis, zoon van Pieter (C-Xc) en Diderika Catharina Schipper
huwt 1e  04.03.1915 vermoedelijk Oude Tonge
Maria Kanters overleden 03.10.1917 Middelharnis
huwt 2e 15.04.1919 Geertruidenberg
Catharina Margaretha Agatha Groenendijk, geboren 17.06.1887 Kruiningen, directrice van N.V. Graan- en Fouragehandel, overleden 11.02.1964 Dirksland, dochter van Jan Cornelis Groenendijk en Dorothea Catharina Anna den Boer

kinderen:
uit het eerste huwelijk
1. PIETER, geboren 15.06.1916 Middelharnis (volgt C-XIIf)
uit het tweede huwelijk
2. CORNELIS DIEDERIK (Kees), geboren 31.12.1929 Rotterdam (volgt C-XIIg)

Volgens vonnis van de Arr.Rechtbank te Rotterdam is Cornelis van Schelven, graanhandelaar te Middelharnis in staat van faillissement verklaard met benoeming van de Edelachtbare Heer Mr.Dr. B.I. Zijlstra tot Rechter-commissaris - Curator Mr. H.P. Hermans - Brielle, 23.12.1929 (Dossier van Schelven/CBG)

Volgens beschikking van de Rechter-commissaris in het faillissement van C. van Schelven, graanhandelaar te Middelharnis moeten schuldvorderingen voor 15.12.1929 bij den curator worden ingediend - Brielle, 16.01.1930 (idem)

Door het in kracht van gewijsde gaan van de beschikking enz. gegeven op het verzet tegen de eenige uitdeelingslijst, is deze verbindend geworden. Volgens de Beschikking van de Rechter-commissaris in het faillissement van C. van Schelven, graanhandelaar te Middelharnis wordt dit uitgesproken, tenzij schulden voor 15.02.1930 zijn betaald (idem)

Faillissement beŽindigd verklaard per 07.11.1930 - (Adv.Coll.CBG)

Aangifte door Pieter van Schelven, 30 jaar, molenaar, wonende Oude Tonge, die heeft verklaard, dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op de 10.02. te vier uren des morgens in het huis numero 201, wijk A, in deze gemeente, uit zijne echtgenoote Diederika Catharina Schipper, zonder beroep, wonende Oude Tonge, welk kind genaamd zal worden CORNELIS -10.02.1890 - acte 16 (BS Oude Tonge)

Ondertrouwd: C.van Schelven en C.MA.Groenendijk - Middelharnis/Geertruidenberg, 28.03.1919 (Adv.Coll.CBG)

Gehuwd, alsmede dank voor ondervonden belangstelling: C.van Schelven en C.M.A. Groenendijk -Middelharnis, 16.04.1919 (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van C. van Schelven, echtg.van C.M.AGroenendijk, eerder echtg.van Mej. Maria Kanters, bijna 46 jaar - get. Wed. C.van Schelven-Groenendijk - Middelharnis, 29.12.1935 (Adv.Coll.CBG)

In Februari 1955 bij het overlijden van haar schoonmoeder(C-Xc) woont C.van Schelven-Groenendijk in Middelharnis (Rouwkaart)

C-XIh
Dirk van Schelven, geboren 14.01.1893 Oude Tonge, graanhandelaar, overleden 16.01.1979 Schiedam, zoon van Pieter (C-Xc) en Diderika Catharina Schipper
huwt 1e 11.07.1923 Dreischor(huwelijk door echtscheiding ontbonden volgens aantekening BS Dreischor d.d.29.06.1939)
Jacomina Maatje Beije, geboren 11.01.1898 Dreischor, overleden 05.07.1981 Schiedam, dochter van Leendert Jacob Beije en Cornelia Klaasse
huwt 2e 15.07.1942 Rotterdam wederom met
Jacomina Maatje Beije, geboren 11.01.1898 Dreischor, overleden 05.07.1981 Schiedam, dochter van Leendert Jacob Beije en Cornelia Klaasse
uit dit huwelijk geen kinderen

Aangifte door Pieter van Schelven, 33 jaar, molenaar, wonende Oude Tonge, die heeft verklaard, dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op de 14.01. te een uren des morgens in het huis 243 A, in deze gemeente, uit zijne echtgenoote Diederika Catharina Schipper, zonder beroep, wonende Oude Tonge, welk kind genaamd zal worden DIRK -16.01.1893 - acte 2 (BS Oude Tonge)

Gehuwd, alsmede dank voor betoonde belangstelling: D.van Schelven en J.M. Beije - Dreischor, 11.07.1923 (Adv.Coll.CBG)

Wonen Februari 1955 bij overlijden moeder (C-Xc) in Schiedam(Rouwkaart)

graf Oude Tonge - openbare begraafplaats (klik voor een vergroting)C-XIi
Willem Martinus van Schelven, geboren 17.07.1894 Oude Tonge, koopman in granen, later molenaarsknecht, overleden 25.06.1973 Oude Tonge (gem.Oostflakkee), zoon van Pieter (C-Xc) en Diderika Catharina Schipper
huwt 20.04.1932 Rotterdam
Cornelia den Rooijen, geboren 02.08.1906 Oude Tonge, overleden 09.03.1984 Dirksland, dochter van Willem den Rooijen en Krijna Bouman

kinderen:
1. DIEDERIKA CATHERINA, geboren 10.10.1932 Rotterdam, huwt 02.07.1952 Oude Tonge met J.J.VISBEEN

Aangifte door Pieter van Schelven, 34 jaar, molenaar, wonende Oude Tonge, die heeft verklaard, dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op de 17.07. te half twee des morgens in het huis 243A, in deze gemeente, uit zijne echtgenoote Diederika Catharina Schipper, zonder beroep, wonende Oude Tonge, welk kind genaamd zal worden WILLEM MARTINUS -19.07.1894 - acte 54 (BS Oude Tonge)

W.M.van Schelven, koopman in granen, woont Prins Hendriklaan 5a, Rotterdam (Adresboek van Rotterdam, uitgave 1939)

Wonen Februari 1955 bij overlijden moeder (C-Xc) in Oude Tonge (Rouwkaart)

Huwelijksdatum en aangiftedatum geboorte Diederika Catherina uit 10 jaren tafels en publicatie Rotterdamsch Nieuwsblad van BS op die data

C-XIj
Arie van Schelven, geboren 08.04.1898 Oude Tonge, handelaar in peulvruchten, controleur bij de Controle Dienst voor Granen en Peulvruchten(1930 -1948), overleden 20.10.1983 Dirksland, zoon van Pieter (C-Xc) en Diderika Catharina Schipper
huwt 06.12.1934 Sommelsdijk
Lijdia Cornelia Joppe, geboren 28.07.1904 Sommelsdijk, overleden 19.08.1979 Oostflakkee, dochter van Dimmen Joppe, landbouwer in Sommelsdijk, en Levina Moelker

kinderen:
graf Oude Tonge - oude begraafplaats (klik voor een vergroting)1. PIETER, geboren 07.09.1935 Oude Tonge, overleden 21.05.1939 Hilversum
2. LEVINA (FIENEKE) DIEDERIKA, geboren 16.03.1938 Oude Tonge, huwt 26.09.1963 Oude Tonge met PIETER SCHELLING, geboren 17.02.1941 Putten(Gld.), zoon van Jan Nicolaas Andreas Schelling en Lena Vos
3. PIETER DIMMEN, geboren 02.09.1941 Oude Tonge (volgt C-XIIh)
4. ALIDA MARIA DIEDERIKA, geboren 22.08.1946 Middelharnis, overleden 01.09.1951 Oude Tonge

Aangifte door Pieter van Schelven, 38 jaar, korenmolenaar, wonende Oude Tonge, die heeft verklaard, dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op de 08.04. te tien uren des avonds in het huis 243A, in deze gemeente, uit zijne echtgenoote Diederika Catharina Schipper, zonder beroep, wonende Oude Tonge, welk kind genaamd zal worden ARIE - 09.04.1898 - acte 21 (BS Oude Tonge)

Wonen Februari 1955 bij het overlijden van zijn moeder (C-Xc) in Middelharnis (Rouwkaart)

Lijdia Cornelia Joppe, geboren 28.07.1904, dochter van Dimmen Joppe, geboren 26.01.1871 Stad aan 't Haringvliet, landbouwer te Sommelsdijk, overleden 15.07.1938 Sommelsdijk, gehuwd 06.04.1900 Ellemeet met Levina Moelker, geboren 27.09.1873 Ellemeet in " 't Nieuwe Huis", overleden 13.04.1949 Sommelsdijk, huwt 06.12.1935 Oude Tonge, Arie van Schelven, geboren 08.04.1898 Oude Tonge, handelaar in peulvruchten, later controleur etc. (Familieboek Joppe)

PIETER:
Aangifte van overlijden op 21.05.1939 des namiddags 7 uur in Hilversum,van PIETER VAN SCHELVEN, 3 jaren, zonder beroep, geboren en wonende Oude Tonge, zoon van Arie van Schelven, graanhandelaar, en van Lydia Cornelia Joppe, zonder beroep, beiden wonende Oude Tonge - 22.05.1939 - acte 66 (BS Hilversum)

Acte van overlijden volgens uittreksel van de BS Hilversum - 23.05.1939 - acte 11 (BS Oude Tonge)

molen "De Hoop", Alblasserdam (circa 1920) graf Oude Tonge - openbare begraafplaats (klik voor een vergroting)C-XIk
Pieter van Schelven, geboren 26.10.1899 Oude Tonge, molenaar, graanhandelaar, overleden 29.06.1983 Hilversum, zoon van Pieter (C-Xc) en Diderika Catharina Schipper
huwt 26.11.1952 Rotterdam
Catharina Rokuzina Elise Stehouwer, geboren 12.01.1915 Hendrik Ido Ambacht, wijk-verpleegster/maatschappelijk werkster/Med.Pedagoge, overleden 28.01.1993 te Ens, dochter van Pieter Stehouwer en Catharina Rokuzine van den Hoek

kinderen:
1. PIETER, geboren 08.05.1954 Rotterdam (volgt C-XIIi)

Aangifte door Pieter van Schelven, 39 jaar, korenmolenaar, wonende Oude Tonge, die heeft verklaard, dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op de 26.10 te acht uren des morgens in het huis 247A, in deze gemeente, uit zijne echtgenoote Diederika Catharina Schipper, zonder beroep, wonende Oude Tonge, welk kind genaamd zal worden PIETER -27.10.1899 - acte 78 (BS Oude Tonge)
Het echtpaar woont Februari 1955 bij het overlijden van zijn moeder(C-Xc) in Oude Tonge (Rouwkaart)

PIETER was gedurende korte tijd molenaar op deze korenmolen "De Hoop" te Alblasserdam (gebouwd 1847 - gesloopt 1955)

graf Oude Tonge - openbare begraafplaats (klik voor een vergroting). Psalm 85 vers 8: O Here, toon ons uw goedertierenheid, en schenk ons uw heil! Letterlijk vertaling uit het Hebreeuws: 'Adonai, toon ons Uw verbondstrouw en schenk ons Uw bevrijding'. C-XIm
Izak van Schelven, geboren 08.12.1915 Oude Tonge, korenmolenaar, overleden 17.09.1976 Oude Tonge (gem.Oostflakkee), zoon van Pieter (C-Xc) en Diderika Catharina Schipper
huwt 17.08.1949 Middelharnis
Suzanne Cornelia Dambruin, geboren 16.05.1926 Sommelsdijk, overleden ca. --.08.1993 Middelharnis

kinderen:
1. DIEDERIKA CATHARINA. geboren 20.06.1951 Oude Tonge
2. JACOB JACOBUS, geboren 19.08.1956 Oude Tonge

I. van Schelven en S.C.van Schelven-Dambruin zijn mede vermeld onder de rouwadvertentie van Martijntje Cornelia -1952 - (Adv. Coll. CBG)

Het echtpaar woont Februari 1955 bij het overlijden van moeder, resp. schoonmoeder (C-Xc) in Oude Tonge (Rouwkaart)

C-XIn
John van Schelven, geboren 20.12.1900 Grand Haven, Michigan (USA), real estate and insurance agent/owner, overleden in 1981 in Grand Haven, Michigan (USA) en begraven Lake Forest Cemetary aldaar. Zoon van Willem/William I (C-Xd) en Minnie Sprick
huwt --.10.1927
Maleta Ziernet, geboren in 1898. Overleden in 1979 in Grand Haven, Michigan (USA) en begraven Lake Forest Cemetary aldaar.

Uit dit huwelijk geen kinderen

C-XIo
William van Schelven,  geboren 08.06.1902 Grand Haven, Michigan (USA), overleden Grand Haven, begraven Lake Forest Cemetary aldaar, zoon van Willem/William I (C-Xd) en Minnie Sprick
huwt --.05.1926
Lillian Ruch

kinderen:
1. NORMA, geboren op 18.01.1925 in Grand Haven, Michigan (USA).
huwt
1e 1945 JACK WESSSEL. Jack is overleden in 1983 in Grand Haven, Michigan (USA), begraven Lake Forest Cemetary aldaar.
2e 1989 WILLIAM (BILL) VYNN. Bill is overlden in 2001 in Grand Haven, Michigan (USA), begraven Lake Forest Cemetary aldaar.

Uit het huwelijk met Jack Wessel is geboren: Charlene (Sharni) Wessel, geboren --.08.1946

C-XIp
Louis Henry van Schelven, geboren 23.09.1904 Grand Haven, Michigan (USA), Vice President of what is now called 5th Third Bank, town leader, overleden in 1997 in Grand Haven, Michigan (USA), begraven Lake Forest Cemetary aldaar. Zoon van Willem/William I (C-Xd) en Minnie Sprick
huwt 18.06.1928 Grand Haven, Michigan (USA)
Hazel Snell, geboren 01.09.1907 Muncie, Indiana (USA), dochter van William Snell en Lillian Connor (uit lerland). Overleden in 1999 in Grand Haven, Michigan (USA), begraven Lake Forest Cemetary aldaar.

kinderen:
1. ROBERT, geboren 15.04.1932 Grand Haven, Michigan (USA) (volgt C-XIIj)
2. JOHN WILLIAM (JACK), geboren 02.08.1935 Grand Haven, Michigan (USA) (volgt C-XIIk)
3. DONN, geboren 18.11.1943 Grand Haven, Michigan (USA) (volgt C-XIIm)

C-XIq
Martin George van Schelven, geboren 17.06.1908 Grand Haven, (Michigan, USA), insurance executive, overleden 16.01.1971 Grand Haven (Michigan USA), begraven Lake Forest Cemetary aldaar, zoon van Willem/William I (C-Xd) en Minnie Sprick
huwt 24.06.1935 Allegan (Michigan, USA)
Aurelia Daisy (Sis) van den Bosch, geboren 25.10.1911 Grand Haven, Michigan (USA), dochter van Conrad van den Bosch en Daisy Aurelia Norcross. Sis is overleden 16.10.2001 in Grand Haven, Michican (USA) en begraven Lake Forest Cemetary aldaar.

kinderen:
1. NANCY, geboren 29-08-1939 in Grand Haven (Michigan, USA), nu gepensioneerd (2005). Voorheen Occupational Therapist, dochter van Martin van Schelven en Aurlin (Aurelia) van den Bosch. Huwt  15-06-1963 met James Davis Solon. Geboren op 24-08-1940 in Oak Park (Illinois, USA), former Naval officer, now Aviation Defense Lawyer after Law School, University Kansas. Zoon van John James Solon en Mary Catherine Davis.
Kinderen:
    1 Elizabeth Anne (Liz) Solon, geboren op 10-10-1968 in Honolulu, Hawaii Liz huwt Daniel (Dan) C. Jackson.
       Dan is Packaging Engineer Heinz Company. Kinderen van Liz en Dan:
       1  James Davis Jackson, geboren op 18-01-1991 in Rochester (NY, USA).
       2  Matthew William Jackson, geboren op 30-01-1993 in Rochester (NY, USA).
    2 Jennifer Eileen (Ginger) Solon is geboren op 10-09-1970 in Newport New, Virginia. Ginger is immigration lawyer with Baker,
       MacKenzie law firm in Chicago. Ginger huwt 14-08-1989 met Michael Curtis Partee, geboren 09-10-1969 (?) in Dearborn (Michigan,
       USA), zoon van Frank Partee en Alma Rosso. Michael is environmental lawyer at Attorney General's Office, Chicago.
       Kind van Ginger en Michael:
       1  Kathryn Grace Partee, geboren op 26-01-2005 in Chicago (Illinois, USA).

2. CONNIE, geboren 03-04-1950 in Grand Haven (Michigan, USA). Connie is English Teacher at Grand Haven High School.

Graf van C-XIr Anthonie en zijn vrouw Willemina C-XIr rouwkaart echtgenote C-XIr Willemina Overgaauw rouwkaart C-XIr Anthonie
Anthonie van Schelven
, geboren 17.03.1907 Krimpen a/d IJssel, kantoorbediende, overleden 22.07.1998 Rotterdam, zoon van Antonie Johannes (C-Xe) en Pieternella van der Lugt
huwt 30.08.1933 Rotterdam
Willemina Maria Overgaauw, geboren 25.10.1908 Rotterdam, overleden

kinderen:
1. EMMA, geboren 04.11.1939 Rotterdam. Emma trouwt 26.08.1965 Rotterdam met Hendrik Jacobus de Schipper, geboren 24.02.1945, overleden 31.08.1998 Raamsdonk. Kinderen van Hendrik en Emma zijn Anthonia (Antoinette), geboren 19.03.1967 en Geertruida Willemina (ThťrŤse), geboren 10.09.1968.
2. WILLEM ANTHONIE (Wim), geboren 13.12.1950 Rotterdam (volgt C-XIIo)

C-XIs
Teunis van Schelven, geboren 08.09.1914 Rotterdam, overleden 19.10.2002 Rotterdam, zoon van Antonie Johannes (C-Xe) en Pieternella van der Lugt
huwt 16.02.1944 Rotterdam
H. Miedema, overleden 09.08.2001 Rotterdam, 13.08.2001 gecremeerd Rotterdam

kinderen
1. PIETERNELLA HENDRINA (ELLY) geboren 02.08.1946 Rotterdam. Huwt 30.12.1965 Rotterdam, Ger van Dam. Huwelijk door scheiding ontbonden. Kind: 1. BOB geboren 31.01.1969.
2. ANTONIA JOHANNA (ANS) geboren 10.11.1950 Rotterdam, huwt 19.05.1972 Etten-Leur, Gerben Jacobus van Dijk.  Huwelijk door scheiding ontbonden. Gerben is 21.12.2004 overleden Rotterdam.. Kinderen:
1. Ilse, geboren 18-07-1975 Rotterdam
2. Thomas, geboren 17.12.1976 Rotterdam
3. Hilde, geboren 29.03.1978 Capelle a/d IJssel
4. Esther, geboren 24.01.1986 Rotterdam
5. Matthias, geboren 01.01.1988 Rotterdam

C-XIt
Willem van Schelven, geboren 24.07.1919 Rotterdam, directeur van een kunstmestbedrijf, overleden 18.10.1981 Dordrecht, zoon van Antonie Johannes (C-Xe) en Pieternella van der Lugt
huwt 01.03.1944 Rotterdam
Adriaantje Noorlander, geboren 07.05.1921 Rotterdam. Overleden op 26.04.1983 Arnhem, begraven 29.04.1983 Papendrecht

kinderen:
1. PIETERNELLA AALTJE, geboren 17.09.1945 Doesburg, huwt met P.A. (Mannes) Emst. 3 kinderen: AriŽnne Nynke MariŽlla geboren op 30 Ė03-1969, Cathelijne en Friso.
2. GERDA ANTONIA JOHANNA, geboren 17.04.1950 Doesburg. Huwt met Peter de Jager. 1 kind: Robin.

C-XIu
Teunis Cornelis van Schelven, geboren 27.05.1912 Rotterdam, stoffeerder, overleden 08.12.1963 Rotterdam, zoon van Cornelis (C-Xf) en Pietertje van den Heerik
huwt 06.11.1946 Rotterdam
Marie Wilhelmina Cornelia van den Ham, geboren 23.01.1923 Rotterdam

C-XIv
Marinus van Schelven, geboren 16.08.1917 Rotterdam, overleden 10.10.1994 Rotterdam, crematie 13.10.1994 in "Hofwijk", Rotterdam-Overschie, zoon van Cornelis (C-Xf) en Pietertje van der Lugt
huwt
Francisca van Ooijen

kinderen:
1. MARIA/RIA
2. MARINUS/RINUS

Mededeling van overlijden van Marinus van Schelven, 77 jaar, man, vader, schoonvader en opa - get. F. van Schelven-van Ooijen, Ria en Bertus, Rinus en Ans, Anna en Vera - 10.10.1994 - (Adv.R'dams Dagblad 12.10.1994)

C-XIw Guillaume (Wim) van Schelven (~1938)C-XIw Guillaume met dochter Elsje op zijn rug (1955)C-XIw partner Johanna met Elsje (1955)C-XIw
Guillaume Hubert Joseph van Schelven (Wim), geboren 23.07.1924 Krimpen a/d IJssel, overleden 24.03.1999 Hoorn, zoon van Johannes Pieter (C-Xh) en Maria Josephina Elize Wiers
huwt juni 1952 Alphen aan den Rijn (huwelijk ontbonden door echtscheiding volgens arrest Arr. Rechtbank te Amsterdam d.d. 18.02.1965)
Johanna Frederica van den Brink,  geboren 1.5.1929 Hillegersberg, dochter van Gerardus van den Brink en Bartholomean Maria Timmermans
huwt voor een tweede maal ~1966
Thymontje Kroon, geboren 3-12-1929 Hoorn, dochter van Gerrit Kroon en Geertje Rooker.

Over Bartholomean Maria Timmermans: zakenvrouw van het eigen familiebedrijf: Maison Van den Brink (hoeden en shawls) met vestigingen in A'dam/Den Haag/Rotterdam. Haar vader was slager te Rotterdam.
Over Gerardus van den Brink: eerst machinebankwerker, dan marktkoopman (van de hoedjes die Timmermans maakte) daarna het eigen bedrijf "Maison Van den Brink". Later oprichter Avifauna. In 1952 benoemd tot ereburger van Culemborg.

C-XIw-1 Elsje van Schelven met Paul Aslett (1994)kinderen (uit het eerste huwelijk):
1. Maria Josephine Elise (Elsje), geboren 4.4.1953 Pretoria (Zuid-Afrika). Na de scheiding van haar ouders (1965) is Elsje toegewezen aan haar moeder. Elsje en haar moeder zijn verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk en is de achternaam van haar stiefvader gaan voeren (Keith Peskett). Elsje is aanvankelijk 1.12.1979 Ringwood (Hampshire UK) gehuwd met Glyn Helliwell en na scheiding in 1984 is Elsje hertrouwd 12.4.2001 Zuid-Afrika met de heer Paul Edward Aslett. Pauls eerdere echtgenote is overleden aan een auto-ongeluk in 1995. Paul Edward Aslett is 1.11.1947 geboren Acton, London, zoon van Charles Edward Aslett en Henrietta Viney. Hij heeft twee kinderen uit zijn eerste huwelijk; Joanna Aslett, 13.3.1975 and Mark Aslett 1.8.1977.

(uit het tweede huwelijk):
2. Guilleaume Hubert Joseph (Guy), geboren 8-11-1967 te Hoorn (volgt C-XIIn)
3. Thymone, geboren in 17 juli 1969 te Hoorn. Thymone heeft een zoon Jory Guy Anthony Braster, geboren 29-3-1990 te Hoorn (?) en een dochter Amy van der Kraats, geboren 24-9-2004 te Hoorn (?).

Het eerste echtpaar wordt vermeld als W. en J.F. van Schelven - Van den Brink, en kind (Elsje), wonende Pretoria in een advertentie met mededeling van overlijden van vader, schoonvader en opa Gerardus van den Brink op 09.02.1955 te Soest met op 12.02.1955, na een Requiemmis, op de Rooms-katholieke Begraafplaats, aldaar te doen begraven.

Het tweede echtpaar heeft te Hoorn gewoond.

Paul Aslett met Elsje van Schelven op weg met een Jaguar XK150 drophead Een rit voor klassiekers, gebaseerd op de Rally de Monte Carlo, waaraan Paul Aslett heeft deelgenomen.

C-XIx
Pieter Antonie van Schelven, geboren 29.04.1924 Rotterdam, zoon van Antonie Johannes (C-Xe) en Pieternella van der Lugt
huwt
1e 30.10.1952 Kattendijke, Maria G. Smits, overleden op 11.11.1994 Alphen (N-Br)
2e 10.08.1996 Trenton (Canada) Wilhelmina Pieternella Smits-Moelker

Kinderen (uit het eerste huwelijk)
1 PIETERNELLA ADRIANA (ELLIE), geboren 04.10.1956 Hilversum, huwt 19.03.1982 Humphrey Martherus geboren 12.1.???? geen kinderen
2 BARTHOLOMEUS ANTONIE JOHANNES (BART), geboren op 12.07.1961 Den Dolder, geen kinderen.