Van Schelven - compiled notes of a familyStamboom

De oudste generaties
De eerste vijf generaties, met zakelijke, aangrijpende, ontroerende en komische verhalen.
Eerste generatie (1560-1610)
Tweede generatie (1590-1682)
Derde generatie (1617-1765)
Vierde generatie (1660-1750)
Vijfde generatie (beknopt) (1694-1811)

Stamreeksen
Vanaf de vijfde generatie is de stamboom onderverdeeld in stamreeksen. Dat gebeurt op grond van de indeling die u leest op de pagina van de vijfde generatie (beknopt).

 Stamreeks A

 Stamreeks B

 Stamreeks C

Vijfde generatie (1694-1785)

Vijfde generatie (1696-1802)

Vijfde generatie (1699-1811)

Zesde generatie (1716-1837)

Zesde generatie (1737-1802)

Zesde generatie (1728-1804)

Zevende generatie (1750-1885)

Zevende generatie (1766-1885)

Zevende generatie (1755-1866)

Achtste generatie (1784-1902)

Achtste generatie (1794-1934)

Achtste generatie (1799-1925)

Negende generatie (1812-1980)

Negende generatie (1836-1958)

Negende generatie (1823-1963)

Tiende generatie (1842-..)

Tiende generatie (1868-..)

Tiende generatie (1839-..)

Elfde generatie (1875-..)

Elfde generatie (1901-..)

Elfde generatie (1880-..)

Twaalfde generatie (1910-..)

Twaalfde generatie (1923-..)

Twaalfde generatie (1915-..)

Dertiende generatie (1943-..)

Dertiende generatie (1934-..)

Dertiende generatie (1944-..)

Een hulp om in al deze generaties en stamreeksen de weg te vinden is de index op voornaam, die u door hier te klikken kunt opvragen. Let op: de index is een voorlopige en nog niet van de allerhoogste kwaliteit. Aan verbetering wordt gewerkt.

Tijdlijn
Als u het leuk vindt om de stamboom te projecteren op de Nederlandse geschiedenis, dan vindt u hier de "tijdlijn"; de Nederlandse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen in hoogtepunten, met aanduiding van de verschillende generaties Van Schelven.

De stamboom zoals die op deze website staat, is nog niet compleet. Als u beschikt over ontbrekende informatie, dan wilt u die hopelijk met ons delen, zodat op den duur elke Van Schelven, of aan Van Schelven gerelateerde zich terug kan vinden in deze kroniek. Als webmasters zullen wij erop toezien dat de informatie met respect en liefdevol wordt ingepast.

Een vermelding is voor ons gevoel compleet als de volgende gegevens bekend zijn:

Om verdere naspeuringen te kunnen doen is het fijn om van levende Van Schelvens te kunnen beschikken over het post- of e-mailadres..

Dankwoord

C. Sigmond P.C. Sigmond Bronnen
* A.L. van Schelven: "Van Schelven", in: Nederlands Patriciaat 1953, p.235-242
* P.C. Sigmond: "Een molen en zijn molenaar in Krimpen aan den IJssel", in: Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 1989, p.89-101.
* P.C. Sigmond: "Van Schelven, verzamelde aantekeningen van een familie", handschrift, Capelle a/d IJssel 2000).
* Ir. C. en P.C. Sigmond http://www.xs4all.nl/~csigmond/schelven01.html

dr. A.L. van Schelven (AXIIe) - 2000Wij hebben waardering en respect voor de inspanningen die vader P.C. Sigmond en zoon C. Sigmond zich hebben getroost in hun speurtocht naar de gegevens van de familie Van Schelven.

Zij hebben jaren van hun vrije tijd gestoken in het verzamelen en combineren van gegevens in een omvangrijk boekwerk over de familie, met veel achtergrondinformatie. Zij hadden steun van het uitgebreide werk van dr. A.L. van Schelven. Dit boek is nooit grootschalig gepubliceerd en wij kennen het bestaan van slechts drie exemplaren. Een daarvan is in te zien in de bibliotheek van de Nederlandse Stichting voor Genealogie in Den Haag. U kunt contact opnemen met de schrijvers via csigmond@xs4all.nl. Als u een indruk wilt hebben van de geraadpleegde bronnen, klik dan op deze hyperlink: Geraadpleegde bronnen..