Schelven met vlas in het veldHet familiewapen

Over onze naam heerst enige onduidelijkheid. 'Van' betekent gewoon 'afstammend van' of 'afkomstig uit'. 'Schelven' is lastiger.
Het enkelvoud 'schelf' betekent 'hooiberg' of 'korenschoof'. Het beroep van molenaar komt veel voor in de familie. Een verband leggen met de korenschoof ligt dan voor de hand. "Schelven" verschilt ook maar een letter met 'schelpen'.

Wat het wapen betreft: het eerst bekende is afgebeeld op het graf van Sara Jans van Schelven, gestorven in 1685 en begraven in de Nederlands Hervormde kerk van Numansdorp. De kleuren van het wapen zijn uit die steen niet af te leiden. Er stonden dus schelpen op ons wapen. Het zijn Sint Jacobsschelpen. Volgens Kees Sigmond, samen met vader P.C. Sigmond onderzoekers naar de familie Van Schelven is dit genealogisch "het enig bewezen" wapen van de familie Van Schelven. Hierna zijn het meer esthetische uitingen.

Net ten zuiden van Calais (F) ligt het plaatsje Escalles. Dit gebied is ooit Nederlandstalig geweet. Calais heette toen gewoon Kales. Escalles heette in die tijd Skale. Onze stamvader Vincent is afkomstig uit Nieuwpoort. Nieuwpoort ligt aan de zuidelijke kant van de Belgische kust. De mogelijkheid bestaat dat onze achternaam is afgeleid van Skale (schalen, schelpschalen, wellicht van de Sint Jacobsschelpen die u ziet afgebeeld op het wapen met de drie schelpen. Hier is niets zeker, we zijn aan het gissen en speuren.

Is dit eigenlijk wel ons wapen?

Bij toeval ontdekte ik de wapens van naburige gemeentes in the Hoekse Waard:

PuttershoekMijnsheerenland

Links het wapen van Puttershoek. Let op de overeenkomst in de plaatsing van de Franse lelies (twee boven, een onder). Rechts het wapen van Mijnsheerenland. Hier weer dezelfde schelpen, nu met de kleuren rood en geel.

Ik denk dat we veilig kunnen concluderen dat het wapen van Sara Jans er in kleur zo uitzag als hiernaast afgebeeld.

Mijn conclusie: onze voorouders lieten zich bij de keuze van een familiewapen inspireren door hun omgeving.

first known crest in (guessed) colors

Nu eens iets heel anders

Heinenoord

Als we kijken naar het wapen van de gemeente Heinenoord, ook in de Hoekse Waard, dan vinden we een korenschoof!

Zou die schoof verwant zijn aan de lisdodden op de recentere wapens?
De verwarring neemt toe.

Overigens is het onwaarschijnlijk dat zo'n wapen meer betekenis had dan een esthetische. Met blauw bloed heeft het niet te maken.

 

 

Persoonlijke ervaringen

Toen ik voor de eerste keer onze stamboom zag, stond er een trots wapen boven, bestaande uit drie lisdodden (rietsigaren), oprijzend uit de zee.

Dankzij de omschrijving kunnen we de kleuren toevoegen. Zilver voor de golven en de lisdodden en een blauwe achtergrond.

Over de lisdodden valt nog het nodige te vertellen.
 

Variant op een thema - uit het archief van Clara Noordam - Van Schelven

In color as described in Blue BookCrest printed in Blue Book

 

Deze gekleurde editie van het wapen is gebruikt door een kunstenaar om, in opdracht van Theodorus Johannes Cornelis van Schelven een glasschildering te maken voor zijn tweelingbroer Arthur Ludwig van Schelven ergens rond 1970. Een afbeelding vindt u hiernaast. De glasschildering is nog in de familie.

artist impression on quarrel (1970's)