Stamreeks C tiende generatie Van Schelven

C-Xa Izaak van SchelvenC-Xa
Izaak van Schelven, geboren 25.03.1846 Ridderkerk, korenmolenaar, tapper, kastelein, later verzekeringsagent, overleden 05.12.1905 Delft, zoon van Cornelis (C-IXc) en Martijntje Duijser
o.t./huwt 1e 28.09719.10.1871 Hendrik Ido Ambacht
Jaantje den Hartog, geboren 19.10.1846 Hendrik Ido Ambacht, overleden 12.12.1886 Dubbeldam, dochter van Nicolaas den Hartog en Hendrika Bachman
huwt 2e 23.02.1888 Dordrecht
Kaatje Bouman, geboren 17.12.1854 Dordrecht, overleden 01.09.1890 Dubbeldam, wed. van Hendrik Herks, dochter van Jan Bouman en Maria Waltman
huwt 3e 28.12.1893 Vlaardingen
Johanna Frederika Pieren, geboren 17.05.1869 Dubbeldam, dochter van Cornelis Pieren en Maaike van der Wulp

kinderen:

uit het eerste huwelijk:
1. MARTIJNTJE CORNELIA, geboren 25.04.1872 Dubbeldam, overleden 17.01.1928 Rotterdam, huwt 1e 22.09.1892 Dubbeldam (huwelijk door echtsch.ontbonden door Arr.Rechtbank d.d. 22.02.1897 met PIETER JACOB KOOYMAN, geboren 16.08.1865 Dordrecht, overleden 27.12.1912 Rotterdam; huwt 2e 14.11.1917 Rotterdam met haar neef HENDRIK NICOLAAS VAN SCHELVEN, geboren 01.04.1886 Krimpen aan den IJssel, overleden 20.06.1956 Rotterdam, zoon van Willem van Schelven en Lijsje den Hartog; hij huwt 2x met Jannetje Kerger (zie ook C-XId)
2. NICOLAAS, geboren 26.07.1873 Dubbeldam, overleden 21.06.1875 Dubbeldam
3. HENDRIKA, geboren 04.12.1874 Dubbeldam, overleden 18.08.1875 Dubbeldam
4. NICOLAAS, geboren 11.12.1875 Dubbeldam, overleden 05.07.1876 Dubbeldam

uit het tweede huwelijk:
5. CORNELIA MARIA, geboren 09.03.1889 Dubbeldam, overleden 09.06.1975 Rotterdam, huwt 07.08.1918 Dordrecht met STEVEN HENDRIK VAN ZADELHOFF, geboren 22.05.1887 Dordrecht, machinist grote vaart, overleden 26.03.1959 Rotterdam, zoon van Willem van ZadelhofFen Jacoba Louwman
6. een levenloos kind, geboren 27.08.1890A Dubbeldam uit het derde huwelijk:
7. JOZINA MAAIKE,geboren 22.10.1894 Vlaardingen, overleden 10.12.1972 Delft, huwt 03.03.1922 Delft met JAN ARIE ADVOCAAT, geboren 28.02.1896 Delft, rijwielhersteller, magazijnmeester, overleden 27.02.1980 Delft, zoon van Aart Advocaat en Antje Adriana Rosendaal
8. PETRONELLA, geboren 24.05.1896 Vlaardingen, overleden 14.11.1976 Baam, huwt 16.08.1930 Delft met JACOBUS CORNELIS VAN BREMEN, geboren 12.04.1897 Meester Cornelis (N.O. Indie), overleden 26.06.1944 door verdrinking bij torpedering van het s.s."Van Waerwijck" gedurende oorlogshandelingen in N.O. IndiŽ.
9. CORNELIA, geboren 30.11.1897 Rotterdam, overleden 28.05.1984 Groenlo, huwt 01.07.1921 's-Gravenhage met IR.SOLCO WALLE VAN WETTUM, geboren 08.12.1898 Makassar (Celebes), overleden 30.09.1953 's-Gravenhage, zoon van Bertus Anton Jacobus van Wettum en Anne Maria Tromp
10. NICOLAAS, geboren 19.06.1899 Rotterdam (volgt C-XIa)
11. JOHANNA FREDERIKA, geboren 01.04.1903 Delft, overleden 19.09.1986 Amersfoort, huwt 05.08.1925 Delft met LEENDERT MUNNIK, geboren 08.07.1900 Delft, laboratorium-beambte Ned.Kabelfabriek, overleden 09.07.1983 Amersfoort, zoon van Franciscus Leonardus Munnik en Hendrika Johanna van Kralingen
12. IDA, geboren 16.07.1906 Delft, huwt 02.09.1926 Delft met IR. HENRICUS JOANNES VAN BREMEN, geboren 02.12.1900 Tjimaih, Java(NOI), techn.medewerker van een suikerfabriek, leraar HTS, Haarlem, overleden 09.09.1957 Haarlem, won. Bloemendaal, zoon van Henricus Joannes van Bremen en Margot Huber

Aangifte door Cornelis van Schelven, 23 jaar, koornmolenaar, won. Ridderkerk in huis geteekend C.nr.3, verklarende, dat op 25.03.1846, des voormiddags half twaalf, te zijnen huize een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Martijntje Duijser, zonder beroep, zijne huisvrouw, welk kind genaamd zal worden IZAK - 26.03.1846 - acte 52 (BS Ridderkerk)

Aangifte door Nicolaas den Hartog, 35 jaar, melkboer, won. in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat de 19.10. des nachts ten, &n ure in het huis geteekend A.63 te Hendrik Ido Ambacht, uit hem declarant en Hendrika Bachman, zonder beroep, zijne huisvrouw, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, en aan hetzelve de voornaam van JAANTJE te willen geven - 19.10.1846 - acte 53 (BS Hendrik Ido-, Oostendam en Schildmanskinderen Ambacht

Izak van Schelven, het beroep van molenaar van zijn vader geleerd hebbende, vestigt zich te Dubbeldam op de molen "Prins van Oranje" en zou aldaar in het bezit geweest zijn van een "molenbeker"(molenaars-gildebeker) met daarop het familiewapen. Hij zou deze verkocht hebben aan "Het Dordrechts Museum" Bij navraag komt deze beker echter niet voor in de collecties van noch het Museum Mr. Simon van Geijn als het Dordrechts Museum. Hij heeft in de loop der jaren het beroep van molenaar achter zich gelaten en zich als koopman, kastelein/tapper en handelsreiziger laten registreren.

Molenbeker, zoals gebruikt door de gilden (1713)Voorbeeld van een molenbeker, zoals deze door de gilden werden gebruikt. Het hiernaast getoonde exemplaar uit 1713 was in het bezit van het Molenaarsgilde te Rotterdam en is volgens de hierop aangebracht inscriptie geschonken door Pieter Kraay, alsmede de vermelding van de namen van de overlieden in het jaar 1722 en twee gedichtjes:

Men zegt de molen maalt,
En draait met alle winden,
Dat rijkelijk, o vrinden,
Uw zorg en zweet betaalt.

't Geluk dat wispelturig,
Dan streelt en dan weer stug,
Den sterveling biet den rug,
Draait ook en keert gedurig,
Maar weest Gij eensgezind,
Wilt ieder 't zijne geven,
Dan loopt geheel Uw leven,
't geluk U voor de wint

(Uit "AVENUE" - Juli 1978 - "De Vakorganisaties van weleer")

Aangifte door Johannes Bouwman, 33 jaar, arbeider, won. Dordrecht, verklarende, dat hem uit zijn huisvrouw Maria Waltman, z.b. won. Dordrecht, op de 17.12.1854 des namiddags ten 5 ure, een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren in huis C.nr.191, gen. Blaszusvest, hetzelve de voornaam KAATJE gevende -18.12.1854 - acte 778 (BS Dordrecht)

Aangifte door Cornelis Pieren, 31 jaar, arbeider, won. Dubbeldam, verklarende, dat op 17.05. voormiddag 2 uur, in Dubbeldan huis B.nr.35 is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, Maaike van der Wulp, zonder beroep, won. Dubbeldam, echtgenote van de aangever, aan welk kind de naam wordt gegeven van JOHANNA FREDERIKA -18.05.1869 - acte 56 (BS Dubbeldam)

Iz.van Schelven, van Dubbeldam, ondertrouwd met A den Hartog - H.I. Ambacht, 28.09.1871
(Adv.Coll.CBG)

IZAK VAN SCHELVEN, geboren Ridderkerk, 25 jaar, koornmolenaar, won. Dubbeldam, onlangs te Krimpen a/d IJssel, meerderj. zoon van Cornelis van Schelven, koornmolenaar, en Martijntje Duijser, zonder beroep, zijn huisvrouw, beiden won. Krimpen a/d IJssel, huwt JAANTJE DEN HARTOG, geboren Hendrik Ido Ambacht, zonder beroep, won. Hendrik Ido Ambacht, meerderj. dochter van Nicolaas den Hartog, overleden en Hendrika Bachman, melkboerin, won. Hendrik Ido Ambacht - 19.10.1871 - acte 17 (BS Hendrik Ido Ambacht)

Overleden Adriana den Hartog, 40 jaar - getrouwd I.van Schelven Czn. en M.C. van Schelven Iz.dochter- Dubbeldam,12.12.1886 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte van overlijden op 12.12.1886 van ADRIANA DEN HARTOG, 40 jaar, zonder beroep, echtgenote van Izaak van Schelven, kastelein, won. Dubbeldam, dochter van Nicolaas den Hartog en Hendrika Bachman - 14.12.1886 - acte 106 (BS Dubbeldam)

Dankbetuiging voor ondervonden belangstelling bij het overlijden van mijn echtgenote en moeder - getrouwd I.van Schelven en M.C. van Schelven Iz.dochter - Dubbeldam, 24.12.1886 (Adv.Coll.CBG)

IZAK VAN SCHELVEN, 41 jaar, geboren Ridderkerk, koopman, won. Dubbeldam, wedn. van Adriana den Hartog, meerderj. zoon van Cornelis van Schelven, zonder beroep, won. Capelle a/d IJssel, en Martijntje Duijser, overleden, huwt KAATJE BOUMAN, 33 jaar, geboren Dordrecht, zonder beroep, won. Dordrecht, onlangs te Rotterdam, wed. van Hendrik Herks, meerderj. dochter van Johannes Bouman, overleden en Maria Waltman, zonder beroep, won. Dordrecht - 23.02.1888 - acte 25 (BS Dordrecht)

Catharina Bouman, 35 jaar, is na enige weken van smartelijk lijden overleden - getrouwd I. van Schelven - Dubbeldam, 01.09.1890 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte van overlijden op 01.09.1890 van KAATJE BOUMAN, 35 jaar, geboren Dordrecht, echtgen. van Izaak van Schelven, tapper, won. Dubbeldam, dochter van Jan Bouman, overleden, en Maria Waltman, zonder beroep, won. Dordrecht - 02.09.1890 - acte 96 (BS Dubbeldam)

Izak van Schelven bedankt voor de belangstelling bij het overlijden van (vader) Cornelis van Schelven -
Kapelle a/d IJssel, 20.04.1890 (Adv.Coll.CBG)

MARTIJNTJE CORNELIA:
Aangifte door Izak van Schelven, 26 jaar, koornmolenaar, won. Dubbeldam, van de geboorte op 25.04. namiddags 2 uur, te Dubbeldam in huis getekend A.225 van een kind van het vrouwelijk geslacht uit Adriaantje den Hartog, zonder beroep, echtgenote van de aangever, aan welk kind de voornamenis gegeven van MARTIJNTJE CORNELIA - 26.04.1872 - acte 64 (BS Dubbeldam)

PETER JACOB KOOIJMAN, meerderjarig, 27 jaar, zalmvischer, won. Dordrecht, geboren aldaar, zoon van Pieter Kooijman, en Anna Apolonia 't Hooft, ook genaamd Anna Apollonia van t Hooft, beiden overleden, gesch. echtgenoot van Huibertje Bijl, huwt MARTIJNTJE CORNELIA VAN SCHELVEN, minderjarig, 20 jaar, zonder beroep, won. Dubbeldam, geboren aldaar, dochter van Izak van Schelven, ook genaamd Izaak van Schelven, koffiehuishouder, en won. Dubbeldam, en van Adriaantje den Hartog, ook genaamd Adriana den Hartog, overleden - 22.09.1892 - acte 23 (BS Dubbeldam) in marge: huwelijk door echtsch. ontbonden bij vonnis Arr.Rechtbank, Rotterdam van 22.02.1897, ingeschr. in het Reg. van huwelijken en echtscheiding de 19.05.1897 - (BS Dordrecht)

Ingeschreven in de burgerlijke stand en ter hand gesteld door MARTIJNTJE CORNELIA VAN SCHELVEN, zonder beroep, won. Rotterdam, het Vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam d.d 22.02.1897, verklarende de ontbinding van het te Dubbeldam op 22.09.1892 gesloten huwelijk tussen bovengenoemde en PIETER JACOB KOOYMAN, beroep onbekend, won. alhier, en gewezen bij verstek op grond van overspel - acte 48 -19.05.1897 (BS Rotterdam)

HENDRIK NICOLAAS VAN SCHELVEN, 31 jaar, onderwijzer, geboren Krimpen a/d IJssel, won. Rotterdam, zoon van Willem van Schelven, koornmolenaar, en Lijsje den Hartog, zonder beroep, won. Krimpen a/d IJssel, huwt MARTIJNTJE CORNELIA VAN SCHELVEN, 45 jaar, zonder beroep, geboren Dubbeldam, won. Rotterdam, gescheiden echtgenote van Pieter Jacob Kooyman, dochter van Izak van Schelven en Adriaantje den Hartog, beiden overleden -14.11.1917 -acte 3318 (BS Rotterdam)

Aangezien het bij het tweede huwelijk om broers- en zusterskinderen handelde, werd toestemming van de Kroon vereist. In de betreffende huwelijksakte wordt hieraan echter niet gerefereerd

NICOLAAS:
Aangifte van geboorte op 26.07.1873, 09.00 uur am., in Wijk B, nr. 7 van NICOLAAS, zoon van Izak van Schelven, koornmolenaar, 27 jaar, en Adriaantje den Hartog - 28.07.1873 (BS Dubbeldam)

Aangifte van overlijden op 21.06. namiddag 3 uur te Dubbeldam in huis geteekend wijk B. nr.8 van NICOLAAS VAN SCHELVEN, oud 1 jaar, geboren en won. Dubbeldam, zoon van Izak van Schelven, koornmolenaar, en Adriaantje den Hartog, zonder beroep, beiden won. Dubbeldam - 22.06.1875 - acte 61 (BS Dubbeldam)

Mededeling van overlijden "door een noodlottig toeval (verdrinking) van ons enig zoontje, Nicolaas, ca. 2 jaar" - getrouwd I. van Schelven en A van Schelven-den Hartog - Dubbeldam, 21.06.1875 (Adv.Coll.CBG)

HENDRIKA:
Aangifte van geboorte op 04.12.1874, 03.00 uur am., in Wijk A, nr.8 van HENDRIKA, dochter van Izak van Schelven, koornmolenaar, 28 jaar, won. Dubbeldam, en Adriaantje den Hartog - 05.12.1874 - acte 174 (BS Dubbeldam)

Aangifte van overlijden op 18.08. voormiddags 8 uur te Dubbeldam in huis B.nr. 7 van HENDRIKA VAN SCHELVEN, oud 8 maanden, geboren en won. Dubbeldam, dochter van Isak van Schelven, koornmolenaar, en Adriaantje den Hartog, zonder beroep, won. Dubbeldam -18.08.1875 - acte 81 (BS Dubbeldam)

NICOLAAS:
Aangifte van geboorte op 11.12.1875, 03.00 uur v.m., in Wijk B, nr.7 van NICOLAAS, zoon van Izak van Schelven, koornmolenaar, 29 jaar, won. Dubbeldam, en Adriaantje den Hartog -11.12.1875 - acte 143 (BS Dubbeldam)
Aangifte van overlijden op 05.07. namiddags 6 uur te Dubbeldam in huis B.nr.6 van NICOLAAS VAN SCHELVEN, oud 6 maanden, geboren en won. Dubbeldam, zoon van Izak van Schelven, koopman, en van Adriana den Hartog, zonder beroep, beiden won. Dubbeldam - 06.07.1876 - acte 53 (BS Dubbeldam)
Mededeling van overlijden van "ons jongste kindje Nikolaas, ruim 6 maanden" - getrouwd I. van Schelven-den Hartog - Dubbeldam, 05.07.1876 (Adv.Coll.CBG.)

CORNELIA MARIA:
Aangifte door Izak van Schelven, 42 jaar, koopman, won. Dubbeldam, verklarende, dat op 09.03.1889 te Dubbeldam in huis B.nr.8 is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, zijn echtgenote Kaatje Bouwman, zonder beroep, won. Dubbeldam, welk kind genaamd zal worden CORNELIA MARIA -11.03.1889 - acte 48 (BS Dubbeldam)

Op 09.06.(1975) overleed onze zorgzame moeder en grootmoeder CORNELIA MARIA VAN SCHELVEN, weduwe van Steven Hendrik van Zadelhoff, op de leeftijd van 86 jaar - op wens van de overledene heeft de crematie in stilte plaats gevonden - getekend. Voorburg: C. Schuyf-van Zadelhoff en Leiden: Judith (Rouwkaart)

PETRONELLA:
Mededeling van overlijden van onze zuster, behuwdzuster, tante en oudtante PETRONELLA VAN BREMEN - VAN SCHELVEN op de leeftijd van 80 jaar - getekend uit aller naam: C.van Wettum-van Schelven en I. van Bremen-van Schelven - Baam, 14.11.1976 (Rouwkaart)

Jacobus Cornelis van Bremen is omgekomen ter hoogte van Tandjong Balai (Oostkust Sumatra) bij de torpedering van het s.s. "Van Waerwijck" (aantekening BS)

CORNELIA:
Aangifte door Izak van Schelven, 51 jaar, handelsreiziger, van de geboorte op 30.11.1897 om 06.00 uur v.m. in een huis aan de Zegwaardstraat, van een kind van het vrouwelijk geslacht uit Johanna Frederika Pieren, welk kind zal genaamd worden CORNELIA - 30.11.1897 - acte 9836 (BS Rotterdam)

Solco Walle van Wettum, geboren Makassar (N.O.I.) was Nederlander volgens art. 1a van de Wet op het Nederlanderschap van 1892.

Mededeling van overlijden van Cornelia van Schelven, wed.van Ir. S. W.van Wettum - 86 jaar - 28.05.1984 -Crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden op 01.06.1984 (Adv.)

graf te Krimpen a/d IJssel - klik voor een vergrotingC-Xb
Willem van Schelven, geboren 08.07.1851 Capelle op d'IJssel, koornmolenaar te Krimpen a/d IJssel op de door zijn vader gestichte molen "Onverwacht", huis A 77, Ned. Hervormd., overleden 24.01.1930 Krimpen a/d IJssel, zoon van Cornelis (C-IXc) en Martijntje Duijser
ondertrouwt/huwt 11.04/25.04.1878 Hendrik Ido Ambacht
Lijsje den Hartog, geboren 08.03.1852 Hendrik Ido Ambacht, overleden 21.10.1932 Krimpen aan de IJssel, dochter van Nicolaas den Hartog en Hendrika Bachman

kinderen: (alle geboren Krimpen aan den IJssel)
1. MARTIJNTJE CORNELIA, geboren 10.02.1879, overleden 30.09.1881 Krimpen a/d IJssel
2. NICOLAAS HENDRIK, geboren 21.07.1880 (volgt C-XIb)
3. CORNELIS, geboren 03.02.1883 (volgt C-XIc)
4. WILLEM, geboren 07.09.1884, overleden 08.08.1886 Krimpen a/d IJssel
5. HENDRIK NICOLAAS, geboren 01.04.1886 (volgt C-XId)
6. WILLEM, geboren 02.05.1888 (volgt C-XIe)
7. MARTIJNTJE HENDRIKA, geboren 05.02.1890, overleden 03.06.1974 Rotterdam, huwt I6/ 27.08.1914 Krimpen aan den IJssel (huwelijk door echtsch. ontbonden volgens vonnis van de Arr. Rechtbankte Rotterdam d.d. 12.03.1923, aangetekend BS Krimpen a/d IJssel d.d. 27.06.1923) met FEIKE ADRIAAN CORNELIS NADORT, geboren ca.1883 Harlingen, hoofdmachinist grote vaart, zoon van Cornelis Nadort en Catharina Alderina Schokens; huwt 26/ 15.06.1927 Rotterdam met HERMANUS KOP, geboren 30.11.1891 Bodegraven, machinist le klas, technisch hoofdambtenaar elektriciteitscentrale van het G.E.B. te Rotterdam, overleden 27.06.1973 Rotterdam, zoon van Cornelis Kop en Jannigje Pietertje Labrijn, en gescheiden echtgenoot van Use Maria Hedewig Konig
8. HENDRIKA, geboren 31.12.1891 Krimpen a/d IJssel, wijkverpleegster, overleden 16.04.1974 Rotterdam, huwt 05.07.1939 Rotterdam met JOHANNES BOSKELJON, geboren 17.12.1886 Rotterdam, machinist rijnvaart, kraanmachinist, overleden 20.09.1957 Maurik, zoon van Jan Boskeljon en Maria Rieuwerts, en gescheiden echtgenoot van Margaretha Smits
9. PIETER, geboren 01.09.1895 (volgt C-XIf)

Aangifte van geboorte door Cornelis van Schelven, 28 jaar, korenmolenaar, verklarende, dat op 08.07.1851 uit zijn huisvrouw Martijntje Dijser, zonder beroep, won. alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk genaamd zal worden WILLEM - 08.07.1851 - acte 30 (BS Cappelle en het Slot te Cappelle op d'IJssel)

Aangifte door Nicolaas den Hartog, 40 jaar, melkboer, won. Hendrik Ido Ambacht, verklarende, dat op 05.03.1852 des namiddags te 6 ure in huis getekend A.nr.63 te Hendrik Ido Ambacht uit Hendrika Bachman, zonder beroep, zijne huisvrouw, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, en hetzelve de voornaam van LIJSJE te willen geven - 06.03.1852 - acte 22 (BS Hendrik Ido Ambacht)

Ondertrouwd: Willem van Schelven, van Krimpen aan den IJssel en Lijsje den Hartog, van Hendrik Ido Ambacht-H.I. Ambacht, 11.04.1878 (Adv.Coll.CBG)

WILLEM VAN SCHELVEN, geboren Cappelle op d'IJssel, koornmolenaar, won. Krimpen a/d IJssel, meerderj. zoon van Cornelis van Schelven, koornmolenaar, won. Krimpen a/d IJssel, en Martijntje Duijzer, ook wel genaamd Martijntje Duijser, overleden, huwt LIJSJE DEN HARTOG, geboren Hendrik Ido Ambacht, 26 jaar, zonder beroep, won. Hendrik Ido Ambacht, meerderjarige dochter van Nicolaas den Hartog en Hendrika Bachman, beiden overleden - 25.04.1878 - acte 7 (BS Hendrik Ido Ambacht)

Gehuwd: Willem van Schelven en Lijsje den Hartog - Hendrik Ido Ambacht, 25.04.1878 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte door Peter van Schelven, zoon van de overledene, 34 jaar, klerk ter secretarie, won. Rotterdam, verklarende, dat op 24.01., des voormiddags 1 uur, huis A. nr. 231 is overleden WILLEM VAN SCHELVEN, 78 jaar, zonder beroep, geboren Capelle a/d IJssel, won. Krimpen a/d IJssel, echtgenoot van Lijsje den Hartog, zoon van Cornelis van Schelven en Martijntje Duijser, beiden overleden - 24.01.1930 - acte 3 (BS Krimpen a/d IJssel)

Overleden: Willem van Schelven, 78 jaar, getrouwd L. van Schelven-den Hartog - Krimpen a/d IJssel, 24.01.1930 (Adv.Coll.CBG)

Overleden: onze grootvader Willem van Schelven, 78 jaar - getrouwd Gouda: Cor, Wim E., Nico H. en Lida -Krimpen a/d Yssel, 24.01.1930 (Adv.Coll.CBG)

Aangifte door Pieter van Schelven, zoon van de overledene, 37 jaar, ambtenaar ter secretarie, won. Rotterdam,, verklarende, dat op 21.10. nammiddags te 7 ure, in het huis IJsseldijk 167 is overleden LIJSJE DEN HARTOG, wed. van Willem van Schelven, 80 jaar, zonder beroep, geboren Hendrik Ido Ambacht, won. Krimpen a/d IJssel, dochter van Nicolaas den Hartog en Hendrika Bachman, beiden overleden - 22.10.1932 -acte 38 (BS Krimpen a/d IJssel)

Overleden: Lijsje den Hartog, 80 jaar, wed. Willem van Schelven - Krimpen a/d IJssel, 21.10.1932 (Adv.Coll. CBG)

Overleden: onze grootmoeder Wed. L.van Schelven-den Hartog - Krimpen a/d IJssel, 21.10.1932 - getrouwd Gouda: Cor, Wim, Nico en Krimpen a/d IJssel: Lida (Adv.Coll.CBG)

Willem van Schelven gaat op 03.07.1867 (16 jaar oud) naar Ridderkerk voor het leren van het molenaarsvak, huwt te Hendrik Ido Ambacht en komt 17.05.1878 te Krimpen a/d IJssel terug en neemt aldaar de molen "Onverwacht" van zijn vader over. Deze laatste verhuist dan naar de gemeente Capelle a/d IJssel en blijft actief als koopman in granen en veevoer, die hij betrekt van zoon Willem. In de nacht van 15.05.1930 brandde de molen uit en een ravage bleef achter. Na herstel werd overgegaan op machinale maling en een typisch beeld verdween uit de omgeving.

MARTIJNTJE CORNELIA:
Aangifte door Willem van Schelven, 27 jaar, korenmolenaar, verklarende, dat zijn huisvrouw Lijsje den Hartog, zonder beroep, te zijnen huize Anr.77, op de 10.02.1879 ' s middags 1 uur is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind genaamd zal worden MARTIJNTJE CORNELIA -11.02.1879 - acte 14 (BS Krimpen aan den IJssel)

Aangifte door Willem van Schelven, 30 jaar, korenmolenaar, won. Krimpen a/d IJssel, verklarende, dat op 30.09. des avonds ten 5 ure, in huis A nr.95 is overleden MARTIJNTJE CORNELIA VAN SCHELVEN, 2 jaar, zonder beroep, geboren en won. Krimpen a/d IJssel, dochter van Willem van Schelven, en Lijsje den Hartog, zonder beroep, mede won. alhier - 01.10.1881 - acte 21 (BS Krimpen a/d IJssel)

Overleden: Martijntje Cornelia in de aanvallige leeftijd van 2  jaar - getrouwd W. van Schelven, L. van Schelven-den Hartog-Krimpen a/d IJssel, 30.09.1881 (Adv.Coll.CBG)

Dit kind is tengevolge van een ongeval in de molen te Krimpen a/d IJssel omgekomen.

WILLEM:
Aangifte door Willem van Schelven, 33 jaar, korenmolenaar, verklarende, dat zijn huisvrouw Lijsje den Hartog, zonder beroep, te zijnen huize Anr.95, op de 07.09.1884 voormiddags 7 uur is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind genaamd zal worden WILLEM - 08.09.1884 - acte 64 (BS Krimpen aan den IJssel)

Aangifte door Willem van Schelven, 35 jaar, korenmolenaar, won. in deze gemeente, vader van de overledene, verklarende, dat op de 18.08. des namiddags 1 ure in huis wijk A nr. 95 is overleden WILLEM VAN SCHELVEN, 1 jaar, zonder beroep, geboren en won. in deze gemeente, zn van de declarant en Lijsje den Hartog, zonder beroep, mede alhier woonachtig -19.08.1886 - acte 40 (BS Krimpen a/d IJssel)

Mededeling van het overlijden van "ons zoontje Willem, bijna 2 jaar" - getrouwd W. van Schelven, L. van Schelven-den Hartog - Krimpen a/d IJssel, 18.08.1886 (Adv.Coll.CBG)

Dit kind is eveneens ten gevolge van een ongeval in de molen van Krimpen a/d IJssel omgekomen, zijnde de directe aanleiding voor de bouw van een woning, waardoor de familie niet meer in de molen behoefde te wonen

MARTIJNTJE HENDRIKA:
Aangifte door Willem van Schelven, 38 jaar, korenmolenaar, verklarende, dat zijn huisvrouw Lijsje den Hartog, zonder beroep, te zijnen huize Anr.95, op de 05.02.1890, des namiddags 7 uur is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind genaamd zal worden MARTIJNTJE HENDRIKA - 08.02.1890 - acte 11 (BS Krimpen aan den IJssel)

FEKE ADRIAAN CORNELIS NADORT, 31 jaar, machinist, geboren Harlingen, won. Zaandam, zoon van Cornelis Nadort, overleden en Catharina Alderina Scholtens, z.b., won. Zaandam, huwt MARTIJNTJE HENDRIKA VAN SCHELVEN, 24 jaar, z.b., won. Krimpen a/d IJssel, doch binnen 6 maanden won. Rotterdam, dochter van Willem van Schelven, 63 jaar, korenmolenaar en Lijsje den Hartog, 62 jaar, beiden won. Krimpen a/d IJssel - 27.08.1914 - acte 21 (BS Krimpen a/d IJssel)
Uit beide huwelijken van Martijntje Hendrika zijn geen kinderen geboren

HENDRIKA:
Aangifte door Willem van Schelven, 33 jaar, korenmolenaar, verklarende, dat zijn huisvrouw Lijsje den Hartog, zonder beroep, te zijnen huize Anr.95, op de 31.12.1891 de namiddags 5 uur is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind genaamd zal worden HENDRIKA - 02.01.1892 - acte 1 (BS Krimpen aan den IJssel)

Uit het huwelijk van Hendrika met Jan Boskeljon zijn geen kinderen geboren

graf Oude Tonge - oude begraafplaats (klik voor een vergroting)C-Xc Pieter van SchelvenC-Xc
Pieter van Schelven, geboren 29.12.1859 Krimpen aan den IJssel, molenaar, overleden 12.11.1932 Oude Tonge, zoon van Cornelis (C-IXc) en Martijntje Duijser
huwt 01.08.1889 Dubbeldam
Diderika Catharina Schipper, geboren 22.03.1869 Dubbeldam, overleden 27.02.1955 Middelharnis, dochter van Dirk Schipper en Maaike de Geus

kinderen:(alle geboren Oude Tonge)
1. CORNELIS, geboren 10.02.1890 (volgt C-XIg)
2. MAAIKE, geboren 08.03.1891, ongehuwd, overleden 10.05.1906 Oude Tonge
3. DIRK, geboren 14.01.1893 (volgt C-XIh)
4. WILLEM MARTINUS, geboren 17.07.1894 (volgt C-XIi)
graf Oude Tonge van de  zusjes Martijntje en Saartje - openbare begraafplaats (klik voor een vergroting)5. MARTIJNTJE CORNELIA, geboren 14.04.1897, overleden 02.12.1952 Oude Tonge, begraven aldaar, huwt IV 12.11.1919 (huwelijk door echtscheiding ontbonden volgens aantekening Bev.Reg. Oude Tonge per 11.11.1935) met GERRIT VAN ES, geboren 16.10.1889 Oude Tonge, landbouwer, overleden 14.12.1947 Goudswaard, zoon van Nicolaas van Es en Anna Soldaat ; hij huwt Tl 30.08.1938 Goudswaard met Maria Lena Gebraad, zij huwt 2V 24.09.1941 Rotterdam met JOHANNES PIETER CRAAMER, geboren 29.03.1881 IJsselmonde, expert scheepvaartinspectie, overleden 22.01.1964 's-Gravenhage, begraven Vlaardingen, zoon van Nicolaas Craamer en Wilhelmina Brustina Hoevens en wedn. van Pietje Boer
6. ARIE, geboren 08.04.1898 (volgt C-XIj)
7. PIETER, geboren 26.10.1899 (volgt C-XIk)
8. SAARTJE CATHARINA, geboren 02.12.1901, overleden 07.04.1995 Middelharnis, begraven 11.04.1995 Oude Tonge, huwt 23.05.1957 Rotterdam met WILLEM KRANENDONK, geboren 23.02.1895 Ridderkerk, tuinder, overleden 13.12.1983 Ridderkerk, wedn. van Adriaantje Visser, zoon van Paulus Kranendonk en Adriaantje Labrijn
graf Oude Tonge - oude begraafplaats (klik voor een vergroting)9. ALIDA, geboren 16.04.1904, overleden 02.10.1939 Oude Tonge
10. IZAK, geboren 29.08.1908. overleden 15.02.1909 Oude Tonge
11. IZAK, geboren 08.12.1915 (volgt C-XIm)

molen De Korenbloem, Oude TongeFoto van molen De Korenbloem.

Pieter van Schelven, wordt evenals zijn broers Izak en Willem molenaar en blijft op de molen (van zijn vader te Krimpen a/d IJssel) als knecht bij zijn broer Willem tot hij in 1889 naar Oude Tonge vertrekt en daar een eigen molen krijgt. Deze molen "De Korenbloem", Molendijk 50, staande aan de zuidwestzijde van het dorp Oude Tonge, is in 1748 gebouwd als korenmolen, type grondzeiler. Het is een ronde stenen molen, de kap gedekt met dakleer, voorzien van een gietijzeren as en ijzeren roeden. De Oudhollandse wiekvorm heeft een vlucht van 23.65 mtr.. De molen is voorzien van twee koppels maalstenen en is niet meer in bedrijf, doch wel bedrijfsvaardig en verkeert in een goede staat van onderhoud. Wordt tevens gebruikt als pakhuis. Over de historie is weinig bekend, slechts de op het noorden ingemetselde gevelsteen geeft het bouwjaar aan met de volgende tekst: "DEN EERTSEN STEEN IS GELEYT DOOR ABRAHAM CORNELISSE NOORTHOEVE OP DEN 25 JUNY ANNO 1748".  Sinds 1988 is de Molenstichting Goeree-Overflakkee eigenaar van de molen en liet de molen in 1989 grondig restaureren. (Zuid-Hollands Molenboek uitgegeven i.o.v. de Provinciale Molencommissie in 1961 door Samson, Alphen a/d Rijn - inventarisatienummer 218)

Aangifte van geboorte door Cornelis van Schelven, 36 jaar, korenmolenaar, welke ons heeft verklaard, dat zijn huisvrouw Martijntje Duijser, zonder beroep, in zijn huis A.nr.67 op 28.12. te elf ure middags is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de naam zal worden gegeven van PIETER -30.12.1859 - acte 62 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aangifte van geboorte op 22.03.1869, v.m. 02.00 uur, huis Wijk A, nr.239, van DIDERIKA CATHARINA SCHIPPER, dochter van Dirk Schipper en Maaike de Geus - 22.03.1869 - acte 36 (BS Dubbeldam)

PIETER VAN SCHELVEN, meerderjarig, 29 jaar, korenmolenaar, won. Krimpen a/d IJssel, en aldaar geboren, zoon van Cornelis van Schelven, zonder beroep, won. Capelle aan den IJssel, en Martijntje Duijser, overleden te Krimpen aan den IJssel, huwt DIEDERIKA CATHARINA SCHIPPER, minderjarig, 20 jaar, zonder beroep, won. en geboren Dubbeldam, dochter van Dirk Schipper, zonder beroep, en Maaike de Geus, zonder beroep, beiden won. Dubbeldam - 01.08.1889 (BS Dubbeldam)

Aangifte van overlijden op 12.11. des namiddags half vijf in huis Molendijk 50, Oude Tonge, van PIETER VAN SCHELVEN, 72 jaar, korenmolenaar, geboren Krimpen aan den IJssel, won. Oude Tonge, zoon van Cornelis van Schelven en Martijntje Duijser, beiden overleden, en echtgenoot van Diederika Catharina Schipper - 14.11.1932 - acte 18 (BS Oude Tonge)

Mededeling van overlijden van Pieter van Schelven, bijna 73 jaar oud, getrouwd D.C. van Schelven-Schipper -Oude Tonge, 12.11.1932 (Adv.Coll.CBG)

MAAIKE:
Aangifte door Pieter van Schelven, 30 jaar, molenaar, van geboorte op 08.03. te half twee des morgens in huis nr.243 wijk A van een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijn echtgenoote Diederika Catharina Schipper, welk kind genaamd zal worden MAAIKE - 09.03.1891 - acte 20 (BS Oude Tonge)

Aangifte van overlijden op 10.05.1906 des namiddags 5 uren in huis nr.247A van MAAIKE VAN SCHELVEN, 15 jaar en 2 maanden, geboren en won. Oude Tonge, zonder beroep, dochter van Pieter van Schelven en Diederika Catharina Schipper, beiden won. Oude Tonge

MARTIJNTJE CORNELIA:
Aangifte door Pieter van Schelven, 37 jaar, molenaar, van geboorte op 14.04. te vijf uren des avonds in huis nr.243 wijk A van een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijn echtgenoote Diederika Catharina Schipper, welk kind genaamd zal worden MARTIJNTJE CORNELIA -16.04.1897 - acte 25 (BS Oude Tonge)

Verloofd: M.C. van Schelven en G. van Es -geen plaats/datum (Adv.Coll.CBG)

Mededeling van overlijden van Martijntje Cornelia Craamer, geboren van Schelven, 55 jaar, (ten huize van haar moeder te Oude Tonge) - getrouwd: Vlaardingen : J.P.Craamer; Oude Tonge: D.C.van Schelven -Schipper; Middelharnis: Wed. C. van Schelven-Groenendijk; Schiedam: D. van Schelven en J.M. van Schelven-Beije; Oude Tonge: W.M. van Schelven en C. van Schelven-den Rooijen; Middelharnis: A. van Schelven en L.C. van Schelven-Joppe; Oude Tonge: P. van Schelven en C.R.E. van Schelven- Stehouwer; S.C. van Schelven; I. van Schelven en S.C. van Schelven-Dambruin - 02.12.1952 (Adv.Coll. Heinenoord)

SAARTJE CATHARINA:
Aangifte door Pieter van Schelven, 46 jaar, molenaar, van geboorte op 02.12. te vier uren des namiddags in huis nr.247 wijk A van een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijn echtgenoote Diederika Catharina Schipper, welk kind genaamd zal worden SAARTJE CATHARINA - 09.03.1891 - acte 20 (BS Oude Tonge)

Familie-AdvertentiŽn
Getrouwd: W. Kranendonk, wedn. van Adr. Visser en S.C. van Schelven - Ridderkerk, 23.05.1957 (Adv.)

uit dit huwelijk geen kinderen; Willem Kranendonk had echter uit zijn eerste huwelijk vier zoons en acht dochters.

Molen van Kranendonk, Hendrik Ido AmbachtIn het bestand van de Molenstichting kwam de volgende vermelding voor:

Molen van Kranendonk, Hendrik Ido Ambacht, aan Molendijk, tegenover haven Alblasserdam, in buurtschap 'De Oude molen' in gemeente Ridderkerk.

De familie Kranendonk runt nog steeds een veevoederhandel aan de Oostmolendijk te Ridderkerk. Nadat de molen begin jaren dertig is afgebroken, is er op de plaats van de molen een pakhuis neergezet waarin nog machinaal werd gemalen tot ongeveer half jaren zestig. Vervolgens is dit gebouw toen afgebroken en huurde de familie Kranendonk korenmolen de Liefde te Streefkerk voor hun veevoederhandel tot medio jaren zeventig.Daarna is deze veevoederhandel zich geheel gaan richten op de verkoop van diervoeders die elders vandaan komen. Gemalen wordt er derhalve niet meer door deze familie. In de zaak worden verschillende graansoorten en kleindiervoeders verkocht (met dank aan Jolanda Kranendonk).

Deze van oorsprong heerlijkheidsmolen stond in een naar hem genoemde buurtschap. Eerste steen gelegd op 11 juli 1721. Werd in 1798 gekocht door Duijser. September 1930 afgebroken.
De in 1721 gebouwde molen stond nog juist op het grondgebied van de gemeente Ridderkerk en bediende de gemeente Hendrik Ido Ambacht en het zuidelijk deel van de gemeente Ridderkerk. In mei 1930 werd de molen gesloopt. Laatste molenaar/eigenaar was D.L. Kranendonk. Het nabij gelegen viaduct draagt nog de naam 'Oude Molen'. Het buurtschap is verdwenen.

Aangifte van overlijden op 15.02. des voormiddags te 8 uren in huis nr. 247 A, van IZAK VAN SCHELVEN, zonder beroep, geboren en won. Oude Tonge, in de ouderdom van vijf maanden, zoon van Pieter van Schelven en Diederika Catharina Schipper, beiden won. Oude Tonge -16.02.1909 (BS Oude Tonge)

C-Xd
Willem/William van Schelven, geboren 03.09.1869 Zierikzee, overleden 1933 Grand Haven, Michigan (USA), begraven Lake Forest Cemetery, Grand Haven,Mich., zoon van Johannes (Johannis) (C-IXe) en Francina Bakker
huwt
Wilhelmina (Minnie) Sprick, geboren in 1871, overleden in 1957 Grand Haven, Michigan (USA), begraven Lake Forest Cemetery, Grand Haven Michigan (USA), dochter van Henry Sprick en Gertrude N.

kinderen: (alle geboren Grand Haven, Michigan)
1. HENRY F., geboren 10.01.1895, overleden 22.09.1900 Grand Haven, Michigan (USA)
2. JOHN, geboren 20.12.1900 (volgt C-XIn)
3. WILLIAM, geboren 08.06.1902 (volgt C-XIo)
4. LOUIS HENRY, geboren 23.09.1904 (volgt C-XIp)
5. MARTIN GEORGE, geboren 17.06.1908 (volgt C-XIq)

Als kind van 3 jaar is Willem in 1872 met het gehele gezin naar Noord Amerika geŽmigreerd. Zijn vader Johannis staat vermeld als emigrant met vrouw en 3 kinderen in "Dutch Emigrants to the United States, South Africa, South America & Southeast Asia, 1835-1880", Wilmington, 1983, als komend in 1872 van Zierikzee, Zeeland, laaggegoed en belastbaar en met reden voor vertrek het zich voegen bij familie of vrienden en de hoop op bestaansverbetering.

~1989 rechts Antonie Johannes (C-Xe) en links Willem (C-IXg-5)C-Xe
Antonie Johannes van Schelven, geboren 13.07.1878 's-Gravenhage, huisschilder, overleden 04.12.1947 Rotterdam, begraven 09.12.1947 op de Alg.Begraafplaats Crooswijk, zoon van Theunis (C-IXg) en Maria Johanna Dake
huwt 28.12.1906 Krimpen aan den IJssel
Pieternella van der Lugt, geboren 09.04.1883 Krimpen a/d IJssel, dochter van Anthonie van der Lugt en Neeltje van Wijnen, overleden 3 januari 1973 te Hellendoorn,

kinderen:
C-XIr Anthonie (1907)1. ANTHONIE, geboren 17.03.1907 Krimpen a/d IJssel (volgt C-XIr)
2. MARIA JOHANNA, geboren 06.11.1908 Krimpen a/d IJssel, linnennaaister a/d Rijkskweek-school voor Vroedvrouwen, later hulp in de huishouding, overleden 28.10.1969 Geldermalsen, huwt 01.10.1953 Geldermalsen met WILLEM DE BIE, geboren 10.06.1910 Geldermalsen, winkelier, overleden 23.06.1965 Tiel, zoon van Aard Anthonie de Bie en Cornelia Hendrika van Empel
vlnr Neelte, Maria Johanna en Antonie (1912)3. NEELTJE, geboren 09.03.1910 Krimpen a/d IJssel, winkelierster, overleden 16.11.1982 Raalte, huwt 1e 11.12.1935 Nijkerk met FOKKE FEENSTRA, geboren 12.12.1907 Doniawerstal, winkelier, overleden 10.10.1944 Nijkerk, zoon van Rense Feenstra en Rinske Klijnsma; huwt 2e 11.02.1955 Hellendoom met HENDRIKUS VALK, geboren 01.02.1902 Hellendoom, keurder weverij, overleden 07.12.1987 Hellendoom, zoon van Hendrikus Valk en Dine Valk
4. TEUNIS, geboren 08.09.1914 Rotterdam (volgt C-XIs)
5. WILLEM, geboren 24.07.1919 Rotterdam (volgt C-XIt)
6. PIETER ANTONIE, geboren 29.04.1924 Rotterdam (volgt C-XIx)

Aangifte door Anthonie van der Lugt, 47 jaar, verver, die heeft verklaard, dat zijn huisvrouw Neeltje van Wijnen, zonder beroep, te zijnen huize wijk Anr. 142, op 09.04 des middags 12 ure is bevallen van een kind van net vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam zal worden gegeven van PIETERNELLA -09.04.1883 - acte 25 (BS Krimpen a/d IJssel)

ANTONIE JOHANNES VAN SCHELVEN, 28 jaar, schilder, geboren 's-Gravenhage, won. Krimpen a/d LJssel, zoon van Theunis van Schelven, korenmolenaar en van Maria Johanna Dake, z.b., won Krimpen a/d IJssel, huwt PIETERNELLA VAN DER LUGT, 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonend te Krimpen a/d IJssel, dochter van Anthonie van der Lugt, overleden, en Neeltje van Wijnen, zonder beroep, wonend te Krimpen a/d IJssel - 28.12.1906 - acte 21 (BS Krimpen a/d IJssel)

Mededeling van overlijden van Antonie Johannes van Schelven, 69 jaar - getrouwd P.van Schelven-van der Lugt, Avan Schelven, W.M. van Schelven-Overgaauw; Nijkerk: MJ.van Schelven, WedN. Feenstra-van Schelven; Rotterdam: T.van Schelven, H.van Schelven-Miedema; Padang: Sergt. W. van Schelven; Doesburg: A van Schelven - Noorlander, Kattendijke: P.A van Schelven en kleinkinderen - Rotterdam, 04.12.1947 (Adv.Coll.CBG)

Maria Johanna
Dank voor belangstelling bij overlijden van dochter, zuster, schoonzuster en tante Maria Johanna van Schelven, wed. van W. de Bie - get namens de familie: A van Schelven - Nov. 1969 (Adv.Coll.CBG)

C-Xf
Cornelis van Schelven, geboren 29.11.1889 Krimpen aan den IJssel, smid, vuurwerker, overleden 17.04.1920 Rotterdam, zoon van Theunis (C-IXg) en Maria Johanna Dake
huwt 02.03.1912 Capelle aan den IJssel
Pietertje van den Heerik, geboren 05.09.1890 Capelle op d'IJssel, dochter van Jan van den Heerik en Wilhelmina Lagerwaard

kinderen: (alle geboren Rotterdam)
1. TEUNIS CORNELIS, geboren 27.05.1912 (volgt C-XIu)
2. WILHELMINA, geboren 26.03.1914, huwt 06.01.1937 Rotterdam met HENDRIK JACOBUS JANSEN, zoon van Jacobus Hendrik Jansen en Johanna Trijntje Roorda
3. JAN, geboren 05.06.1916, stoffeerder, draaier, ongehuwd, overleden 16.07.1988 Rotterdam
4. MARINUS, geboren 16.08.1917 (volgt C-XIv)
5. CORNELIA, geboren 20.04.1920, huwt met GERARDUS RINGLEVER

Aangifte door Teunis van Schelven, 51 jaar, molenaarsknecht, won. Krimpen a/d IJssel, welke heeft verklaard, dat zijn huisvrouw Maria Johanna van Dake, zonder beroep, won. Krimpen a/d IJssel, ten zijnen huize, wijk A, no. 170, op 29.11. voormiddags 9 ure is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam wordt gegeven van CORNELIS - 30.11.1889 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aangifte door Jan van den Heerik, zonder beroep, 27 jaar, won. alhier van de geboorte op 05.09.1890, 12 uur middernacht, in een huis wijk B 219, van een kind van het vrouwelijk geslacht uit Wilhelmina Lagerwaard, zijn echtgenote, zonder beroep en won. Capelle op d'IJssel, welk kind genaamd zal worden PIETERTJE - (de vader doet zelf wel aangifte, doch kan niet tekenen) - 05.09.1890 - acte 113 - (BS Capelle a/d IJssel)

CORNELIS VAN SCHELVEN, 22 jaar, smid, geboren en won. Krimpen a/d IJssel, zoon van Theunis van Schelven en Maria Johanna Dake, beiden won. Krimpen a/d Yssel, huwt PIETERTJE VAN DEN HEERIK, 21 jaar, zonder beroep, geboren en won. Capelle a/d IJssel, dochter van Jan van den Heerik, fabrieksarbeider, en Wilhelmina Lagerwaard, zonder beroep, beiden won. Capelle a/d IJssel - 02.03.1912 - acte 4 (BS Capelle a/d IJssel)

Aangifte van overlijden op 17.04.1920, 6 uur v.m. aan de Coolsingel 63, van CORNELIS VAN SCHELVEN, 30 jaar, geboren Krimpen a/d IJssel, won. Rotterdam, vuurwerker, echtgen. van Pietertje van den Heerik, zoon van Teunis van Schelven, overleden, en Maria Johanna Dake, won. Krimpen a/d Yssel -19.04.1920 - acte 2300/grafnr.l508 (BS Rotterdam)

C-Xg
Teunis van Schelven, geboren 13.10.1891 Krimpen aan den IJssel, huisschilder, overleden 26.05.1975 Rotterdam - St.Franciscus Gasthuis, begraven 29.05.1975 Begraafplaats "Oud-Kralingen", Rotterdam, zoon van Theunis (C-IXg) en Maria Johanna Dake
huwt 21.04.1921 Capelle op d' IJssel
Wijntje Visser, geboren 30.09.1898 Capelle op d'IJssel, overleden 26.07.1959 Rotterdam, dochter van Arie Visser en Bastiaantje Houweling

C-Xg-1 Maria Johanna en Bernard Vermeul kinderen:
1. MARIA JOHANNA, geboren 31.07.1921 Capelle aan den IJssel, huwt met BERNARD VERMEUL
2. BASTIAANTJE, geboren 07.03.1925 Capelle aan den IJssel, overleden 19.07.1963 Rotterdam, huwt 30.06.1954 Rotterdam met HESSEL VAN DER MEER, geboren 18.08.1927 's-Gravenhage

Aangifte door Teunis van Schelven, 52 jaar, molenaar, won. in deze gemeente, welke heeft verklaard, dat op 13.10 namiddags vijf uur in huis wijk A nr. 170 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijn echtgenoote Maria Johanna (van) Dake, zonder beroep, won. Krimpen a/d IJssel, welke genaamd wordt TEUNIS - (in marge: doorhaling van accoord) 14.10.1891 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aangifte door Arie Visser, 32 jaar, timmerman, won. Cappelle op d'IJssel, die verklaarde, dat op de 30.09. namiddag 3 ure binnen de gemeente te zijnen huize wijk C nr.126 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem declaranten deszelfs huisvrouw Bastiaantje Houweling, zonder beroep, won. alhier, welk genaamd zal worden WIJNTJE - 01.10.1898 - acte 119 (BS Cappelle op d'IJssel)

Kennisgeving dat van ons is heengegaan onze vader, grootvader en overgrootvader Teunis van Schelven, weduwnaar van Wijntje Visser, in de ouderdom van 83 jaar - getrouwd mede namens verdere familie: M.J. Vermeul-van Schelven en B. Vermeul - Capelle a/d IJssel, 26.05.1975 (Rouwkaart)

huwelijksgezelschap rond Johannes Pieter en Maria Wiers. Van links naar rechts: Teunis (C-Xg), Wijntje, Maria Dake, Antonie Johannes (C-Xe), Pietertje, Maria Wiers, Johannes Pieter (C-Xh) en Hubert Joseph Wiers. Op de voorgond Maria Johanna (C-Xe-2). Recht achter haar Neeltje (C-Xe-3). Rechts van Neeltje twee ons nog onbekende kinderen (foto 25.06.1921)C-Xh
Johannes Pieter van Schelven, geboren 12.11.1894 Krimpen aan den IJssel, secretarie-ambtenaar, later huisschilder, overleden 13.12.1978 Rotterdam, zoon van Theunis (C-IXg) en Maria Johanna Dake
huwt 25.06.1921 Krimpen aan den IJssel (huwelijk door echtscheiding ontbonden volgens vonnis van de Arr. Rechtbank Rotterdam d.d. 01.11.1937 en ingeschreven in BS Krimpen a/d IJssel 07.01.1938)
C-Xh partner Maria en kinderenMaria Josephina Elize Wiers, geboren 21.02.1898 Bergen op Zoom, dochter van Guillaume Hubert Joseph Wiers en Elise Albertine Justine Simons

C-Xh 1 en 2 Maria en Guillaume (~1928)kinderen:
1. MARIA JOHANNA ELIZA, geboren 29.04.1922 Krimpen a/d IJssel
2. GUILLAUME HUBERT JOSEPH, geboren 23.07.1924 Krimpen a/d IJssel (volgt C-XIw)

Aangifte door Theunis van Schelven, 56 jaar, molenaarsknecht, won. in deze gemeente, verklarende, dat op de 12.11. namiddag half twaalf in huis wijk A nr. 79 een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit zijn echtgenoote Maria Johanna Dake, zonder beroep, won. Krimpen a/d IJssel, welk kind zal genaamd worden JOHANNES PIETER -13.11.1894 - acte 74 (BS Krimpen a/d IJssel)

C-Xh partner Maria Wiers met haar zoon Guillaume (1952)JOHANNES PIETER VAN SCHELVEN, 26 jaar, secretarie-ambtenaar, geborenen won. Krimpen a/d IJssel, zoon van Teunis van Schelven, overleden, en Maria Johanna Dake, 70 jaar, z.b., won. Krimpen a/d IJssel, huwt MARIE JOSEPHINE ELIZE WIERS, 23 jaar, z.b., geboren Bergen op Zoom, won. Krimpen a/d IJssel, dochter van Guillaume Hubert Joseph Wiers, 52 jaar, leraar aan een Rijks H.B.S., en van Elise Albertine Justine Simons, z.b., won. Bergen op Zoom - 25.06.1921 - acte 22 (BS Krimpen a/d IJssel)

Aantekening bij de huwelijksacte, dat dit huwelijk bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam d.d. 01.11.1937 is ontbonden - 07.01.1938 - (BS Krimpen a/d IJssel)